Szybkie testy

Nowość! Szybkie testy antygenowe SARS-CoV-2 + RSV+Flu A/B Ag COMBO TEST BioMaxima!

TESTY ANTYGENOWE COVID-19

BIOMAXIMA S.A

Parametr Cecha
Numer katalogowy: 1-367-K020
Nazwa SARS-CoV-2 Ag Rapid Test
Materiał badany: Wymaz z nosogardzieli
Czas pomiaru: 10 - 15 minut
Skład zestawu: Kasetki testowe - 20 szt., sterylne wymazówki, bufory ekstrakcyjne, probówki ekstrakcyjne z kroplomierzem, instrukcja
Czułość i Swoistość:

Czułość - 95,7%
Swoistość - 99,1%
Zgodne z rekomendacjami WHO oraz z Zarządzeniem Nr 189/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 

Oznaczenie: CE IVD
Zastosowanie: Tylko do profesjonalnego użytku
Wzajemne uznawanie wyników testów na Covid-19 w UE

Test znajduje się na wspólnym wykazie szybkich testów antygenowych Komitetu UE ds. Bezpieczeństwa Zdrowia 

https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices/detail/2035E

TESTY SEROLOGICZNE COVID-19

BIOMAXIMA S.A

Parametr Cecha
Numer katalogowy: 1-363-K025
Nazwa 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test
Materiał badany: Krew pełna, surowica, osocze
Ilość próbki: 10 - 20μl
Czas pomiaru: 10 - 15 minut
Skład zestawu: Kasetki testowe 25 szt., zakraplacze, bufor reakcyjny, instrukcja
Czułość: IgG 90,54% IgM 91,89%
Swoistość IgG 99,07% IgM 97,20%
Oznaczenie: CE IVD
Zastosowanie: Tylko do profesjonalnego użytku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZYBKI TEST DO WYKRYWANIA ANTYGENÓW
SARS-CoV-2, RSV ORAZ GRYPY
BIOMAXIMA S.A.

Parametr Cecha
Numer katalogowy: 1-366-K020
Nazwa SARS-CoV-2 + RSV+Flu A/B Ag COMBO TEST
Materiał badany: Wymaz z nosogardzieli
Czas pomiaru: 10 minut
Skład zestawu: Kasetki testowe, sterylne wymazówki, bufor, probówki ekstrakcyjne, pipetki, instrukcja
Czułość i Swoistość:

SARS-CoV-2
Czułość: 92.9%  Swoistość: 99.6
RSV
Czułość: 94.7% Swoistość: 100.0%
Grypa typu A
Czułość: 80.7% Swoistość: 99.2%
Grypa typu B
Czułość: 84.3% Swoistość: 99.5%

Oznaczenie: CE IVD
Zastosowanie: Tylko do profesjonalnego użytku

SZYBKI TEST DO WYKRYWANIA PRZECIWCIAŁ 
NEUTRALIZUJĄCYCH SARS-CoV-2
BIOMAXIMA S.A.

Parametr Cecha
Numer katalogowy: 1-368-K020
Nazwa SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test
Materiał badany: Krew pełna, surowica, osocze
Ilość próbki: 30μl - 60μl
Czas pomiaru: 10 - 15 minut
Skład zestawu: Kasetki testowe, kapilary, bufor ekstrakcyjny, probówki ekstrakcyjne, instrukcja
Czułość i swoistość: Czułość: 95,74% Swoistość: 99,15%
Oznaczenie: CE IVD
Zastosowanie: Tylko do profesjonalnego użytku

 

 

 

 

