Podłoża chromogenne

BioMaxima S.A posiada wysokiej  jakości pożywki chromogenne w tym do wykrywania drobnoustrojów o różnych mechanizmach oporności (MRSA), VRE, ESBL, KPC). Ich zastosowanie w badaniach skriningowych jest bardzo powszechne. Odpowiednio dobrane składniki mieszaniny chromogennej umożliwiają bezpośrednią identyfikację nawet gatunków drobnoustrojów, co skraca czas oczekiwania na wynik do 24 godzin i umożliwia podjęcie właściwych działań terapeutycznych lub epidemiologicznych.  Ważne jest również to, że brak wzrostu charakterystycznych kolorowych kolonii kończy etap badania. Prócz zastosowania w mikrobiologii klinicznej  pożywki chromogenne ze względu na swoje właściwości znajdują także zastosowanie w badaniach wody, żywności, próbek środowiskowych, a także w klinice weterynaryjnej. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą podłoży chromogennych BioMaxima S.A.

 

Chromogenic Candida Plus Lab-Agar™,

pierwsze podłoże chromogenne do wykrywania Candida auris

Candida auris została zidentyfikowana po raz pierwszy w 2009 r. przez zespół dr Makimury w Japonii.  Od tego czasu została rozpoznana jako grzyb o szerokim zakresie patogenności. C. auris wywołuje poważne zakażenia ran oraz układu moczowego, oddechowego czy zakażenia ogólnoustrojowe obarczone dużą śmiertelnością. Jest szeroko oporna na dostępne leki przeciwgrzybicze, będąc ogromnym wyzwaniem terapeutycznym, bardzo łatwo szerzy się, powodując lokalne epidemie w szpitalach (Hiszpania, Wielka Brytania), pozostając niewrażliwa na stosowane w tych placówkach środki dezynfekcyjne i standardowe metody higieny.

Przez Centers for Disease Control (CDC) (1)  oraz World Health Organization (WHO) (2) została umieszczona na listach „priorytetowych patogenów”, mikroorganizmów podlegających ogólnoświatowemu nadzorowi, jako gatunek, który stanowi poważne globalne zagrożenie dla zdrowia.  Kluczowe jest opracowanie metod walki z takimi patogenami jak Candida auris, zanim przyczynią się one do wybuchu kolejnej pandemii.

(1) https://www.cdc.gov/fungal/candida-auris/candida-auris-alert.html

(2) https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1279936/retrieve

CHROMagarTM zmodyfikował skład legendarnej CHROMagarTM Candida, gdzie już po kolorze kolonii możliwa jest identyfikacja głównych gatunków Candida spp. Na podłożu Candida Plus, wzrost Candida auris jest bardzo specyficzny -  jako jasnoniebieskie kolonie z otoczką i błękitem z tyłu płytki:

 

 

Nowa formuła zachowuje zróżnicowanie kolorystyczne innych, istotnych klinicznie gatunków Candida:

   

I umożliwia ich różnicowanie z bardzo wysoką specyficznością (3):

C. albicans ~ 100 %

C. tropicalis ~ 100 %

C. krusei ~ 100 %

(3) "Evaluation of a novel chromogenic medium for Candida spp. identification and comparison with CHROMagar Candida for the detection of Candida auris in surveillance samples" Juan V. Mulet et al. 2020

Identyfikacja za pomocą spektrometrii mass (MALDI-TOF) może być wykonana bezpośrednio z pojedynczej kolonii - brak konieczności namnażania drobnoustrojów

Dzięki 100% swoistości i czułości dla szczepów C. auris podłoże Candida Plus jest idealnym narzędziem umożliwiającym szybką i dokładną identyfikację tych patogenów.