Mikrobiologia wody

Woda to źródło życia. Jej jakość jest bardzo ważna.

O jakości wody w dużej mierze decydują wskaźniki mikrobiologiczne, które świadczą  o bezpieczeństwie dla zdrowia.

BioMaxima S.A. oferuje produkty do badania mikrobiologicznych wskaźników wody takich jak: oznaczanie liczby enterokoków kałowych, E.coli, bakterii z grupy coli ,ogólnej liczby drobnoustrojów  czy Clostridium perfringens. Posiadamy także szereg pożywek do wykrywania, oznaczania liczby i identyfikacji Legionella spp z różnych środowisk wodnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą:

Katalog PDF WODA

Mikropłytki do metody zminiaturyzowanej PDF

PN-EN ISO 6222:2004. Jakość wody. Oznaczanie żywych organizmów. Określanie ogólnej liczby kolonii na agarze odżywczym metodą posiewu wgłębnego
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Izolacja Yeast Extract LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222 PS 82 500 g
  Yeast Extract LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222 BT 5082.01 6 x 100 ml
  Yeast Extract LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222 BT 5082.02 6 x 200 ml
  Yeast Extract LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222 BT 5082.05 6 x 500 ml
  Yeast Extract LAB-AGAR™ acc. to ISO 6222 PP 0093 10 płytek
EN ISO 9803-1:2014+A1:2017. Jakość wody. Oznaczanie ilościowe E. coli i bakterii grupy coli. Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Izolacja Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 PS 267 500 g
  Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 BT 5166.01 6 x 100 ml
  Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 BT 5166.02 6 x 200 ml
  Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 PP 0145 10 płytek (90 mm)
  Chromogenic Coliform LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 PPM 0145 10 płytek (55 mm)
Testy potwierdzające Trypticasein Soy LAB-AGAR™ PS 22 500 g
  Trypticasein Soy LAB-AGAR™ BT 5000.01 6 x 100 ml
  Trypticasein Soy LAB-AGAR™ BT 5000.02 6 x 200 ml
  Trypticasein Soy LAB-AGAR™ BT 5000.05 6 x 500 ml
  Trypticasein Soy LAB-AGAR™ PP 1180 10 płytek
  Test Oxidase Reagent PL. 390 15 ml
  OXITest - paski na oksydazę 10003324 50 szt
PN-EN ISO 9308-1:2004+A1:2009. Jakość wody. Oznaczanie ilościowe E. coli i bakterii grupy coli. Część 1: Metoda filtracji membranowej do badania wód o małej ilości mikroflory towarzyszącej
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Izolacja TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ PS 125 500 g
  TTC Sterile Solution 1 % SL 0040 100 ml
  TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ BT 5125.01 6 x 100 ml
  TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ BT 5125.02 6 x 200 ml
  TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ BT 5125.05 6 x 500 ml
  TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ PP 1125 10 płytek (90 mm)
  TTC Tergitol -7 LAB-AGAR™ PPM 1125 10 płytek (55 mm)
Testy potwierdzające Trypticasein Soy LAB-AGAR™ PS 23 500 g
  Trypticasein Soy LAB-AGAR™ BT 5000.01 6 x 100 ml
  Trypticasein Soy LAB-AGAR™ BT 5000.02 6 x 200 ml
  Trypticasein Soy LAB-AGAR™ BT 5000.05 6 x 500 ml
  Trypticasein Soy LAB-AGAR™ PP 1180 10 płytek
  Tryptophan Culture Broth PS 132 500 g
  Tryptophan Culture Broth BT 5030.01 6 x 100 ml
  Tryptophan Culture Broth BT 5030.02 6 x 200 ml
  Tryptophan Culture Broth BT 5030.05 6 x 500 ml
  Tryptophan Culture Broth PW 3012 50 x 5 ml
  COLITest - paski 10003377 50szt
  Kovacs Reagent PL. 375 100 ml
