Электролиты

BM ISE

Modele:
K+ / Na+ / Cl-
K+ / Na+ / Cl- / Ca2+ / pH

 • Automatyczny analizator do oznaczania elektrolitów
 • Zasada pomiaru – pomiar bezpośredni za pomocą elektrod jonoselektywnych (ISE), bezobsługowych
 • Rodzaj próbki – krew pełna, osocze, surowica, rozcieńczony mocz
 • Objętość próbki – od 65 μl
 • Wydajność – do 80 ozn./godz.
 • Baza danych – 10000 wyników
 • Kalibracja – automatyczna lub manualna
 • Wyświetlacz – dotykowy ekran LCD 7 cali

Opcje :

 • Podajników próbek – w dowolnym momencie można podłączyć podajnik 35 pozycji na próbki
 • 5 pozycji na próbki cito
 • 2 pozycje na kontrolę
 • 2 pozycję na odczynniki do konserwacji
 • Ręczny czytnik kodów kreskowych
   
Objętość paka odczynnikowego – odczynnik A430 ml, odczynnik B110 ml

Wydajność paka odczynnikowego

Próbek/dzień próbek/pak
5 135
10 270
>20 350

 

Parametr Zakres pomiaru
(mmol/L)
Rozkład 
(mmol/L)
Precyzja pomiaru 
(CV%)
K 0.5-15.0 0.01 ≤1.5%
Na 30.0-200.0 0.1 ≤1.5%
Cl 20.0-200.0 0.1 ≤1.5%
Ca 0.10-6.00 0.01 ≤2.0%
pH 4.00-9.00 0.1 ≤2.0%