promocjeO Firmie

Profil działalności

 


Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

 

BioMaxima S.A. jest notowanym na NewConnect polskim producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Spółka posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 oraz ISO 13485. Produkty Spółki są znakowane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/WE. W nasze produkty zaopatrujemy ponad 1800 laboratoriów w Polsce. Eksportujemy również na rynki międzynarodowe, gdzie obsługujemy ponad 60 dystrybutorów na czterech kontynentach.Oferta Spółki obejmuje następujące główne grupy produktów:

• podłoża mikrobiologiczne
• odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi i innych płynów
ustrojowych wraz z analizatorami
• szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych, markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami
• systemy do analizy moczu
• odczynniki hematologiczne wraz z analizatorami
• analizatory jonoselektywne wraz z odczynnikami
• analizator immunologiczny markerów kardiologicznych wraz z odczynnikami
• glukometry do użytku profesjonalnego
• analizatory do badań gazometrycznych i parametrów krytycznych krwi