Aktualności

03.09.2020 Nowy produkt w ofercie BioMaximy - VTM Viral Transport Medium

Miło nam poinformować, że w ofercie handlowej BioMaxima S. A. pojawił się nowy produkt.

VTM – VIRAL TRANSPORT MEDIUM

VTM jest to podłoże przygotowywane zarówno w butelkach jak i probówkach, służące do transportowania i przechowywania próbek zawierających wirusy. Produkt jest przeznaczony do profesjonalnego użytku przez laboratoria badawcze i diagnostyczne. Może służyć do transportu wirusów m.in. z rodzin:  Coronaviridae, Orthomyxoviridae, Picornaviridae, Herpesviridae, Filoviridae, tkanek ludzkich i zwierzęcych jak również chlamydii. Dzięki specjalnej formule podłoża, można w nim bezpiecznie transportować i przechowywać wirusy, w tym SARS-Cov-2, zachowując ich cechy diagnostyczne jak i fizjologiczne. Zawarte w podłożu antybiotyki gentamycyna i amfoterycyna B ograniczają wzrost mikroflory towarzyszącej. Sole Hanksa i inaktywowana termicznie surowica cielęca stabilizują próbkę, umożliwiając jej przechowywanie przez kilka godzin do kilkunastu dni w zależności od rodzaju próbki, gatunku wirusa czy parametrów przechowywania. Produkt jest rekomendowany przez WHO oraz amerykańskie CDC - został przygotowany zgodnie z zalecaną przez te ośrodki procedurą jako podłoże do transportu wymazów zarówno z nosogardzieli, gardła i błon śluzowych nosa, ale również  plwociny czy aspiratów tchawiczych lub BAL (popłuczyny oskrzelikowo pęcherzykowej), tkanek z biopsji lub autopsji, w tym z płuc. Dostępny w ofercie BioMaxima S. A. VTM przygotowywany jest w probówkach plastikowych ze specjalnie uszczelnionymi korkami zapobiegającymi przeciekaniu. Dzięki specjalnej technologii probówki są znacznie bardziej odporne na zgniatanie i pękanie (zapewniając łatwy i bezpieczny transport). Można je także wygodnie postawić i nakleić etykietę.

Oferujemy również różnego rodzaju wymazówki dedykowane do pobierania wymazów w kierunku wykrywania za pomocą metod molekularnych wirusa SARS-CoV-2. Korzystając z szerokiej oferty BioMaxima można w łatwy sposób przygotować idealny, dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego laboratorium zestaw, przeznaczony do diagnostyki SARS-CoV-2.W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

30.08.2020 Czy faktycznie wszystkie podłoża inaktywujące inaktywują koronawirusa - przeczytajcie raport Public Health England

Public Health England w lipcu opublikowała raporty dotyczące działania mediów inaktywujących Koronawirusa (COVID-19), używanych do transportowania wymazów. Przebadano kilkanaście powszechnie używanych produktów z czego tylko kilka z nich faktycznie wykazało działanie inaktywujące. Badano zmianę miana wirusa po inkubacji przez określony czas w każdym z produktów oraz możliwość wykrycia wirusa w kolejnych pasażach hodowli komórkowych. Warto zapoznać się z raportami, aby uniknąć potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Jednocześnie przypominamy, że jedynymi mediami transportowymi rekomendowanymi przez World Health Organization (WHO), Center for Disease Control and Prevention są VTM i PBS produkowane także przez BioMaxima S.A..

Zapraszamy do współpracy.

28.08.2020 BioMaxima wprowadziła do swojej oferty szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do jakościowego wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z nosogardzieli

Pragniemy poinformować, że BioMaxima wprowadziła do swojej oferty szybki immunochromatograficzny test kasetkowy do jakościowego wykrywania antygenu wirusa SARS-CoV-2 w wymazach z nosogardzieli.

 • Wynik w ciągu 15-30 minut
 • Prosta, nieskomplikowana procedura
 • Próbka : wymazy z nosogardzieli
 • Czułość 96,52 %
 • Specyficzność 99,68 %
 • Wszystkie materiały potrzebne do wykonania badania są zawarte w zestawie (także 2 rodzaje wymazówek do pobrania wymazu z nosa i z gardła)
 • Opakowanie zawiera 25 kasetek, wymazówkę A i B, bufor ekstrakcyjny,

Zapraszamy do współpracy.