Ilościowe oznaczanie E. coli i bakterii grupy coli na pożywce Endo LES
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Izolacja Endo LES with Fuchsine LAB-AGAR™ PS 195 500 g
  Endo LES LAB-AGAR™ BT 5089.01 6 x 100 ml
  Endo LES LAB-AGAR™ BT 5089.02 6 x 200 ml
  Endo LES LAB-AGAR™ BT 5089.05 6 x 500 ml
  Endo LES LAB-AGAR™ PP 1089 10 płytek
Testy potwierdzające Nutrient LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 PS 194 500 g
  Nutrient LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 BT 5185.01 6 x 100 ml
  Nutrient LAB-AGAR™ acc. to ISO 9308-1 BT 5185.02 6 x 200 ml
  Peptone Water with Lactose PS 105 500 g
  Peptone Water with Lactose acc. to ISO 9308-1 PW 3073 50 x 5 ml
  Tryptone Water acc. to ISO 9308-1 PW 3110 50 x 5 ml
  Tryptone Water acc. to ISO 9308-1 PW 3139 50 x 7 ml
  Tryptose Lauryl Sulfate Mannitol Tryptophan Broth PS 202 500 g
  Test Oxidase Reagent PL. 390 15 ml
  OXITest - paski na oxydazę cytochromową 10003324 50 szt
  Kovacs Reagent PL. 375 100 ml
EN ISO 7899-2:2004. Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe enterokoków kałowych. Część 2: Metoda filtracji membranowej
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Izolacja Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ PS 67 500 g
  Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ BT 5067.01 6 x 100 ml
  Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ BT 5067.02 6 x 200 ml
  Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ BT 5067.05 6 x 500 ml
  Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ PP 1067 10 płytek (90 mm)
  Slanetz and Bartlley LAB-AGAR™ PPM 1067 10 płytek (55 mm)
Testy potwierdzające Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ PS 88 500 g
  Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ BT 5088.01 6 x 100 ml
  Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ BT 5088.02 6 x 200 ml
  Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ BT 5088.05 6 x 500 ml
  Bile Esculin Azide LAB-AGAR™ PP 1075 10 płytek
EN ISO 16266:2009. Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe Pseudomonas aeruginosa. Metoda filtracji membranowej
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Izolacja Pseudomonas CN LAB-AGAR™ Base PS 158 500 g
  Glycerol GLC 80500 500 ml
  Pseudomonas CN LAB-AGAR™ BT 5058.01 6 x 100 ml
  Pseudomonas CN LAB-AGAR™ BT 5058.02 6 x 200 ml
  Pseudomonas CN LAB-AGAR™ BT 5058.05 6 x 500 ml
  Pseudomonas CN LAB-AGAR™ PP 1158 10 płytek (90 mm)
  Pseudomonas CN LAB-AGAR™ PPM 1158 10 płytek (55 mm)
Testy potwierdzające Nutrient LAB-AGAR™ acc. to EN 12780 PS 156 500 g
  Nutrient LAB-AGAR™ acc. to EN 12780 BT 5184.01 6 x 100 ml
  Nutrient LAB-AGAR™ acc. to EN 12780 BT 5184.02 6 x 200 ml
  Nutrient LAB-AGAR™ acc. to EN 12780 PP 0058 10 płytek
  King B LAB-AGAR™ PS 189 500 g
  King B LAB-AGAR™ BT 5110.01 6 x 100 ml
  King B LAB-AGAR™ BT 5110.02 6 x 200 ml
  King B LAB-AGAR™ BT 5110.05 6 x 500 ml
  King B LAB-AGAR™ PP0071 10 płytek
  King B LAB-AGAR™ PW 3109 50 x 7 ml (skos)
  Acetamide Medium PS 214 500 g
  Acetamide Medium BT 5214.01 6 x 100 ml
  Acetamide Medium BT 5214.02 6 x 200 ml
  Acetamide Medium BT 5214.05 6 x 500 ml
  Acetamide Medium PW 4214 50 x 5 ml
  Nessler Reagent NSR 60010 10 ml
EN 26461-2: 2001. Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie ilościowe przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (clostridia). Część 2: metoda filtracji membranowej
