Składniki podłoży
Agary
Nr kat.ProduktyOpakowanie
AB 03Bacteriological LAB-AGAR™ - Specjalnie przygotowany do celów mikrobiologii agar. Pozbawiony barwników i substancji toksycznych. Najczęściej stosowany w stężeniu 1,2%- 1,6%.500 g
AB 16Pharmaceutical LAB AGAR™ - Agar o jakości farmaceutycznej (EP, USP) stosowany w produkcji farmaceutycznej i kosmetycznej.500 g
AB 12Plant Propagation LAB AGAR™ - Agar o odpowiedniej czystości fizycznej i chemicznej, rekomendowany do komercyjnej mikro hodowli roślin ozdobnych. Najczęściej stosowany w stężeniu 0,5-0,6 %.500 g
AB 06Purified LAB AGAR™ - O wysokiej czystości fizycznej i chemicznej. Składnik wielu podłoży.500 g
AB 08Vitro LAB AGAR™ - Agar przeznaczony do hodowli in vitro roślin ozdobnych, sadzonek drzew itp. Najczęściej stosowany w stężeniu 0,4 - 0,5%.500 g
Peptony
Nr kat.ProduktyOpakowanie
PB 01Bacteriological Peptone - Enzymatyczny hydrolizat tkanki mięsnej składnik wielu podłoży namnażających i wybiórczo-różnicujących 500 g
PB 03Beef Extract -Ekstrakt ze świeżego mięsa wołowego. Składnik wielu podłoży bakteriologicznych stosowanych w badaniach wody, żywności i innych. Standardowo stosowany w stężeniu 0,5 - 0,8 %500 g
PB 12Bile Salts Nr 3 - Mieszanina soli żółci. Składnik podłoży selektywnych500 g
PB 04Casein Peptone - Pankreatynowy hydrolizat kazeiny stosowany jako składnik podłoży do wykrywania produktów metabolizmu drobnoustrojów. Najczęściej używany jako dodatek do podłoży z krwią500 g
PB 05Casein Peptone H - Enzymatyczny hydrolizat kazeiny o wysokiej zawartości cystyny i tryptofanu. Pozbawiony witamin. Znajduje zastosowanie w wykrywaniu witamin500 g
PB 07Dehydrated Oxbile - Odwodniona , suszona żółć wołowa. Składnik wielu podłoży selektywnych500 g
PB 08Gelatin Peptone - Pankreatynowy hydrolizat żelatyny o niskiej zawartości aminokwasów. Składnik podłoży bakteriologicznych500 g
PB 15Heart Infusion - Enzymatyczny ekstrakt serc wołowych. Składnik podłoży do wzrostu drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych500 g
PB 16Lactoalbumin hydrolysate - Enzymatyczny ekstrakt serc wołowych. Składnik podłoży do wzrostu drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych500 g
PB 43Liver Digest Neutralized - Ekstrakt uzyskany ze świeżej wątroby. Składnik wielu podłoży hodowlanych do izolacji bakterii beztlenowych w szczególności.500 g
PB 17Malt Extract - Ekstrakt słodowy składnik pożywek do hodowli drożdży i pleśni.500 g
PB 09Meat Peptone - Enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej. Składnik podłoży stałych i płynnych500 g
PB 40Mycological Peptone - Pepton mykologiczny stanowi składnik podłoży stosowanych do izolacji i identyfikacji grzybów chorobotwórczych i nie chorobotwórczych. Właściwości peptonu zapewniają szybszy i lepszy wzrost poszukiwanych mikroorganizmów. Obecność peptonu mykologicznego w podłożach hodowlanych ogranicza wzrost bakterii obecnych w badanych materiałach klinicznych.500 g
PB 10Polypeptone - Mieszanina peptonów kazeinowego i mięsnego. Rekomendowany składnik podłoży stałych i płynnych do hodowli Enetrobacteriaceae 500 g
PB 11Proteose Peptone - Enzymatyczny hydrolizat tkanki zwierzęcej, stanowiący mieszaninę wolnych aminokwasów, niskocząsteczkowych peptydów oraz czynników wzrostowych. Składnik podłoży do produkcji toksyn oraz wzrostu bakterii o wysokich wymaganiach odżywczych500 g
PB 18Proteose Peptone Nr 3 - Enzymatyczny hydrolizat tkanek zwierzęcych. Składnik podłoży do produkcji toksyn, szczepionek, enzymów i innych produktów biologicznych.500 g
PB 13Soy Peptone - Papainowy hydrolizat sojowy, bogaty w węglowodany. Składnik podłoży dla drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach500 g
PB 02Tryptone - Pankreatynowy hydrolizat kazeiny. Bogate źródło tryptofanu. Również składnik podłoży do wykrywania toksyn, enzymów i innych produktów metabolizmu drobnoustrojów500 g
PB 14Tryptose - Pepton o wysokiej zawartości mieszaniny białek trawionych trypsyną. Składnik podłoży do hodowli drobnoustrojów o szczególnych wymaganiach 500 g
PB 06Yeast Extract Mikrogranulat - Autolizat komórek drożdży. Bogate źródło witamin głównie grupy B, aminokwasów i innych czynników wzrostowych500 g