Biologia molekularna

Coraz powszechniejsze stają się badania w zakresie biologii molekularnej. Ich celem jest właściwe i pełne zrozumienie funkcji i funkcjonowania poszczególnych genów lub całych genomów. W centrum tych badań leżą procesy namnażania transformowanych lub genetycznie zmodyfikowanych mikroorganizmów, klonowanie, izolacja materiału genetycznego, identyfikacja zmian genetycznych. Ta praca wymaga zastosowania odpowiednich pożywek mikrobiologicznych, agaroz do elektroforezy, zestawów do izolacji kwasów nukleinowych czy do identyfikacji. Odczynniki muszą być o wysokiej czystości, aby zapewnić dokładne i powtarzalne wyniki.

 

BioMaxima S.A. już od lat oferuje szeroką gamę produktów do biologii molekularnej zapewniając narzędzia na każdym etapie pracy w biologii molekularnej.

 

 

Oferta podzielona jest na kilka grup:

Katalog PDF Biologia Molekularna

Specyfikacja techniczna agaroz BIOMAXIMA 2018