Płytki sedymentacyjne

Płytki sedymentacyjne 

Do badania mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza metodą sedymentacji i metodą zderzeniową przy użyciu próbnika powietrza. Kompatybilne z innymi próbnikami powietrza. Średnica płytek 90 mm. Sterylizowane radiacyjnie.

PPR 1230 Sabouraud Dextrose IRR. LAB-AGAR™ 2x10 płytek
PPR 1231 Sabouraud Dextrose with Chloramphenicol IRR. LAB-AGAR™ 2x10 płytek
PPR 1180 Trypticasein Soy IRR.LAB-AGAR™ 2x10 płytek
PPR 1180N Trypticasein Soy IRR. LAB-AGAR™ + 4N 2x10 płytek
PPR 0046 TSA IRR. LAB-AGAR™ + Letheen + Tween 80 2x10 płytek
PPR 0116 TSA IRR. LAB-AGAR™ + Letheen + Tween 80 (FP) 2x10 płytek
PPR 0135 TSA IRR. LAB-AGAR™ + Neutralized 2x10 płytek