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Izolacja TSC LAB-AGAR™ PS 96 500 g
  TSC Supplement SL 0008 10 fiolek
  TSC LAB-AGAR™ BT 5098.01 6 x 100 ml
  TSC LAB-AGAR™ BT 5098.02 6 x 200 ml
  TSC LAB-AGAR™ BT 5098.05 6 x 500 ml
  TSC LAB-AGAR™ PP 1096 10 płytek
EN ISO 14189:2016-10. Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe Clostridium perfringens -- Metoda filtracji membranowej
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Izolacja TSC LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 14189 PS 291 500 g
  TSC Supplement SL 0008 10 fiolek
  TSC LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 14189 BT 5233.01 6 x 100 ml
  TSC LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 14189 BT 5233.02 6 x 200 ml
  TSC LAB-AGAR™ BASE acc. to ISO 14189 BT 5233.05 6 x 500 ml
Oznaczanie liczby Clostridium perfringens na podłożu m-CP wg Dyrektywy 98/83/WE oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Izolacja m-CP LAB-AGAR ™ Base PS 138 500 g
  m-CP Selective Supplement SL 0026 10 fiolek
  m-CP LAB-AGAR ™ BT 5138.01 6 x 100 ml
  m-CP LAB-AGAR ™ BT 5138.02 6 x 200 ml
  m-CP LAB-AGAR ™ BT 5138.05 6 x 500 ml
  m-CP LAB-AGAR ™ PP 1138 10 płytek (90 mm)
  m-CP LAB-AGAR ™ PPM 1138 10 płytek (55 mm)
EN-ISO 11731: 2017. Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Przygotowanie Page`a Buffer Solution BT 5190 6 x 90 ml
Izolacja Legionella BCYE LAB-AGAR™ PP 0026 10 płytek
  Legionella GVPC LAB-AGAR™ PP 0025 10 płytek
  Legionella BCYE + AB LAB-AGAR™ PP 0178 10 płytek
  Legionella MWY LAB-AGAR™ PP 0179 10 płytek
  LEGIONELLA CYE LAB-AGAR™ BASE PS 163 500 g
  Legionella GVPC Supplement SL 0018 10 fiolek 1/500ml
  Legionella CYE Growth Supplement SL 0053 10 fiolek 1/500 ml
  Legionella CYE Growth Supplement SL 0017 10 fiolek 1/100 ml
  Legionella BCYE Supplement without Cysteine SL 0046 10 fiolek 1/100ml
  Legionella BCYE Supplement without Cysteine SL 0047 10 fiolek 1/500ml
  LEGIONELLA SELECTIVE MWY SUPPLEMENT SL 0020 10 fiolek 1/100ml
  LEGIONELLA SELECTIVE MWY SUPPLEMENT SL 0085 10 fiolek 1/500ml
  LEGIONELLA SELECTIVE AB SUPPLEMENT SL 0087 10 fiolek 1/100ml
  LEGIONELLA SELECTIVE AB SUPPLEMENT SL 0096 10 fiolek 1/500ml
Testy potwierdzające Legionella without Cysteine LAB-AGAR™ PP 0027 10 płytek
  Legionella BCYE LAB-AGAR™/ Legionella w/o Cysteine LAB-AGAR™- bi-płytek PD 0015 10 płytek
  Legionella Rapid Latex Test KIT 271050 50 testów
Izolacja gronkowców koagulazo-dodatnich ze środowiska wodnego
Etap badania Podłoża Nr.kat. Opakowanie
Izolacja Mannitol Salt LAB-AGAR™ PS 13 500 g
  Mannitol Salt LAB-AGAR™ BT 5104.01 6 x 100 ml
  Mannitol Salt LAB-AGAR™ BT 5104.02 6 x 200 ml
  Mannitol Salt LAB-AGAR™ BT 5104.05 6 x 500 ml
  Mannitol Salt LAB-AGAR™ PP 1050 10 płytek
Testy potwierdzające Nutrient LAB-AGAR™ PS 85 500 g
  Nutrient LAB-AGAR™ BT 5126.01 6 x 100 ml
  Nutrient LAB-AGAR™ BT 5126.02 6 x 200 ml
  Nutrient LAB-AGAR™ BT 5126.05 6 x 500 ml
  Nutrient LAB-AGAR™ PP 1503 10 płytek
  Rabbit Coagulase Plasma PL. 850.3 10 x 3 ml
EN ISO 8199:2010. Jakość wody - Ogólne wytyczne oznaczania liczby bakterii metodą hodowli
Przygotowanie Podłoża Nr.kat. Opakowanie
  Ringer Solution BT 5132 6 x 90 ml
  Ringer Solution BT 5140.01 6 x 100 ml
  Ringer Solution BT 5140.02 6 x 200 ml
  Ringer Solution BT 5140.05 6 x 500 ml
  Ringer Solution BT 6000 6 x 180 ml
  Ringer Solution PW 3107 50 x 9 ml
  Ringer Solution PW 3164 50 x 1,5 ml
  Ringer Tablets SL 0112 100 tablets
  Ringer Solution GRAVI LAB-BAG™ WR 0015 1 worek x 5 L