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: +48 81 745 51 40


Spis testów

Nr kat. Nazwa testu Format Materiał badany Opak. (szt.)
TEST CIĄŻOWY
1-307-P050 hCG pasek S/O/mocz 50
1-307-K040 kasetka S/O/mocz 40
MARKERY ZAPALNE I NOWOTWOROWE
1-300-K020 FOB kasetka + aplikator kał 20
1-300-KK20 kasetka + aplikator + kontrola kał 20
R42-112 Hb/Hb-Hp kasetka + aplikator kał 20
B00-610 FOB-CHEM (z dietą) karta+bufor kał 100
FPC200 Zestaw do zagęszczania kału aplikator + odczynnik kał 25
ODZ-248 Kalprotektyna* kasetka kał 20
ODZ-085 Laktoferyna* kasetka kał 20
MARKERY ZAWAŁU SERCA
50800010 AMICHECK TROP I-WB (Troponina I półilościowo) kasetka S/O/KP 10
R22-112 Troponina I kastka S/O/KP 30
CHOROBY INFEKCYJNE
1-368-K020         SARS-CoV-2 Neutralization Antibody Rapid Test               kasetka +akcesoria         S/O/KP                20
1-367-K020 SARS-CoV-2 Ag Rapid Test kasetka + akcesoria wymaz 20
1-366-K020 SARS-CoV-2 + RSV + Flu A/B Ag COMBO TEST kasetka + akcesoria wymaz 20
1-364-K020 COVID-19 Antigen Rapid Test kasetka + akcesoria wymaz 20
1-363-K025 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test kasetka + akcesoria S/O/KP 25
1-360-K025 2019-nCoV IgG/IgM Rapid Test Cassette kasetka + akcesoria S/O/KP 25
1-301-K020 H.Pylori Ab kasetka S/O 20
1-302-K020 H.Pylori Ag kasetka + aplikator kał 20
1-308-P050 Syphilis pasek S/O/KP 50
1-308-K040 kasetka S/O/KP 40
1-305-K020 ROTA/ADENOVIRUS Ag kasetka + aplikator kał 20
1-325-P020 Giardia Lamblia pasek + aplikator kał 20
1-325-K020 Giardia Lamblia kasetka + aplikator kał 20
1-319-K020 Campylobacter kasetka + aplikator kał 20
1-329-K020 Influenza A+B kasetka + akcesoria wymaz 20
1-320-K020 Clostridium difficile GDH kasetka + aplikator kał 20
1-321-K020 Clostridium difficile A+B kasetka + aplikator kał 20
1-327-K020 Clostridium difficile GDH A+B kasetka + aplikator kał 20
1-326-K020 RSV kasetka + akcesoria wymaz 20
1-323-K020 Norovirus kasetka + aplikator kał 20
1-341-K020 Adenovirus-resp. kasetka + akcesoria wymaz 20
1-342-K020 RSV+Adeno-resp. kasetka + akcesoria wymaz 20
1-343-K020 RSV+Adeno-resp. + Influenza A+B kasetka + akcesoria wymaz 20
1-344-K020 Crypto + Giardia kasetka + aplikator kał 20
IHIV02 HIV 1/2/O kasetka + akcesoria S/O/KP 40
IHC02 HCV kasetka + akcesoria S/O/KP 40
IHB04 HbsAg kasetka + akcesoria S/O/KP 40
R70-110 MONONUKLEOZA (IgM) pasek+bufor surowica 50
R70-112 kasetka+bufor surowica 30
R34-112 STREP A kasetka wymaz 20
R66-112 STREP B kasetka wymaz 20
R93-112 ROTAWIRUS Ag kasetka + akcesoria kał 20
R94-112 ADENOWIRUS Ag kasetka + akcesoria kał 20
32041 C.DIFFICILE TOX A+B DUO kasetka + akcesoria kał 20
31001 RSV kasetka + akcesoria wymaz 20
R09-112 Gruźlica kasetka S/O 30
R06-110/30 Salmonella kasetka kał 30
