Dane kontaktowe
BioMaxima SA

BioMaxima Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
sekretariat: 81 440 83 71
tel. 81 745 51 40
fax 81 744 29 15

Miejsce prowadzenia działalności:
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
info@biomaxima.com

CENTRUM MIKROBIOLOGII
ul Budowlanych 68,
80-298 Gdańsk
tel.: 58 556 52 31, 58 556 52 46
 

Centrum Mikrobiologii BIOCORP
ul. Skibicka 5
02-269 Warszawa
tel. +48 22 668 73 80
fax +48 22 658 45 06
www.biocorp.pl

Zarejestrowano pod nr KRS 0000313349 w Sądzie Rejonowym w Lublinie, 
Kapitał zakładowy 3.730.000,00 zł
NIP 946-23-60-625