Badanie wody dializowanej wg wymagań Farmakopei Polskiej

  Opis Nr. kat. Opakowanie
  R2A LAB-AGARTM (acc. European Pharmacopoeia)                   PS 130 500 g
  R2A LAB-AGARTM (acc. European Pharmacopoeia) PP 0088 10 płytek
  R2A LAB-AGARTM (acc. European Pharmacopoeia) BT 5130.01 6x100 ml
  R2A LAB-AGARTM (acc. European Pharmacopoeia) BT 5130.02 6x200 ml
  R2A LAB-AGARTM (acc .European Pharmacopoeia) BT 5130.05 6x500 ml

Testy płytkowe MUG i MUD do badań wód powierzchniowych, ścieków i kąpielisk dla Escherichia coli i Enterokoków kałowych; zgodne z PN-EN ISO 9308-3:2002 dla E.coli i PN-EN ISO 7899-1:2002 dla Enterokoków

Przygotowanie Podłoża Nr.kat. Opakowanie
  MUG/EC Medium plate (96 dołków)-mikropłytka do zminiaturyzowanej metody NPL do oznaczania liczby E.coli w wodach powierzchniowych i ściekach MUG80096 1 test( minimalna wielkosc zamówienia 10 testów)
  MUD/SF Medium plate  (96 dołków) mikropłytka do zminiaturyzowanej metody NPL do oznaczania liczby enterokoków w wodach powierzchniowych i ściekach MUD80096     1 test( minimalna wielkosc zamówienia 10 testów)
  Artificial See Water - sztuczna woda morska BT 5338.01 6x100 ml
  Artificial See Water - sztuczna woda morska PW 3355S 50x18 ml
  Artificial See Water - sztuczna woda morska (podłoże sypkie) SL 0700-1 100 g
  Artificial See Water - sztuczna woda morska (podłoże sypkie) SL 0700-5 500 g
Filtry membranowe- sterylne
  Opis Nr. kat. Opakowanie
  0.45μm, średnica filtra 47mm, pakowane indywidualnie GCNX0902xxxx204 100 szt.
  0.45μm, średnica filtra 47mm, na taśmie RGCN0902xxxx215 150 szt.
  0.2μm, średnica filtra 47mm, pakowane indywidualnie GCNX0901xxxx204 100 szt.
  0.2μm, średnica filtra 50mm, pakowane indywidualnie GCNX1001xxxx204 100 szt.
  0.45μm, średnica filtra 50mm, pakowane indywidualnie GCNX1002xxxx204 100 szt.
Płytki kontaktowe
  Opis Nr. kat. Opakowanie
  Cetrimide LAB-AGAR™ BR 16 4x5 płytek
  Mannitol Salt LAB-AGAR™ BR 15 4x5 płytek
  PCA LAB-AGAR™ BR 01 4x5 płytek
  PCA LAB-AGAR™ + Letheen BR 02 4x5 płytek
  PCA LAB-AGAR™ + Letheen+Tween BR 03 4x5 płytek
  PCA LAB-AGAR™+4N BR 27 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™ BR 04 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™+Letheen BR 05 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™+Letheen + Tween BR 06 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose LAB-AGAR™+ 4N (letheen, tween, L-histidyne, sodium thiosulfate) BR26 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LAB-AGAR™ BR 07 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LAB-AGAR™ + Letheen BR 08 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol LAB-AGAR™ + Letheen + Tween BR 09 4x5 płytek
  TSA LAB-AGAR™ BR10 4x5 płytek
  TSA LAB-AGAR™+Letheen BR 11 4x5 płytek
  TSA LAB-AGAR™+Letheen + Tween BR 12 4x5 płytek
  TSA LAB-AGAR™ + 3 N (letheen, tween, L-histidyne) BR 19 4x5 płytek
  TSA LAB-AGAR™ + 4 N BR 14 4x5 płytek
Płytki kontaktowe radiacyjnie sterylizowane
  Opis Nr. kat. Opakowanie
