Badania & Rozwój

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE BioMaxima SA                                        

W sierpniu 2018 r. na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie, w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Spółki, zostało oddane do użytku Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) BioMaxima S.A.

Szybkie testy

W CBR obecnie prowadzone są prace nad szybkimi testami immunochromatograficznymi do wykrywania nowych parametrów a także doskonalone są technologie produkcji dla już wytwarzanych testów. Prace rozwojowe prowadzone są równolegle z rozwijaniem infrastruktury do produkcji opracowywanych testów, która umożliwi zwiększanie efektywności i istotną poprawę parametrów oferowanych produktów.

Kultury Komórkowe

W ramach projektu Podłoża do Kultur Komórkowych realizowane są prace w kierunku rozwoju preparatów i technologii stosowanych w hodowlach komórkowych. Ta intensywnie rozwijająca się dziedzina zarówno w sektorze medycznym, farmaceutycznym i kosmetycznym stawia wiele możliwości oraz wyzwań na chwilę obecną prowadzone są prace nad wdrożeniem do produkcji: podłoży, buforów i odczynników do kultur komórkowych. Projektowane są kolejne produkty, uzupełniające asortyment.

Biochemia

W grupie odczynników biochemicznych prowadzone są badania związane z opracowaniem parametrów uzupełniających do oferowanej obecnie szerokiej gamy produktów. Prace dotyczą również modyfikacji obecnych produktów, przede wszystkim z uwzględnieniem poprawy trwałości odczynników oraz ich najważniejszych parametrów funkcjonalnych, jak również optymalizacji kosztów produkcji.

Biologia Molekularna

Techniki molekularne to jedne z najszybciej rozwijających się dziedzin w obszarze IVD, umożliwiające stosunkowo szybką i bardzo precyzyjną diagnostykę. W CBR obecnie rozwijane są produkty do pobierania próbek, inaktywacji, izolacji materiału genetycznego, amplifikacji, analiz wyników jak również do długotrwałego przechowywania materiału genetycznego. Celem prowadzonych prac jest stworzenie rozwiązań, które ułatwią badania i diagnostykę w  wielu obszarach mikrobiologicznych, środowiskowych, przemysłowych czy medycznych.

 

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
Wydział Biologii i Biotechnologii

Od stycznia 2017 roku, we współpracy z Działem Badań i Rozwoju BioMaxima SA Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie prowadzi badania w kierunku opracowania nowatorskiej technologicznie metody otrzymywania testów gradientowych do oznaczania wrażliwości na antybiotyki (MIC).  Badania prowadzone są przez zespół z Zakładu Genetyki i Mikrobiologii oraz Zakładu Biochemii UMCS. Kierownikiem projektu jest pan prof. Adam Choma. 

Pierwszy projekt pt.: „Opracowanie koncepcji technologicznej dla przygotowania prototypów testów MIC do oznaczania wrażliwości na antybiotyki dla dwóch grup związków przeciwdrobnoustrojowych (bez naruszenia obowiązujących praw patentowych)” został już zakończony. Obecnie, od 17.06.2020 r realizowany jest drugi projekt pt. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania grupy 30 prototypów testów do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów w tym: z pojedynczym gradientem leku, z antybiotykiem zawierającym dodatek inhibitora enzymów oraz z gradientem antybiotyku i EDTA.”

W CBR opracowywane są również linie technologiczne do produkcji MIC a także trwają prace nad szczegółami wdrożenia nowego asortymentu do produkcji.