Dipslide

Dwustronne płytki zanurzeniowo-odciskowe stanowią łatwą, alternatywną do metod klasycznych (waciki bawełniane, itp.) półilościową metodę oceny mikrobiologicznej kontaminacji płynów i/lub powierzchni. W skład zestawu wchodzi przezroczysty pojemnik z nakrętką zabezpieczający pożywki przed zanieczyszczeniem i utratą wilgotności. Całkowita powierzchnia każdej ze stron płytki wynosi 7 cm2 .Dodatkowo podzielone są na 1 cm kwadraty, co umożliwia bardziej dokładną ocenę badanej próbki.

Nr kat. Nazwa Wlk. opak.
TESTY DO KONTROLI CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIERZCHNI i PŁYNÓW
68010 HYGICULT TPC - do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów 10 testów
68012 HYGICULT E - do oznaczania bakterii z rodz. Enterobacteriaceae 10 testów
68267 HYGICULT E/ β - do oznaczania bakterii z rodz. Enterobacteriaceae, β-glukuronidazo- pozytywnych 10 testów
68013 HYGICULT Y+F - do oznaczania pleśni i drożdży 10 testów
TESTY DO KONTROLI CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ PŁYNÓW PRZEMYSŁOWYCH
67987 Easicult Combi - do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów oraz do oznaczania drożdży i pleśni 10 testów
67683 Easicult TTC - do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów 10 testów
67686 Easicult M - do oznaczania drożdży i pleśni 10 testów
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
70700

Cultura M - mała, uniwersalna cieplarka pracująca w pozycji pionowej lub poziomej. Temp inkubacji 35-370 C.

Posiada statyw do hodowli Higicultów, Easicultów, Uricultów, nadaje się też do hodowli drobnoustrojów

na płytkach petriego (maksymalnie mieści 20 płytek). Użyteczna przy inkubacji płytek ELISA

1 szt.