  PCA IRR. LAB-AGAR™ + 4N BRD 27 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™ BRD 04 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™+Letheen BRD 05 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™+Letheen + Tween BRD 06 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™+4N (letheen, tween, L-histidyne, sodium thiosulfate) BRD 26 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose IRR.LAB-AGAR™+4N (letheen, tween, L-histidyne, sodium thiosulfate) BRD 26B 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol IRR.LAB-AGAR™ BRD 07 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol IRR. LAB-AGAR™ +Letheen BRD 08 4x5 płytek
  Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol IRR.LAB-AGAR™ +Letheen+ Tween BRD 09 4x5 płytek
  TSA IRR. LAB-AGAR™ BRD 10 4x5 płytek
  TSA IRR. LAB-AGAR™+Letheen BRD 11 4x5 płytek
  TSA IRR. LAB-AGAR™+Letheen + Tween BRD 12 4x5 płytek
  TSA IRR.LAB-AGAR™ + 3 N (letheen, tween, L-histidyne) BRD 19 4x5 płytek
  TSA IRR.LAB-AGAR™ + 4 N (letheen, tween, L-histidyne, sodium thiosulfate) BRD 14 4x5 płytek
Aplikator płytek kontaktowych
  Aplikator płytek kontaktowych umożliwia wystandaryzowanie sposobu poboru próbek (nacisk i czas) APL 416 1 szt.
Płytki sedymentacyjne sterylizowane radiacyjnie Do badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza metodą sedymentacji i metodą zderzeniową przy użyciu próbnika powietrza. Kompatybilne z innymi próbnikami powietrza. Średnica płytek 90 mm
  Opis Nr. kat. Opakowanie
  Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™ PPR 1230 10 płytek
  Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol IRR. LAB-AGAR™ PPR 1231 10 płytek
  Trypticasein Soy IRR.LAB-AGAR™ PPR 1180 10 płytek
  TSA IRR. LAB-AGAR™ + Letheen + Tween 80 PPR 0046 10 płytek
  TSA IRR. LAB-AGAR™ + Letheen + Tween 80 (FP) PPR 0116 10 płytek
  Trypticasein Soy IRR. LAB-AGAR™ + 4N PPR 1180N 10 płytek
  TSA IRR. LAB-AGAR™ + Neutralized PPR 0135 10 płytek
Microbank® zestaw fiolek z perełkami zanurzonymi w specjalnym płynie konserwującym do przechowywania szczepów bakterii i grzybów w stanie zamrożenia. Zestaw z plastikowym pojemnikiem. Microbank® stanowi alternatywę dla przechowywania szczepów w postaci liofilizatu lub w bulionie glicerolowym.
  Opis Nr. kat. Opakowanie
  Microbank ® - Mix ( 16 fiolek x 5 kolorów) PL.170/M 80 fiolek
  Microbank ® - blue PL.170/B 80 fiolek
  Microbank ® - green PL.170/G 80 fiolek
  Microbank ® - red PL.170/R 80 fiolek
  Microbank ® - yellow PL.170/Y 80 fiolek
  Microbank ® - light blue PL.170/LB 80 fiolek
  Cryblock Insulated Aluminium Block - aluminiowo - styropianowe opakowanie do transportu fiolek PL.155-1 1szt. /20 fiolek
  Aluminium Cryocanes aluminiowy pręt do umieszczania opakowania w pojemniku z ciekłym azotem PL.166 12 szt.
  Microbank ® Freezer Storage Box - dodatkowe plastikowe pudełko do przechowywania fiolek w zamrażarce PL.169/B-1 1 szt. /80 fiolek
Skala McFarlanda
  Opis Nr. kat. Opakowanie
  McFarland Standard - zestaw 0.5-4.0 SD 2350 10 ml x 5
  McFarland Standard 0.5 SD 2300 10 ml
  McFarland Standard 1.0 SD 2301 10 ml
  McFarland Standard 2.0 SD 2302 10 ml
  McFarland Standard 3.0 SD 2303 10 ml
  McFarland Standard 4.0 SD 2304 10 ml