Mapa strony
O firmie
    Profil działalności
    Misja i wartości
    Historia
    BioMaxima w liczbach
    Badania & Rozwój
    Publikacje
    Aktualności
    Zapytania ofertowe
Oferta
    Infekcje górnych dróg oddechowych
    Mikrobiologia
        Mikrobiologia żywności
        Mikrobiologia wody
        Mikrobiologia kliniczna
        Farmacja i kosmetyki
        Weterynaria
        Biologia molekularna
            Agarozy
            Podłoża do biologii molekularnej
            Zestawy do izolacji DNA i RNA oraz identyfikacja PCR
        PCR
            Klinika
        Agarozy
        Dodatki i suplementy do podłoży
        Hodowle komórkowe
        Kontrola czystości powierzchni i powietrza
        Krążki diagnostyczne
        Lekowrażliwość
            Krążki antybiotykowe
            MIC testy
            Podłoża agarowe
            Systemy automatyczne
            Oznaczenia mechanizmów oporności
        Podłoża chromogenne
        Podłoża do biologii molekularnej
        Podłoża gotowe do użycia
        Podłoża suche mikrobiologiczne
        Składniki podłoży
        Sprzęt laboratoryjny
        Systemy do przechowywania mikroorganizmów
        Szczepy wzorcowe
        Testy do identyfikacji
    Analityka
        Chemia kliniczna
            Analizatory
            Odczynniki ogólne
            Odczynniki dedykowane
            Kontrole
        Elektrolity
        Hematologia
            Analizatory
            Odczynniki i kontrole
        Analityka ogólna
        Analiza moczu
            Analizatory
            Odczynniki i kontrole
        Materiały jednorazowe
        Szybkie testy
        Testy lateksowe
            Spis testów lateksowych
        POCT
            Immunochemia
            Równowaga kwasowo-zasadowa
            Czytniki
        Immunochemia
        KOAGULOLOGIA
            Analizatory
            Odczynniki
    Weterynaria
    Biotechnologia
    Biolog
        Identyfikacja mikroorganizmów
            Systemy do identyfikacji drobnoustrojów firmy BIOLOG
            Odczynniki i materiały zużywalne firmy BIOLOG
        Badania populacji drobnoustrojów
        Fenotypowanie mikroorganizmów
            Odczynniki i materiały zużywalne firmy BIOLOG
        Fenotypowanie komórek ssaczych
        Bibliografia
    Accelerate Pheno™ System
    Systemy pobierania krwi żylnej i włośniczkowej KABE
        Probówki do liczenia płytek i retikulocytów
        Probówki do oznaczania glukozy
        Probówki do koagulologii
        Probówki do badań hematologicznych
        Probówki do pozyskiwania surowicy
        Probówki do pozyskiwania osocza
        Kapilary
        MIKROMETODA - system pobierania krwi włośniczkowej
        PRIMAVETTE - aspiracyjno-próżniowy system pobierania krwi żylnej
        Katalog
    Kontrola czystości powierzchni i powietrza
        Płytki typu RODAC
        Płytki sedymentacyjne
        Dipslide
        Aplikator do płytek typu Rodak
        Trio bas
        Testy Clean Card
    Sprzęt laboratoryjny
        Pipety i końcówki
        Probówki, korki
        Wymazówki, płytki Petriego, ezy
        Kuwety i naczynka do analizatorów
        Analiza moczu
        Szkiełka mikroskopowe, kapilary szklane
        Inne
    Szkolenia
    Wyszukiwanie produktu
    PROMOCJE
Relacje Inwestorskie
    Informacje ogólne
        Profil działaności
        BioMaxima w liczbach
        Badania & Rozwój
        Struktura Grupy Kapitałowej
        Akcjonariat
        Władze Spółki
        Rada Nadzorcza
        Zarząd
        Polityka dywidendowa
        Prospekt
        Prezentacje dla Inwestorów
        Kontakt dla Inwestorów
    Ład korporacyjny
        Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
        Dokumenty informacyjne
        Dokumenty korporacyjne
    Raporty
        Raporty bieżące
        Raporty okresowe
    Media
        Komunikaty prasowe
        O nas w Mediach
        Kalendarium
        Galeria foto + video
        Kontakt dla mediów
    Bieżące informacje
    Animator rynku
    Instytucje rynku kapitałowego
    Projekty unijne
Strefa Klienta
    Materiały do pobrania
        Mikrobiologia
        Analityka
    Wyszukiwarka CoA
    Wyszukiwarka MSDS
    Zamówienia online
    Prośba o serwis
    OWS
Kariera
Kontakt
    Dane kontaktowe
    Mapa regionów
    Kontakt dla inwestorów
    Kontakt dla mediów
    Zostań naszym dostawcą
        Fundusze unijne
Unia Europejska