Pipety i końcówki

Wysokiej jakości pipety stało- i zmiennopojemnościowe, z wyrzutnikiem, wydmuchem, a całości autoklawowalne, końcówki sterylne lub niesterylne; w workach, w pudełkach, z filtrem lub bez filtra, pipetki Pasteura z PE sterylne i niesterylne, pipety serologiczne.

PIPETY AUTOMATYCZNE
Stałopojemnościowe z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem w całości autoklawowalne
Prod.: Accumax Pipety o pojemności 5ul, 10ul, 20, 25ul, 50ul, 100ul, 200ul, 250ul, 500ul, 1000ul, 2000ul 1
Prod.: HTL Pipety o pojemności 5ul, 10ul, 20, 25ul, 50ul, 100ul, 200ul, 250ul, 300ul, 500ul, 1000ul 1
Zmiennopojemnościowe z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem w całości autoklawowalne
Prod.: Accumax Pipeta o pojemności 0,1ul - 2,5ul, 0,5ul - 10ul, 2ul - 20ul, 5ul - 50ul, 10ul - 100ul, 20ul - 200ul, 50ul - 200ul, 100ul - 1000ul, 200ul - 1000ul 1
Prod.: Accumax Pipeta o pojemności 500ul - 5000ul, 1000ul - 5000ul, 1000ul - 10000ul 1
Prod.: HTL Pipeta o pojemności 0,1ul - 2ul, 0,5ul - 10ul, 2ul - 20ul, 5ul - 50ul, 10ul - 100ul, 20ul - 200ul, 50ul - 250ul, 100ul - 1000ul 1
Prod.: HTL Pipeta o pojemności 500ul - 5000ul, 1000ul - 10000ul 1
HTL5480 Statyw liniowy 4-stanowiskowy do pipet automatycznych 1
KOŃCÓWKI DO PIPET
KOŃCÓWKI TYP EPPENDORF
1202/C Mikrokońcówki typu CRYSTAL EPPENDORF o poj. 0,5ul - 10ul, bezbarwne 1000
1202/C/SG Mikrokońcówki typu CRYSTAL EPPENDORF o poj. 0,5ul - 10ul, bezbarwne, sterylne, pak. po 5 szt., 100
28052 Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul, żółte 1000
4202/E Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul, żółte, pak. w pudełko 96 szt, 96
1202/E/SG Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul, żółte, pak. po 5 szt., sterylne 100
4202/E/SG Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul, żółte, pak. w pudełko 96 szt, autoklawowalne, sterylne 96
1203/U Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 200ul, bezbarwne, ze znacznikami 1000
1002/U Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 300ul, bezbarwne, ze znacznikami 1000
28053 Końcówki typu EPPENDORF o poj. 100ul - 1000ul, niebieskie 500
4001/E Końcówki typu EPPENDORF o poj. 100ul - 1000ul, niebieskie, pak. w pudełko 96 szt, autoklawowalne 96
4001/E/SG Końcówki typu EPPENDORF o poj. 100ul - 1000ul, niebieskie, pak. w pudełko 96 szt, autoklawowalne, sterylne 96
1001/E/SG Końcówki typu EPPENDORF o poj. 100ul - 1000ul, niebieskie, pak. po 5 szt., sterylne 100
5001/ON Końcówki typu EPPENDORF o poj. do 5000ul - niebieskie 250
KOŃCÓWKI TYP GILSON
1202/MG Mikrokońcówki typu GILSON o poj. 0,1ul - 10ul, bezbarwne 1000
1202/G Końcówki typu GILSON o poj. do 200ul, żółte 1000
1302/G Końcówki typu GILSON o poj. do 200ul, bezbarwne, ze znacznikami 1000
152143 Końcówki typu GILSON o poj. do 200ul, bezbarwne 1000
1202/G/SG Końcówki typu GILSON o poj. do 200ul, żółte, pak. po 5 szt., sterylne 100
1001/G Końcówki typu GILSON o poj. 100ul - 1000ul, niebieskie 1000
