Weterynaria

MIKROBIOLOGIA

ANALITYKA

CHEMIA KLINICZNA


BM 100

 • Wydajność – do 150 testów na godzinę
 • Kuwety reakcyjne – 81 jednorazowych kuwet reakcyjnych o drodze optycznej 5 mm
 • Fotometr – 8 długości fal w zakresie 340 do 670 lub 800 nm
 • Niezależne ramię mieszające odczynnik z próbką
 • Sonda – wyposażona w czujnik poziomu i detektor kolizji
 • Objętość mieszaniny reakcyjnej – od 150 do 500 μl
 • Objętość dozowanej próbki 2–30 μl
 • Objętość dozowanego odczynnika - R1: 150–300 μl; - R2: 20–300 μl
 • Odczynniki – 40 pozycji; butelki 20 i 30 ml; chłodzone w zakresie 4–10°C
 • Próbki – 40 pozycji; możliwość podawania w dowolnych probówkacho średnicy 12–14 mm i wysokości 35–100 mm oraz w mikrokubeczkach; chłodzone w zakresie 4–10°C
 • Kontrola jakości – wykresy Levey-Jenningsa z regułami Westgarda, wykresy podwójne tzw. Twin Plot oraz sprawdzanie sum skumulowanych
 • Zużycie wody do 1,5 L / godz.

 

BM 50

 • Połautomatyczny analizator biochemiczny z systemem otwartym
 • Jednostka termostatująca z 8 pozycjami na kuwety
 • Źrodło światła: lampa halogenowa
 • Fotometr – 6 długości fal w zakresie: 340,405,505,546,578,630,700 nm
 • Aparat pracuje przy użyciu odczynnikow ciekłych
 • Objętość próbki 200-800 uL
 • Metody pomiarowe: kolorymetria i turbidymetria
 • Dostępne wersje językowe: angielski, hiszpański, francuski, włoski
 • Wbudowana drukarka

 

 

HEMATOLOGIA


Abacus Vet 5 

Automatyczny analizator hematologiczny

 • Wydajność - 25 ozn./godz.
 • Ilość parametrów - 24 parametry krwi z rozmazem 5-diff WBC:
  WBC, LYM, MON, NEU, EOS, BAS, LYM%, MON%, NEU%, EOS%, BAS%, RBC, HCT, MCV, RDWc, RDWs, HGB, MCH, MCHC, PLT, PCT, MPV, PDWc oraz PDWs
 • Metoda aspiracji – probówki otwarte
 • Metoda pomiaru – impedancja elektryczna oraz pomiar absorbancji dla HGB
 • Objętość aspirowanej próbki – 25μ dla 3-DIFF oraz 50μl dla 5-DIFF 
 • Baza danych – 5000 wyników wraz z histogramami
 • Wbudowana drukarka
 • Profile pomiarowe:
  • 5-DIFF - pies, kot, koń, bydło
  • 3-DIFF - mysz, szczur, królik, fretka, świnia, owca, koza, świnka morska i naczelne
 • Oprogramowanie w języku polskim
 • Prosta obsługa

 

GAZOMETRIA


Stat Profile Prime Plus VET

 • Parametry mierzone: pH, pO2, pCO2, Hct, SO2, Na, K, Ca, Cl, Mg, Glu, Lac, BUN/UREA, CREA, tHb, O2Hb, COHb, MetHb, HHb, HbF, tBil
 • Parametry wyliczane: eGFR, HCO3-, TCO2, Be-ecf, B-eb, O2Ct, A, A-aDO2, a/A, PO2/FIO2, luka anionowa, SBC, RI, stosunek BUN/kreatynina, BE, Ca2+ znormalizowany, Mg2+ znormalizowany, osmolalność, A-v DO2, CaO2, CO2, P50, C(a-v)O2
 • Typ próbki - krew pełna tętnicza, żylna, kapilarna, dializaty
 • Objętość próbki – 135 μl
 • Monitorowanie zużycia odczynników – czytelne ikony na ekranie głównym
 • Kontrola jakości – wykresy Levey – Jenningsa
 • Kontrola jakości – automatyczna (pakiet QC), definiowana przez użytkownika lub z ampułek

 

ELEKTROLITY


BM ISE

Modele:
K+ / Na+ / Cl-
K+ / Na+ / Cl- / Ca2+ / pH

 • Automatyczny analizator do oznaczania elektrolitów
 • Zasada pomiaru – pomiar bezpośredni za pomocą bezobsługowych elektrod jonoselektywnych (ISE),
 • Rodzaj próbki – krew pełna, osocze, surowica, rozcieńczony mocz
 • Objętość próbki – od 65 μl
 • Wydajność – do 80 ozn./godz.
 • Baza danych – 10000 wyników
 • Kalibracja – automatyczna lub manualna
 • Wyświetlacz – dotykowy ekran LCD 7 cali

 

CZYTNIKI


CZYTNIKI

StatStrip  Glu/Ket 

StatStrip Glu/Ket – czytnik do pomiaru glukozy i ß-hydroksymaślanu
GLUKOZA:

 • Czas pomiaru - 4 sekundy
 • Zakres pomiaru - 20 - 600 mg/dl (1,1-33,3 mmol/L)
 • Objętość próbki - 0,4 μl

KETONY:

 • Czas pomiaru - 10 sekund
 • Zakres pomiarowy- 0,1-8,0 mmol/L
 • Objętość próbki - 0,8 μl