4.82 zł 0.00%
wolumen:10 szt.
cena max 1D:4.82 zł
cena min 1D:4.82 zł
2019-02-15
Struktura Grupy Kapitałowej

Na dzień 31.12.2017 r. BioMaxima posiada następujące spółki zależne, które operują jako spółki handlowe: 

  • Roco Sistem Srl z siedzibą w Bukareszcie (90% udziałów)
  • BioMaxima Clinical Srl  z siedzibą w Cluj (80% udziałów) http://www.qiasmed.ro/
  • ISTAR Srl z siedzibą w Cluj (80% udziałów)

Trwa proces konsolidacji spółek BioMaxima Clinical Srl. oraz Roco Sistem Srl. mający na celu utworzenie jednej spójnej organizacyjnie i operacyjnie spółki, która pozwoliłaby na bardziej efektywne działanie handlowe.
 
W Rumunii, zgodnie z informacjami ROHO (Romanian Hospital Convention, 2017) znajdują się 554 szpitale (367 publicznych i 187 prywatnych) oraz około 1000 innych laboratoriów diagnostycznych. Wydatki per capita na badania IVD w Rumunii są jednymi z najniższych w Europie i w 2015 roku wynosiły 6,0 euro (European IVD Market Statistics, EDMA, Raport 2015). Oznacza to że kraj te ma duże zaległości w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej a tym samym można prognozować znaczny wzrost nakładów tę sferę opieki zdrowotnej, co oznacza dużą szansę rozwoju nowej spółki BioMaxima Clinical Srl. Należy również nadmienić, że dynamika wzrostu gospodarczego Rumunii w 2017 była jedną z najwyższych w Europie, co potwierdza wskaźnik dynamiki wzrostu PKB, który w III kwartale osiągnął imponującą wartość 8.6% (Eurostat, 2017).