KP00060 Końcówki typu Oxford/GILSON o poj. 1000ul - 5000ul, bezbarwne 200
KOŃCÓWKI Z FILTREM
sterylne, wolne od DNaz, RNaz, kadmu, niepirogenne, w pudełku, autoklawowalne
9504 Końcówki typu Eppendorf o poj. 2-20ul, bezbarwne 10x96
9503 Końcówki typu Cristal/Eppendorf o poj. 0,5-20ul, bezbarwne, cienka końcówka 10x96
9610 Końcówki typu Gilson o poj. 0,1-10ul, bezbarwne 10x96
9502 Końcówki typu Eppendorf o poj. 5-100ul, bezbarwne 10x96
9603 Końcówki typu Gilson o poj. 2-100ul, bezbarwne 10x96
9711 Końcówki typu Eppendorf o poj. 2-200ul, bezbarwne 10x96
9606 Końcówki typu Gilson o poj. 2-200ul, bezbarwne 10x96
9501 Końcówki typu Eppendorf o poj. 100-1000ul, bezbarwne 10x96
9615 Końcówki typu Gilson o poj. 100-1000ul, bezbarwne 10x96
9802 Końcówki typu Eppendorf o poj. 1000-5000ul, bezbarwne 1x50
9801 Końcówki typu Gilson o poj. 1000-5000ul, bezbarwne 1x50
PIPETY PASTEURA Z PE
BSV160 Pipety o poj. 0,2ml, dł. 135mm, bez podziałki 1000
BSV1344 Pipety o poj. 1ml, dł. 14,5cm, z podziałką: 0,25-0,5-0,75- 1ml 500
BSV135 Pipety o poj. 1ml, dł. 14,5cm, z podziałką: 0,25-0,5-0,75- 1ml, sterylne, pak. po 5szt. 1000
BSV13514 Pipety o poj. 1ml, dł. 14,5cm, z podziałką: 0,25-0,5-0,75- 1ml, sterylne, pak. indyw. 1000
BSV140 Pipety o poj.1ml, dł. 12,5cm, bez podziałki, 1000
BSV143 Pipety o poj. 1ml, dł. 14,8cm, bez podziałki, z banieczką do osadu moczu 500
BSV150 Pipety o poj. 1ml, dł. 7cm, bez podziałki, do szybkich testów 1000
BSV1364 Pipety o poj. 3ml, dł. 15,5cm, z podziałką: 0,5-1-1,5-2-2,5-3ml 500
BSV137 Pipety o poj. 3ml, dł. 15,5cm, podziałką: 0,5-1-1,5-2-2,5-3ml, sterylne, pak. po 5 sztuk 1000
BSV1371 Pipety o poj. 3ml, dł. 15,5cm, z podziałką: 0,5-1-1,5-2-2,5-3ml, sterylne, pak.indyw. 1000
1503 Pipety o poj. 4ml, dł. 15cm, bez podziałki, kapilarne 500
1503/SG Pipety o poj. 4ml, dł. 15cm,bez podziałki, kapilarne, sterylne, pak. po 5 szt. 1000
1503/SG/CS Pipety o poj. 4ml, dł. 15cm, bez podziałki, kapilarne, sterylne, pak. indyw. 1000
1523/SG/CS Pipety o poj. 6ml, dł. 230mm, sterylna, pak. indyw. 500
BSV180 Pipety o poj. 10ml, dł. 16cm, bez podziałki, z harmonijkowym balonikiem 250
STERYLNE PIPETY SEROLOGICZNE wolne od DNaz, RNaz, niepirogenne CLEARLINE
pakowane indywidualnie, producent BIOSIGMA Włochy
CL100 Pipety serologiczne 1ml z podziałką 1/100 100
CL101 Pipety serologiczne 2ml z podziałką 1/100 100
CL102 Pipety serologiczne 5ml z podziałką 1/10 50
CL103 Pipety serologiczne 10ml z podziałką 1/10 50
CL111 Pipety serologiczne 25ml z podziałką 2/10 50
CL112 Pipety serologiczne 50ml z podziałką 1 25
CL113 Pipety serologiczne 100ml z podziałką 1 50
pakowane zbiorczo
CL105 Pipety serologiczne 1ml z podziałką 1/100, pak. po 25 szt. 25
CL106 Pipety serologiczne 2ml z podziałką 1/100, pak. po 25 szt. 25
CL107 Pipety serologiczne 5ml z podziałką 1/10, pak. po 25 szt. 25
CL108 Pipety serologiczne 10ml z podziałką 1/10, pak. po 25 szt. 25
CL109 Pipety serologiczne 25ml z podziałką 2/10, pak. po 25 szt. 25