26.05.2020 Testy serologiczne firmy BioMaxima S.A. zakwalifikowane do stosowania we francuskich laboratoriach

Ministerstwo Zdrowia we Francji - Ministère des Solidarités et de la Santé - opublikowało listę testów serologicznych dedykowanych do wykrywania obecności przeciwciał w kierunku SARS-COV-2. Wymienione testy zostały zatwierdzone przez Narodowe Centrum Referencyjne - Centre national de référence (CNR). W opublikowanym wykazie znajduje się również produkt firmy BioMaxima S.A. - 2019-nCov IgG/IgM Rapid test. BioMaxima S.A. już na początku maja uzyskała pozytywną opinię testu PCR SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KITTM , który również jest zakwalifikowany do stosowania we francuskich laboratoriach.

Pełna lista wszystkich dopuszczonych testów znajduje się na stronie Francuskiego Ministerstwa Zdrowia :

https://covid-19.sante.gouv.fr/tests

26.05.2020 Wysoka jakość testów PCR firmy BioMaxima S.A. potwierdzona zarówno w Polsce jak i zagranicą

Test SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT™ wytwarzany przez BioMaxima SA, jest wysokiej jakości testem genetycznym o dużej czułości, rekomendowanym jako test potwierdzenia w diagnostyce SARS-CoV-2, zarówno przez referencyjne ośrodki w Polsce jak i zagranicą.

Raport z oceny przeprowadzonej przez NIZP-PZH na wyjątkowo dużej liczbie 73 próbek z uzyskanym wynikiem bardzo dobrym (99 % zgodności)

Poniżej link do komunikatu wydanego przez NIZP-PZH:

https://www.pzh.gov.pl/oswiadczenie-sprawie-testow-firmy-biomaxima/

Raport z oceny przeprowadzonej przez Instytut Pasteura we Francji metodą referencyjną, uzyskano 100 % zgodności 

12.05.2020 Zestawy testów PCR firmy BioMaxima S.A. z pozytywną oceną francuskiego Instytutu Pasteura

Z dumą informujemy, że BioMaxima S.A. uzyskała pozytywną ocenę testu SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KITTM wg badania przeprowadzonego przez francuski Instytut Pasteura. Zestaw PCR naszej firmy został zakwalifikowany do stosowania we francuskich laboratoriach.

Raport Instytutu Pasteura

30.03.2020 BioMaxima S.A. wprowadza do oferty test genetyczny do wykrywania koronawirusa

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że BioMaxima wprowadziła do swojej oferty test genetyczny do wykrywania SARS-CoV-2 oparty na metodzie Real Time PCR.

Test genetyczny RT-PCR w czasie rzeczywistym (SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT) jest przeznaczony do identyfikacji i różnicowania SARS-CoV-2 w materiale pobranym od pacjentów z objawami COVID-19, za pomocą wykrywania sekwencji RNA unikalnych dla SARS-CoV-2. Materiał genetyczny wirusa, jest ekstrahowany z próbek (plwocina, aspirat tchawiczny lub popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, wymazy z nosogardzieli i gardła, krew, mocz, lub stolec) i amplifikowany za pomocą techniki PCR w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem odwrotnej transkryptazy oraz wykrywany za pomocą fluorescencyjnych reporterowych sond specyficznych dla SARS-CoV-2. Tego typu testy w Polsce są stosowane w diagnostyce koronawirusa w dedykowanych laboratoriach szpitalnych oraz Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, nowy genetyczny test BioMaxima SA wyróżnia się spośród znajdujących się aktualnie na rynku innych systemów RT-PCR. Do jego zalet należą m.in. czas uzyskania wyniku, który został skrócony do 2 godzin. Również czułość testu kształtująca się na poziomie ≥10 kopii RNA jest wyższa niż w innych porównywalnych systemach.

W swojej ofercie posiadamy również wyroby zgodne z określonymi przez Narodowy Instytut Zdrowia - Państwowy Zakład Higieny (NZIP – PZH) wymaganiami dotyczącymi pobrania przechowywania i transportu materiału do badań w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARS; MERS; SARSCoV-2 – COVID-19, to znaczy:

 • Jałowe wymazówki z podłożem transportowym do pobierania i transportu próbek od pacjentów z infekcjami wirusowymi: koronavirus 2019-nCoV, Adenovirus, CMV, HSV1, Influenza A, Parainfluenza Typu 3, RSV oraz WZW;
 • Sterylizowany filtracyjnie buforowany roztwór soli fizjologicznej PBS, produkowany w Biomaxima, w nowoczesnej Pracowni Podłoży do Kultur Komórkowych.

Zapraszamy do współpracy!

02.03.2020 BioMaxima S.A. wprowadza do oferty test do wykrywania przeciwciał na koronawirusa 2019-nCoV

Szanowni Państwo!

