Rada Nadzorcza

Rafał Jelonek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Wyższe: Akademia Ekonomiczna w Katowicach, magister zarządzania i marketingu.
Przebieg pracy zawodowej:
1998 – 2005 Tesco Polska S.A. Specjalista/Kierownik Działu Marketingu
2006 – 2009 ABC 4 Brands – Client Service Manager
2010 – 2011 Media Marketing Distribution – DyrektorMarketingu
Od 2011 - Własna firma doradcza 

Funkcje pełnione 
Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy SMT S.A. (dawniej Grupa ADV S.A.) – od 11 lipca 2012 roku do 29 maja 2013
Prezes Zarządu Uraz Sp. z o.o. - obecnie
Właściciel i Prezes Zarządu Ofens Sp. z o.o. - obecnie
Prezes Zarządu Słonko Sp. z o.o. - obecnie

Jerzy Ziętarski - członek RN

Jest absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi) na wydziale farmacji kierunku analizy klinicznej oraz studiów podyplomowych dla kadry kierowniczej i menadżerskiej Politechniki Gdańskiej na wydziale Zarządzania i Ekonomii. Ponadto posiada  I i II stopień specjalizacji z analityki klinicznej, jest członkiem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Doświadczenie zawodowe zdobywał  pracując przez 20 lat w państwowej służbie zdrowia na odpowiedzialnych stanowiskach oraz przez rok w laboratorium bakteriologicznym ONZ za granicą. Od 1996r pracuje w  firmie EMAPOL sp..z o.o. na stanowisku dyrektora d/s bakteriologii klinicznej i przemysłowej - tworzył i organizował produkcję podłoży mikrobiologicznych. Jest współwłaścicielem prywatnego laboratorium analiz medycznych oraz pełni funkcje kierownika laboratorium w Lekarskiej Specjalistycznej Spółdzielni Pracy. Pełniąc funkcję dyrektora d/s bakteriologii klinicznej i przemysłowej w firmie EMAPOL sp. z o.o. przejętej później przez firmę Biomaxima S.A. brał kilkakrotnie w szkoleniach prowadzonych w Niemczech i Francji. Obecnie w firmie Biomaxima S.A. pełni obowiązki konsultanta.

Krzysztof Mikosz - członek RN

Magister nauk społecznych, kierunek ekonomia, specjalność międzynarodowe otoczenie biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego (2014-2016), dyplom z wyróżnieniem 
Licencjat matematyki – specjalność matematyka finansowa i aktuarialna, realizowany program specjalności analiza danych, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2011-2014) 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
VI 2016 – obecnie 
Analityk wyceny funduszy inwestycyjnych dla Franklin Templeton Investments 
IV 2015 – VI 2016 
Szef polskiego zespołu międzynarodowego w międzyuczelnianym projekcie realizowanym w ramach programu Market Basket 
IV 2015 –XI 2016 
Członek Rady Nadzorczej Biocorp Sp z o.o. 
X 2013 – VI 2014  
Stażysta w spółce ITTI sp. z o.o.

Michał Janik - członek RN

Absolwent studiów magisterskich na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Zarządzanie i Marketing, a także studiów podyplomowych z zakresu Integracji i Project Managementu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Niemczech.
Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania, m.in. ukończył „Executive Program in Strategy and Organization” na Uniwersytecie Stanford  oraz  „Executive Academy” na Uniwersytecie Wiedeńskim. 

Od blisko 15 lat związany z sektorem bankowym, gdzie tworzył i rozwijał obszar Cash Managementu i Bankowości Transakcyjnej. Pracę zawodową rozpoczął w SHL Hypotheken Bank w Niemczech, następnie zawodowo związany był z Raiffeisen Bankiem i BRE Bankiem i mBankiem.
W latach 2007 – 2009 Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu mBanku, gdzie odpowiedzialny był za rozwój i zarządzanie produktami Bankowości Korporacyjnej: płatnościowymi, płynnościowymi, lokacyjnymi, rachunkami oraz produktami kredytowymi.

Od 2009 roku  Dyrektor Biura/ Wicedyrektor w Departamencie Bankowości Transakcyjnej mBanku, odpowiada za zarządzanie ofertą produktową bankowości transakcyjnej, m.in. rachunki bieżące, escrow oraz rachunki powiernicze, cash poole, rozwiązania cross-border, lokaty terminowe, karty płatnicze biznesowe, karty Prepaid oraz Instrument Pieniądza Elektronicznego, zarządzanie gotówką, jak również płatności zagraniczne i krajowe, spływ należności oraz produkty identyfikacyjne. 
Odpowiada za wdrożenia innowacyjnych i strategicznych projektów dla Bankowości Korporacyjnej z dziedziny nowych technologii.

Andrzej Trznadel - członek RN

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznnym we Wrocławiu i studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego i zarządzania jednostkami gospodarczymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.  Doświadczenie na rynku kapitałowym zdobył jako współzałożyciel Dolnośląskiego Domu Maklerskiego, pełnił w nim obowiązki szefa zespołu inwestycji rynku pierwotnego . W 2011 uzyskał  licencję  Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.

Doświadczenie w sektorze bankowym i na rynku pieniężnym zdobył jako Dyrektor do spraw korporacyjnych w dolnośląskim regionie Banku ING. Równolegle pełnił funkcję członka, a następnie przewodniczącego komitetu kredytowego regionu Banku. W tym okresie brał udział w tworzeniu konsorcjów bankowych, zdobywaniu i samodzielnym prowadzeniu poważnych projektów kredytowych oraz aranżacji i modelowaniu wielomilionowych inwestycji finansowych klientów banku.  Jako założyciel i zarządzający  Kancelarią posiadającą od 2008r status Autoryzowanego Doradcy NewConnect, prowadził  procesy przekształceniowe, emisyjne oraz upublicznienie spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW.

Pan  Andrzej Trznadel  zarządzał    funduszem  private equity  o profilu biotechnologicznym będącym spółką publiczną, w ramach której przeprowadzono kilkadziesiąt inwestycji zakończonych wprowadzeniem spółek portfelowych do Alternatywnego Systemu Obrotu i GPW .

Monika Krzyżanowska - członek RN

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej. Jako dyrektor w Thales Polska była odpowiedzialna za całokształt strategii i działalności spółki na rynku polskim, w tym za takie projekty jak wdrożenie produkcji nowoczesnych radiostacji U/VHF w spółce Radmor czy produkcja prawa jazdy przez PWPW. Jako Dyrektor ds. Eksportu w firmie KenBIT Monika Krzyżanowska odpowiada za rozwój nowych rynków eksportowych, w tym za projekty badawczo – rozwojowe realizowane z funduszy EDA, NATO, UE i Europejskiej Agencji Kosmicznej.  
Monika Krzyżanowska była członkiem rad nadzorczych Intenet Data Systems S.A, Thales Rail Signalling Solutions Sp z o.o.   i Inone S.A.

Artur Wojcieszuk - członek RN

Wykształcenie wyższe biotechnologiczne. W latach 1993-1999 asystent w Zakładzie Mikrobiologii Ogólnej UMCS oraz Katedrze Mikrobiologii Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od 1998 roku współwłaściciel i wiceprezes zarządu WOKAS Kopalnie Torfu Sp z o.o. Ponadto od 2009 roku członek zarządu HYDROKOP Sp z o.o.

Wg oświadczenia z dnia 12 grudnia 2010 roku wraz z żoną jest akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZA BioMaxima S.A.