Analizatory

CEVERON alpha

W pełni automatyczny, 4 kanałowy analizator koagulologiczny z wyposażeniem. Możliwość równoczesnego wykonywania oznaczeń 4 metodami:
koagulacyjną, chromogenną, turbidymetryczną i fluorometryczną.
System umożliwia m.in. przeprowadzenie testu generacji trombiny (TGA) - zestaw do oznaczania generacji trombiny w małopłytkowości i nadpłytkowości (PPP lub PRP) ma zastosowanie w monitorowaniu hemofilii, terapii antykoagulantami, do kalkulacji wskaźnika INR u pacjentów i określenia stanu zaburzeń krwawienia w trombofilii jak również aktywności krążących mikrocząsteczek.
Jest uniwersalnym zestawem do monitorowania i analizowania procesów hemostazy.

W teście generacji trombiny możliwość obserwacji i kontroli pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym.
Automatyczne wyliczanie i przedstawianie następujących parametrów testu generacji trombiny: Lag Time (czas opóźnienia), Time to Peak (czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia trombiny), Peak Thrombin (maksymalne stężenie trombiny), Velocity Index (tempo generacji trombiny), Area Under the Curve (obszar pod krzywą).