Pragniemy poinformować, że BioMaxima S.A. wprowadziła do swojej oferty szybki test do wykrywania przeciwciał IgG i IgM przeciwko koronawirusowi (2019-nCoV). Materiałem badanym może być krew pełna, osocze lub surowica, a do przeprowadzenia szybkiego testu nie jest wymagane posiadanie specjalistycznego sprzętu. W skład testu wchodzą indywidualnie pakowane kasetki zawierające studzienkę, w której umieszczany jest materiał badany oraz krople buforu załączonego do zestawu. Wynik testu możliwy jest do odczytania w okienku testowym po upływie zaledwie 10 minut. Test 2019-nCoV IgG/IgM został porównany do komercyjnego PCR, a wyniki pokazują, że posiada wysoką czułość i swoistość odpowiednio w przypadku IgG 100% i 98%, IgM 85% i 96%. W dniu 16 lutego br. została złożona deklaracja CE, umożliwiającą stosowanie testów na rynkach krajów Unii Europejskiej. Test przeznaczony jest do użytku profesjonalnego.

W swojej ofercie posiadamy również wyroby zgodne z określonymi przez Narodowy Instytut Zdrowia - Państwowy Zakład Higieny (NZIP – PZH) wymaganiami dotyczącymi pobrania przechowywania i transportu materiału do badań w kierunku zakażeń układu oddechowego powodowanych przez koronawirusy (SARS; MERS; SARSCoV-2 – COVID-19, to znaczy:

 • Jałowe wymazówki z podłożem transportowym do pobierania i transportu próbek od pacjentów z infekcjami wirusowymi: koronavirus 2019-nCoV, Adenovirus, CMV, HSV1, Influenza A, Parainfluenza Typu 3, RSV oraz WZW;
 • Sterylizowany filtracyjnie buforowany roztwór soli fizjologicznej PBS, produkowany w Biomaxima, w nowoczesnej Pracowni Podłoży do Kultur Komórkowych.

W niedługim czasie firma BioMaxima S.A. planuje wprowadzić własny test genetyczny służący do potwierdzana zakażeń koronawirusem 2019-nCoV wykorzystujący technikę real-time PCR, jako najskuteczniejszą, najbardziej wiarygodną metodę identyfikacji materiału genetycznego wirusa. Przygotowywany test będzie do wykorzystania w tzw. otwartych systemach, to znaczy będzie można go wykonać na platformach różnych producentów będących już na wyposażeniu laboratoriów diagnostycznych takich jak: ABI, Cepheid, Rotagene, Stratagene, Techne, Bio-Rad Chroma 4 i Bio-Rad CFX96, Analytik Jena qTOWER, Bioneer, Ianlong Gentier 48, MIC. 

Zapraszamy do współpracy!

03.02.2020 Targi Medlab Middle East w Dubaju - Zapraszamy na nasze stoisko!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska Z5.F49 na Targach Middle East w Dubaju! 

03-06.02.2020 Targi Medlab Middle East w Dubaju

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na tegoroczną edycję targów Medlab Middle East w Dubaju. Co roku gromadzą się tu największe i najbardziej znane firmy działające w branży medycznej, którym towarzyszy rzesza zwiedzających.

25-29.11.2019 Szkolenie serwisowe w San Lucas Labline

Kolejne udane szkolenie serwisowe w zakresie naszej biochemii - BM500.

Bardzo dziękujemy za owocną współpracę. To ogromna przyjemność z Państwem współpracować. 

18-21.11.2019 Targi MEDICA 2019 w Düsseldorfie

W dniach 18 - 21.11.2019r. BioMaxima uczestniczyła w międzynarodowych targach MEDICA 2019 w Düsseldorfie. To była przyjemność spotkać się z Państwem.

24-25.10.2019 Innowacje w hemostazie  - wysokiej jakości produkty koagulologiczne firmy Technoclone

W dniach 24-25 października 2019 r. firma BioMaxima uczestniczyła w konferencji  „Innowacje w hemostazie”, gdzie mieliśmy okazję zaprezentować bogatą ofertę odczynników koagulologicznych firmy Technoclone do diagnostyki hemofilii i innych skaz krwotocznych (w tym inhibitor czynnika VIII), innowacyjny analizator Ceveron s100 do automatycznego oznaczania aktywności ADAMTS-13, czynnika XIII i stopnia generacji trombiny, a także nowy test do półilościowego oznaczania aktywności ADAMTS-13.

Test TECHNOSCREEN ADAMTS-13 Activity jest użyteczny w szybkiej diagnostyce różnicowej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP), pozwala na szybkie (30 minut) oznaczanie aktywności ADAMTS-13 przy  występowaniu nawrotów TTP, a także przy monitorowaniu leczenia TTP.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą koagulologiczną firmy Technoclone.

11.10.2019r. Accelerate Pheno™ - kolejne, bardzo dobre wyniki najnowszych badań!

