promocjeKontakt

Dane Kontaktowe

BioMaxima Spółka Akcyjna
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
sekretariat: 81 440 83 71
tel. 81 745 51 40
fax 81 744 29 15

Miejsce prowadzenia działalności:
SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
ul. Vetterów 5
20-277 Lublin
info@biomaxima.com

CENTRUM MIKROBIOLOGII
ul Budowlanych 68,
80-298 Gdańsk
www.emapol.com.pl


Centrum Mikrobiologii BIOCORP

ul. Skibicka 5
02-269 Warszawa
tel. +48 22 668 73 80
fax +48 22 658 45 06
www.biocorp.pl


Zarejestrowano pod nr KRS 0000313349
w Sądzie Rejonowym w Lublinie,
Kapitał zakładowy 3.730.000,00 zł
NIP 946-23-60-625