Trio bas

TRIO.BAS - aparat do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza 

Dwa lub trzy aparaty do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza w jednym urządzeniu

“Czas to pieniądz”, a urządzenia TRIO.BAS DUO i TRIO.BAS TRIO, przenośne analizatory czystości mikrobiologicznej powietrza, pozwalają na zaoszczędzenie czasu przeznaczonego na kontrolę czystości środowiska pomieszczeń czystych (Clean Rooms) oraz innych kontrolowanych środowisk produkcyjnych lub szpitalnych. 

Zastosowanie dwóch lub trzech głowic aspiracyjnych umożliwia jednoczesną kontrolę zanieczyszczenia w kierunku ogólnej liczby bakterii  (Plate Count Agar lub Tryptic Soy Agar) z jednej strony, a w kierunku drożdży i pleśni (n.p. : Aspergillus spp., Penicillium spp., Cladosporium spp., Fusarium spp. ,  i in. podłoża SDA) z drugiej strony urządzenia. 

Urządzenie umożliwia analizę od 100 do 200 litrów powietrza na minutę oszczędzając 50 % czasu koniecznego do określenia aktywności mikrobiologicznej analizowanego środowiska. 
Do określenia średniej liczby mikroorganizmów (CFU) albo średniej z próbek mikrobiologicznych (zgodnie z zaleceniami GMP) mogą być wykorzystane jednocześnie dwa lub trzy te same podłoża agarowe.

Aparat do kontroli czystości mikrobiologicznej powietrza TRIO.BAS, zaprojektowany i produkowany przez włoską firmę z ponad 40-letnim doświadczeniem ORUM International może być używany z standardowymi płytkami Petriego 90 mm lub płytkami odciskowymi typu Contact. 
Trio.bas próbnik powietrza

Trio.gas

Cali test