Przedstawiamy wyniki kolejnych badań klinicznych, opublikowanych podczas październikowego ID WEEK 2019. Badania potwierdzają wartości kliniczne systemu Accelerate Pheno ™- dane, zebrane w czterech różnych ośrodkach, dokumentują, że Accelerate Pheno™ znacząco przyspiesza uzyskanie wyniku identyfikacji i lekowrażliwości, umożliwiając jak najszybszą i potencjalnie ratującą życie optymalizację terapii antybiotykowej u pacjentów z ciężką sepsą.

Clinic/UCLA, University of Iowa, and UAMS Studies TUCSON, Ariz., Sept. 18, 2019 /PRNewswire/ -- Accelerate Diagnostics, Inc. (NASDAQ: AXDX) today announced the release of positive results from three clinical studies on the Accelerate Pheno™ system that will be presented at IDWeek™ 2019. "We are thrilled with the results of these clinical studies, which provide further evidence of the clinical value of Pheno," commented Dr. Romney Humphries, Chief Scientific Officer of Accelerate Diagnostics. "These data, gathered across four diverse institutions and study designs, demonstrate that Pheno's rapid ID and AST results lead to significant and potentially life-saving therapy optimization for patients with blood stream infections. These results represent a meaningful increase in the body of evidence that Pheno should be standard of care." The first of these studies is the ARLG-sponsored RAPIDS-GN clinical study conducted at Mayo Clinic and UCLA. The study successfully achieved its primary endpoint, demonstrating a statistically significant reduction in time to first antibiotic change for patients with Gram-negative blood stream infections. Specifically, the study showed a 6.3 hour decrease in time to first antibiotic adjustment and a 24.7 hour improvement in Gram-negative time to antibiotic adjustment, both of which represent statistically significant differences. RAPIDS-GN is the first multi-center, randomized controlled trial to evaluate the impact of rapid ID and AST technology for the management of patients with blood stream infections. As expected, differences in secondary endpoints like mortality and length of stay did not achieve statistical significance. The study was not designed to include a sufficient number of patients to statistically evaluate these endpoints. Two abstracts to be presented by the University of Iowa and University of Arkansas Medical System confirm and extend the findings of RAPIDS-GN. The University of Iowa showed antibiotic therapy was optimized within 15.3 hours for patients tested with Pheno. Among 277 interventions made based on Pheno results, 80% resulted in antibiotic change, and over one third were due to the patient not being covered for the causative organism identified. Similarly, UAMS found a 1.1 day improvement in time to optimal therapy and confirmed prior findings that demonstrated between 0.5 and 2.4 days shorter length of stay for patients with bacteremia and tested by Pheno over historical cohorts (p<0.01).

Accelerate Diagnostics Highlights  IDWeek 2019 Mayo Clinic IDWeek 2019 UAMS Arkansas IDWeek 2019 Univ Clinic IOWA 

04.10.2019r. XVI Gdańskie Warsztaty Nefrologiczne

W dniu 4 października 2019 r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w XVI Gdańskich Warsztatach Nefrologicznych, aby zaprezentować nowy test firmy Technoclone do półilościowego oznaczania aktywności ADAMTS-13. Zastosowanie testu TECHNOSCREEN ADAMTS-13 Activity pozwala na szybkie odróżnienie atypowego zespołu hemolityczno - mocznicowego (aHUS) od zakrzepowej plamicy małopłytkowej (TTP). Wykorzystanie testu na miejscu, w laboratorium, pozwoli na skrócenie czasu postawienia właściwej diagnozy oceny stanu klinicznego chorego, obniżenie kosztów związanych z kosztami zlecenia badań w jednostkach zewnętrznych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą koagulologiczną firmy Technoclone.

01.10.2019 Międzynarodowe Targi MEDICA 2019 w Düsseldorfie 18 - 21.11.2019r

BioMaxima S.A. ma przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska na Międzynarodowych Targach MEDICA 2019 w dniach 18 - 21 listopada 2019r. Znajdziecie nas Państwo na Hali 1 przy stoisku D49.

Mapa Targów

08.07.2019 XXXII Konferencja „Postępy w Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu” 13-15 czerwca 2019

W dn. 13-15 czerwca 2019 uczestniczyliśmy w III Polskim Kongresie POKONAĆ SEPSĘ we Wrocławiu. Kongres był miejscem multidyscyplinarnych spotkań ekspertów zajmujących się problematyką sepsy, wiodącym tematem tej międzynarodowej, prestiżowej konferencji było m. in. realne zagrożenie sepsą w polskich placówkach medycznych oraz problem jej wykrywalności, która wciąż jest zbyt późna. Zaprezentowaliśmy nasze rozwiązania umożliwiające szybką diagnostykę sepsy: Analizator immunochemiczny PATHFASTTM z możliwością pomiaru PRESEPSYNY - markera sepsy, a także Accelerate Pheno™ - system przeznaczony do identyfikacji i oznaczenia wrażliwości na antybiotyki drobnoustrojów z dodatniego posiewu krwi.

Wraz z ACCELERATE Diagnostics oraz organizatorami Kongresu, zorganizowaliśmy sesję naukową pt. : Postępy w diagnostyce zakażeń - jej głównym zagadnieniem była diagnostyka sepsy – p. dr Barbara Adamik, z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu, omawiała w jaki sposób najszybciej rozpoznawać przypadki, będące najbardziej zagrożone sepsą. Dr Adamik podkreśliła ogromne znaczenie diagnostyczne oferowanego przez Biomaximę systemu Accelerate Pheno™, umożliwiającego skrócenie czasu oczekiwania na wynik do maksymalnie 7 godzin, przyspieszając podjęcie skutecznej, celowanej terapii dla przypadków z ciężkimi postaciami sepsy i dzięki temu obniżenie ich śmiertelności.

Jeden z wykładów poruszał problem wysokiej śmiertelności pacjentów - z powodu sepsy kilka milionów ludzi rocznie umiera na całym świecie każdego roku. Szybsze rozpoznanie sepsy i wdrożenie odpowiedniego leczenia (terapia celowana) ogromnie obniża śmiertelność pacjentów. Mimo że w oddziałach intensywnej terapii mamy bardzo zaawansowane możliwości leczenia, wciąż z powodu sepsy umiera niemal połowa pacjentów. Gdybyśmy wdrożyli szybszą diagnostykę, moglibyśmy zmniejszyć tę śmiertelność nawet o 20%.

Plan sesji naukowej:

Prowadzący: Barbara Adamik (Wrocław), Stanisław Zieliński (Wrocław)

1. Śmiertelność w sepsie Marek Wełna (Wrocław)

2. Szybka identyfikacja zakażeń w OIT Barbara Adamik (Wrocław)

3. Clinical benefits of rapid pathogen identification and phenotypic resistance testing in severe bloodstream infections Torsten Wassermann, (Accelerate Diagnostics)

Sesja odbyła się w dniu 14.06.2019 (piątek)w godzinach 17.00 – 18.30 we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1 (Hala Stulecia)

Szczegółowy program w linku poniżej

http://sepsa2019.pl/#program

 

31.05.2019 Konferencja pt. "Zatrucia pokarmowe stałym zagrożeniem zdrowia publicznego" 31 Maja 2019

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na konferencji organizowanej przez Sekcję Higieny Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego PTNW i Katedrę Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie w dn. 31 maja 2019 r.

29.05.2019 Targi Africa Health, Johannesburg 28 - 30 Maja 2019

Z przyjmenością informujemy, że BioMaxima S.A. bierze udział w Targach Africa Health w Johannesburgu. Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko nr 2.C10.

Więcej informacji o wydarzeniu w linku poniżej.

www.africahealthexhibition.com/en/home.html

22.05.2019 IV Konferencja naukowo-szkoleniowa PTDL 24 - 25 Maja 2019

Serdecznie zapraszamy na IV Konferencję naukowo-szkoleniową PTDL -Majowe Spotkania z Diagnostyką Laboratoryjną „Przegorzały 2019”, która odbędzie się w dniach 24-25 maja w Krakowie. Na konferencji BioMaxima zaprezentuje bogatą ofertę koagulologiczną firmy Technoclone.

Więcej informacji o wydarzeniu w linku poniżej.

http://www.ptdl.pl/oddzialy/krakow/aktualnosci

16.05.2019 XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Lublinie 16 - 18 Maja 2019

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na XX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w dniach 16 - 18 maja w Lublinie.

13.05.2019 Targi Medlab Africa, Johannesburg 28 - 30 Maja 2019

Pragniemy poinformować, że w dniach 28 - 30 Maja 2019 BioMaxima weźmie udział w międzynarodowej konferencji Medlab Africa w Johannesburgu. Jest to największe wydarzenie medyczne w Afryce, gromadzące największych producentów sprzętu medycznego i pracowników służby zdrowia.

04. - 06.04.2019 I Forum Zakażeń pod hasłem „Wyzwania w leczeniu i profilaktyce zakażeń”. 

Z przyjemnością informujemy, że BioMaxima weźmie udział w pierwszej edycji interdyscyplinarnej konferencji Forum Zakażeń pod hasłem „Wyzwania w leczeniu i profilaktyce zakażeń”. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferecji w dniach 4 - 6 kwietnia 2019 r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance.

