Kontakt dla Inwestorów

Łukasz Urban – Prezes Zarządu
tel.: +48 81 745 51 44
info@biomaxima.com

BioMaxima S.A.
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin