Zarząd

Łukasz Urban
PREZES ZARZĄDU 

Absolwent Yale University (Master of Science na Wydziale Biologii) oraz Hamilton College (Bachelor of Arts), studiował również na Wydziale Biochemii Imperial College of Science Technology and Medicine (University of London). Posiada dyplom MBA z IESE Business School (Universidad de Navarra).
 
Założyciel i wspólnik, a do listopada 2016 roku Prezes Zarządu w Biocorp Polska Sp. z o.o., spółce będącej producentem testów do diagnostyki mikrobiologicznej, która połączyła się z BioMaxima SA. 

Posiada również doświadczenie z rynku kapitałowego. Od 2012 roku jest Członkiem, a obecnie Przewodniczącym Komitetu Inwestycyjnego Krajowego Funduszu Kapitałowego, który inwestuje w fundusze  venture capital, zasilające kapitałowo małe i średnie przedsiębiorstwa. W latach 2006-2009 był wiceprezesem i Dyrektorem Finansowym w PZU Asset Management. Wcześniej pracował w Londynie w 3i Investments plc, firmie zarządzającej funduszami private equity, gdzie m.in. współtworzył strategię w sektorze healthcare. Był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 

Wcześniej pełnił również funkcje w organach zarządzających i nadzorczych innych spółek kapitałowych. Posiada też wieloletnie doświadczenie doradcze. Jest członkiem amerykańskich naukowych stowarzyszeń honorowych Phi Beta Kappa oraz Sigma Xi.  Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim.

Henryk Lewczuk 
WICEPREZES ZARZĄDU 

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. 
Przebieg pracy zawodowej: 
2016 – nadal – BioMaxima SA – Wiceprezes Zarządu 
2002 – 2016 – BioMaxima SA – Prezes Zarządu
1994-2002 – PZ Cormay w Lublinie – główny księgowy, dyrektor ds ekonomicznych, dyrektor zarządzający
1991-1994 – Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie – inspektor
1990-1991 – Urząd Miasta Świdnik – zastępca burmistrza
1986-1990 – Izba Skarbowa w Lublinie – komisarz skarbowy