22.02.2019 Targi Medlab Asia Pacific 2019, Singapur 26-28 marzec 2019

BioMaxima S.A. ma przyjemność zaprosić Państwa do swojego stoiska (nr Q31) na międzynarodowej wystawie Medlab Asia Pacific 2019, która odbędzie się w Singapurze, w dniach 26-28 Marca 2019r. Coroczna wystawa i kongres Medlab Asia Pacific skupia światowych liderów w diagnostyce laboratoryjnej i jest największą, dedykowaną wystawą sprzętu, analizatorów i usług dla laboratoriów medycznych.

04.02.2019 BioMaxima bierze udział w targach Medlab 2019 w Dubaju

Z przyjemnością informujemy, iż BioMaxima weźmie udział w targach Medlab 2019, które odbywają się w dniach 4-7 lutego w Dubaju.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska - znajdziecie je Państwo w Hali Za'abeel 5 przy stanowisku Z5.F49. Do zobaczenia!

09.11.2018 BioMaxima na targach Medica zaprezentuje nowy analizator biochemiczny BM 300

Z przyjemnością pragniemy ogłosić, iż BioMaxima S.A. zaprezentuje w pełni funkcjonalną wersję analizatora biochemicznego BM 300 podczas międzynarodowej wystawy medycznej Medica w Dusseldorfie w Niemczech, która odbędzie się w dniach 12-15 listopada. Termin wdrożenia tego aparatu do produkcji to 1 kw. 2019 roku.

Zapraszamy do lektury poniższego artykułu!

BioMaxima na targach Medica zaprezentuje nowy analizator BM 300

26.10.2018 BioMaxima weźmie udział w targach MEDICA w Dusseldorfie

Z przyjemnością informujemy, iż BioMaxima weźmie udział w targach MEDICA 2018, które odbędą się w dniach 12-15 listopada w Düsseldorfie.
Znajdziecie nas Państwo na Hali 18 przy stoisku B08. Do zobaczenia!

05.10.2018 BioMaxima wspiera Uniwersytet Medyczny w Lublinie

W dniach 2 – 13 lipca 2018 w Woli Uhruskiej odbył się organizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie obóz społeczno-naukowy, podczas którego z porad i konsultacji lekarskich oraz badań w laboratorium analitycznym skorzystało ponad 1 500 mieszkańców gminy. Obóz przygotowany został przy wsparciu BioMaximy, która zapewniła pomoc w organizacji laboratorium analitycznego.

Podziękowanie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

20.08.2018 BioMaxima wyłącznym dystrybutorem rewolucyjnej platformy Accelerate Pheno System

BioMaxima podpisała umowę o wyłącznej dystrybucji w Polsce rewolucyjnej platformy Accelerate Pheno™ System amerykańskiej firmy Accelerate Diagnostics, technologii, przeznaczonej do szybkiej identyfikacji patogenów i oznaczenia ich wrażliwości na antybiotyki, umożliwiającej ratujące życie leczenie pacjentów z ciężkimi zakażeniami bakteryjnymi krwi.

Accelerate Pheno™ System

26.06.2018 40 osób wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez BioMaxima S.A.

40 osób wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez BIOMAXIMA S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r. pt.: „Walidacja metod mikrobiologicznych ilościowych, jakościowych i alternatywnych oraz zapewnienie jakości wyników badań zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025,PN-EN ISO 7218, dokumentów PCA i odpowiednich przepisów prawa”.  Na szkoleniu omówiono m.in. wiele zagadnień dotyczących nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018r-02, podejście procesowe oparte na analizie ryzyka, wykaz zmian tej normy, weryfikację i walidację metod badawczych.

Serdecznie dziękujemy Państwu za tak liczne uczestnictwo i same pozytywne ankiety potwierdzające wysoką jakość prowadzonego szkolenia.

28-29 czerwca 2018 "Metagenomy różnych środowisk"

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że już niebawem weźmiemy udział w III Ogólnopolskim Sympozjum Mikrobiologicznym „Metagenomy różnych środowisk”, które tym razem odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.  Zapraszamy do Lublina!

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod poniższym adresem:

http://www.kul.pl/iii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne-metagenomy-roznych-srodowisk-quot,art_77897.html

 

08.06.2018 Konferencja naukowa pt: Jakość zdrowotna regionalnych i tradycyjnych produktów mlecznych

08 czerwca 2018 r Sekcja Higieny Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych oraz Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zorganizowała konferencję naukową pt: Jakość zdrowotna regionalnych i tradycyjnych produktów mlecznych. Konferencja zgromadziła liczne grono specjalistów z nadzoru bezpieczeństwa produktów żywnościowych, pracowników instytutów  naukowych,  mikrobiologów, technologów żywności.  Na konferencji omawiane były między innymi różne aspekty mikrobiologiczne wykrywania i identyfikacji Listeria w żywności, a także nowe zagrożenia związane z enterotoksyną gronkowcową. Biomaxima S.A. miała przyjemność zaprezentowania swoich produktów. Była także jednym ze sponsorów tego wydarzenia.