ODZ-187 Enterowirus kasetka kał 20
ODZ-189 Legionella kasetka mocz 20
ODZ-271 Shigella kasetka kał 20
MIKROALBUMINA W MOCZU
SQ50-110 MIKROALBUMINA (półilościowo) pasek mocz 50
SQ50-112 kasetka mocz 30
CHOROBY TROPIKALNE
1-350-K020 Malaria Pf* kasetka KP 20
1-351-K020 Malaria Pf/Pv* kasetka KP 20
1-352-K020 Malaria Pf/Pan* kasetka KP 20
1-353-K020 Denga* kasetka KP/S/O 20
1-354-K020 Denga NS1* kasetka KP/S/O 20
1-355-K020 Denga Ab/Ag* kasetka KP/S/O 20
1-356-K020 Tężec* kasetka KP/S/O 20
1-357-K020 Bilharzia* kasetka mocz 20
1-358-K020 Cholera* kasetka KP 20
1-359-K020 Filarioza* kasetka KP/S/O 20
ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE
1-309-P050 Amfetamina (AMP) pasek mocz 50
1-309-K040 kasetka mocz 40
1-310-P050 Morfina/opiaty (OPI) pasek mocz 50
1-310-K040 kasetka mocz 40
1-311-P050 Marihuana (THC) pasek mocz 50
1-311-K040 kasetka mocz 40
1-312-P050 Benzodiazepiny (BZD) pasek mocz 50
1-312-K040 kasetka mocz 40
1-313-P050 Kokaina (COC) pasek mocz 50
1-313-K040 kasetka mocz 40
1-314-P050 Barbiturany (BAR) pasek mocz 50
1-314-K040 kasetka mocz 40
1-315-P050 ECSTAZY (MDMA) pasek mocz 50
1-315-K040 kasetka mocz 40
1-316-P050 Trójcykliczne antydepresanty (TCA) pasek mocz 50
1-316-K040 kasetka mocz 40
1-317-P050 Metadon (MTD) pasek mocz 50
1-317-K040 kasetka mocz 40
1-318-P050 Metamfetamina (MET) pasek mocz 50
1-318-K040 kasetka mocz 40
1-320-K040 Fencyklidyna (PCP) kasetka mocz 40
1-321-K040 Ketamina (KET) kasetka mocz 40
1-322-K040 Buprenorfina (BUP) kasetka mocz 40
1-323-K040 Marihuana syntetyczna (K2) kasetka mocz 40
1-324-K040 Tramadol kasetka mocz 40
1-333-K010 Test panelowy 10 (AMO/OPI/COC/THC/MET/BAR/BZD/MTD/TCA/MDMA) panel mocz 10
1-337-K010 Test panelowy 10 (AMO/OPI/COC/THC/MET/BAR/BZD/MTD/TCA/PCP) panel mocz 10
1-336-K020 Test panelowy 6 (AMO/COC/MDMA/MET/OOI/THC) panel mocz 20
1-334-K020 Test panelowy 5 (AMP/COC/OPI/THC/BZD) panel mocz 20
1-335-K020 Test panelowy 5 (AMP/COC/OPI/THC/MET) panel mocz 20
1-338-K020 Test panelowy 5 (AMP/COC/OPI/THC/BAR) panel mocz 20
1-339-K020 Test panelowy 4 (AMP/COC/OPI/THC) panel mocz 20
1-340-K020 Test panelowy 2 (BAR/BZD) panel mocz 20

 

Kontrola

Nr kat. Produkt
1-815-0001 Kontrola pozytywna Giardia
1-816-0001 Kontrola pozytywna Adenowirus
1-817-0001 Kontrola pozytywna Rotawirus
1-818-0001 Kontrola pozytywna Campylobacter
1-819-0001 Kontrola pozytywna Influenza A+B
1-820-0001 Kontrola pozytywna Norowirus G1
1-821-0001 Kontrola pozytywna Norowirus G2
1-822-0001 Kontrola pozytywna RSV
1-823-0001 Kontrola pozytywna Adenowirus-resp.
1-824-0001 Kontrola pozytywna C. difficile GDH
1-825-0001 Kontrola pozytywna C. difficile Tox. A
1-826-0001 Kontrola pozytywna C. difficile Tox. B
1-827-0001 Kontrola pozytywna H. pylori Ag