Akcjonariat

Porozumienie akcjonariuszy

Porozumienie akcjonariuszy posiada łącznie 1154736 akcji (26,73%), w tym:
- Pan Łukasz Urban, Prezes
Zarządu, posiada 513 648 akcje (11,89%)
- Pan Andrzej Mikosz bezpośrednio, oraz przez Tricar Services Ltd. posiada
406 512 akcji (9,41%)

- Pan Krzysztof Mikosz posiada 21 168 akcje 0,49%
- Pan Mariusz Nowak, posiada 
213 408 akcji (4,94%%)

Pozostali akcjonariusze posiadają łącznie
3165264 (73,27%)

   
Liczba akcji:

320 000

Liczba głosów na WZA:

320 000

Kapitał akcyjny:

320 000,00

Cena nominalna akcji:

1,00

Liczba dużych akcjonariuszy:

4

Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:

26,78%

Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 1.154.595
Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy:

26,78%

Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy:

1.154.595

Free float:

73,22%