Dziękujemy za zaproszenie!

22.05.2018 W dniach 22 – 25 maja zapraszamy Państwa na stoisko BioMaxima na targach HOSPITALAR w Sao Paulo, Brazylia (Red Hall 18-151)

5.03.2018 Zmiana identyfikacji wizualnej firmy

Z przyjemnością pragniemy poinformować, iż BioMaxima SA realizując wcześniejsze zapowiedzi, zmieniła i ujednoliciła identyfikację wizualną, która dotychczas nie była uporządkowana ze względu na przeprowadzane fuzje i przejęcia. Chcemy zakomunikować rynkowi, że jesteśmy jedną organizacją, jednym zespołem i że dzisiejsza BioMaxima to nowa wartość.
Odświeżyliśmy nasze logo oraz uruchomiliśmy nowy serwis internetowy. Zmieniliśmy również wzornictwo aparatów, opakowań oraz materiałów marketingowych, dzięki czemu nasza oferta produktowa jest wyraźniejsza i bardziej rozpoznawalna dla Klientów. 
Nowa identyfikacja wizualna wychodzi naprzeciw wartościom kultywowanym przez zespół BioMaxima, takim jak chęć ciągłego rozwoju i doskonalenia, które pozwalają nam na coraz bardziej skuteczne wspieranie naszych Klientów w ich pracy.

Dnia 19 kwietnia 2018 zapraszamy na szkolenie z Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Serdecznie  zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Szkolenie odbędzie się w kwietniu w Hotelu Novotel w Warszawie.

Wszelkie szczegóły w załączniku:
- formularz zgłoszenia kwiecień
- szkolenie kwiecień Rozporządzenie

 Serdecznie zapraszamy!!

18.02.2018 Szkolenie przeprowadzone przez spółkę Orum International

W dniach od 15-17 lutego w Mediolanie  w siedzibie spółki Orum,  mającej ponad 40 letnie doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych narzędzi do standaryzacji w dziedzinie mikrobiologii, odbyło się szkolenie z zakresu obsługi i serwisowania urządzeń do badania czystości mikrobiologicznej powietrza. Pracownicy firmy BIOMAXIMA S.A.  mieli okazję poszerzyć wiedzę z tego zakresu. Podczas szkolenia zaprezentowane zostały nowe rozwiązania produktowe ze szczególnym uwzględnieniem badania czystości gazów sprężonych i środowiska wyizolowanego. 

 

12.02.2018 Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą pożywek z zakresu  ISO/TS 22964:2017. Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania Cronobacter spp.

Selektywne Namnażanie

Cronobacter Selective Broth (CSB)

PS 276

500 g

 

Vancomycin Supplement

SL 0059

10 vial 1/500 ml

 

Cronobacter Selective Broth (CSB)

BT 5247.01

6 x 100 ml

 

Cronobacter Selective Broth (CSB)

BT 5247.02

6 x 200 ml

 

Cronobacter Selective Broth (CSB)

BT 5247.05

6 x 500 ml

 

Cronobacter Selective Broth (CSB)

PW 3233

50 x 10 ml

Selektywna Izolacja

Chromogenic Cronobacter Izolacja (CCI)  LAB-AGAR™

PS 284

500 g

 

Chromogenic Cronobacter Izolacja (CCI)  LAB-AGAR™

BT 5246.01

6 x 100 ml

 

Chromogenic Cronobacter Izolacja (CCI)  LAB-AGAR™

BT 5246.02

6 x 200 ml

 

Chromogenic Cronobacter Izolacja (CCI)  LAB-AGAR™

BT 5246.05

6 x 500 ml

 

Chromogenic Cronobacter Izolacja (CCI)  LAB-AGAR™

PP 0177

10 płytek

11.02.2018  Odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt  „ Stare i Nowe Patogeny – aktualne problemy”

W dniach 09-11 luty 2018 r odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt  „ Stare i Nowe Patogeny – aktualne problemy”.   Konferencja zgromadziła około 180 specjalistów branży klinicznej: profesorów, lekarzy, diagnostów laboratoryjnych  w tym największe osobistości z dziedziny mikrobiologii, immunologii, epidemiologii  i biologii molekularnej i była miejscem prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych.  Firma BIOMAXIMA S.A.  miała przyjemność zaprezentowania swoich produktów. Po raz kolejny była także jednym ze sponsorów tego znakomitego wydarzenia. Dziękujemy uczestnikom  za odwiedzenie naszego stoiska i zainteresowanie produktami firmy BIOMAXIMA S.A.

