Czytniki

StatStrip  Glu/Ket 

StatStrip Glu/Ket – czytnik do pomiaru glukozy  i ß-hydroksymaślanu
Wersja Xpress – mały podręczny czytnik
Wersja Connectivity – możliwość przesyłania danych
GLUKOZA
Czas pomiaru - 6 sekund
Zakres pomiaru - 10-600 mg/dl
Objętość próbki - 1,2 μl
Rodzaj próbki - krew żylna, tętnicza, kapilarna, noworodkowa 
Eliminacja interferencji ze strony hematokrytu, kwasu askorbinowego, kwasu moczowego, paracetamolu, bilirubiny, maltozy, galaktozy, ksylozy
Profesjonalny sprzęt przezanczony do użytku szpitalnego 


StatSensor 

StatSensor – czytnik do pomiaru kreatyniny
Wersja Xpress – mały podręczny czytnik
Wersja Connectivity – możliwość przesyłania danych
KREAT YNINA
Czas pomiaru - 30 sekund
Zakres pomiaru - 27-1056 μmol/L (0,3-12,0 mg/dL)
Objętość próbki - 1,2 μl
Rodzaj próbki - krew żylna, tętnicza, kapilarna
Pomiar kreatyniny przed podaniem kontrastu to zmniejszonem ryzyko wystąpienia nefropatii pokontrastowej (contrast induced nephropathy-CIN).
Zastosowanie: zakłady radiologii, stacjae dializ, oddziały onkologiczne, pracownie diagnostyki obrazowej.


StatStrip Lactate 

StatStrip Lactate - czytnik do pomiaru mleczanów
Wersja Xpress – mały podręczny czytnik
Wersja Connectivity – możliwość przesyłania danych
MLECZANY
Czas pomiaru - 13 sekund
Zakres pomiaru - 0,3-20 mmol/L (2,7-180 mg/dL)
Objętość próbki - 0,7 μl
Rodzaj próbki - krew żylna, tętnicza
Monitorowanie poziomu mleczanów u pacjentów z podejrzeniem sepsy lub ze zdiagnozowaną sepsą, monitorowanie funkcji wątroby, monitorowanie pacjentów z kwasicą mleczanową, monitorowanie pacjentów z oparzeniami.
Profesjonalny sprzęt przeznaczony do użytku szpitalnego.