04 02.2018  III Białowieskie Spotkania Lekarzy Weterynarii Zwierząt Nieudomowionych

W dniach 03-04 luty 2018 Biomaxima S.A. uczestniczyła w konferencji poświęconej  tematyce zoonoz zwierząt dziko żyjących w kontekście ochrony zdrowia człowieka oraz zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Spotkanie odbyło się  w okolicznościach pięknej przyrody Białowieskiego Parku Narodowego.  Wzięło w nim udział ponad 150 lekarzy weterynarii, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Lasów Państwowych i innych służb weterynaryjnych. Tematyka wykładów dotyczyła przede wszystkim Mycobacterium (prof. dr hab. E. Augustynowicz-Kopeć); wirusa zapalenia wątroby typu E (dr hab. M. Larska, prof. nadzw) czy bezpieczeństwa żywności w kontekście Kampylobakteriozy, Salmonellozy, Jersiniozy, Helikobakteriozy, Listeriozy, zakażeń VTEC (dr hab. Krzysztof Anusz’ prof. nadz. SGGW).

Przedstawiciele firmy BIOMAXIMA S.A. mieli okazję przypomnieć gamę produktów do diagnostyki weterynaryjnej. Cieszymy się, że to wydarzenie, a także prezentowane przez nas produkty, wzbudziły tak duże zainteresowanie uczestników

2.02.2018 Szkolenie z tematu : Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017 do badań wody w obszarze regulowanym w kierunku oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella” 

W terminie 31 styczeń  - 02 luty 2018  BIOMAXIMA S.A. zorganizowała szkolenie z tematu : Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017 do badań wody w obszarze regulowanym w kierunku oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella” Uczestnicy mieli możliwość zarówno wysłuchania wykładów jak i praktycznego wykorzystania wiedzy podczas ćwiczeń w laboratorium.

Podczas szkolenia można było pracować na pożywkach firmy BIOMAXIMA S.A.

Wykaz nowych pożywek z zakresu normy  PN EN ISO 11731: 2017 znajduje się poniżej. Wszystkie te produkty mogą Państwo zakupić w BIOMAXIMA S.A.

EN-ISO 11731: 2017. Jakość wody -- Oznaczanie ilościowe bakterii z rodzaju Legionella

Etap badania

Podłoża

Nr.kat.

Opakowanie

Przygotowanie

Page`a Buffer Solution

BT 5190

6 x 90 ml

Izolacja

Legionella BCYE LAB-AGAR™

PP 0026

10 płytek

 

Legionella GVPC LAB-AGAR™

PP 0025

10 płytek

 

Legionella BCYE + AB LAB-AGAR™

PP 0178

10 płytek

 

Legionella MWY LAB-AGAR™

PP 0179

10 płytek

 

LEGIONELLA CYE LAB-AGAR™ BASE

PS 163

500 g

 

Legionella GVPC Supplement

SL 0018

10 fiolek 1/500ml

 

Legionella CYE Growth Supplement

SL 0053

10 fiolek 1/500 ml

 

Legionella CYE Growth Supplement

SL 0017

10 fiolek 1/100 ml

 

Legionella BCYE Supplement without Cysteine

SL 0046

10 fiolek 1/100ml

 

Legionella BCYE Supplement without Cysteine

SL 0047

10 fiolek 1/500ml

 

LEGIONELLA SELECTIVE MWY SUPPLEMENT

SL 0020

10 fiolek 1/100ml

 

LEGIONELLA SELECTIVE MWY SUPPLEMENT

SL 0085

10 fiolek 1/500ml

 

LEGIONELLA SELECTIVE AB SUPPLEMENT

SL 0087

10 fiolek 1/100ml

 

LEGIONELLA SELECTIVE AB SUPPLEMENT

SL 0096

10 fiolek 1/500ml

Testy potwierdzające

Legionella without Cysteine LAB-AGAR™

PP 0027

10 płytek

 

Legionella BCYE LAB-AGAR™/ Legionella  w/o Cysteine LAB-AGAR™- bi-płytek

PD 0015

10 płytek

 

Legionella Rapid Latex Test KIT

271050

50 testów

15.01.2018 Nowe pozycje w ofercie BIOMAXIMA SA

BIOMAXIMA SA wprowadziła do swojej oferty diagnostyki mikrobiologicznej kompletny zestaw diagnostyczny do wykrywania obecności Salmonella spp. i Listeria monocytogenes w żywności, paszach dla zwierząt, próbkach środowiskowych i materiale biologicznym metodą real-time PCR.

BIOMAXIMA SA introduced to the market of microbiological diagnostics a complete diagnostic kit for detecting the presence of Salmonella spp. and Listeria monocytogenes in food, animal feed, environmental samples and biological material using the real-time PCR method.