Анализаторы

BM HEM 5+

Automatyczny analizator hematologiczny

 • Wydajność - 80 ozn./godz.
 • Ilość parametrów - 29 parametrów krwi z rozmazem 5-diff WBC
 • WBC,LYM,MON,EOS,BAS,NEU,LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU%,HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW,
 • Parametry badawcze – P-LCR , P-LCC, ALY, ALY%, LIC, LIC%
 • Typy pomiaru – CBC, CBC + 5-diff
 • Metoda aspiracji – probówki otwarte oraz probówki systemu zamkniętego
 • Metoda pomiaru – cytometria przepływowa, impedancja elektryczna
 • lość aspirowanej próbki – 20ul krwi pełnej oraz 20ul w trybie wstępnego rozcieńczenia
 • Kontrola analizatora – za pomocą komputera zewnętrznego
 • Mieszanie próbek – za pomocą wbudowanego mieszadła, każda próbka mieszana pojedynczo
 • Czytnik kodów kreskowych – wbudowany oraz zewnętrzny
 • Odczynniki – 4 odczynniki bezcyjankowe

 

BM HEM 5 TS

Automatyczny analizator hematologiczny

 • Wydajność - 60 ozn./godz.
 • Ilość parametrów - 27 parametrów krwi z rozmazem 5-diff WBC
 • WBC,LYM,MON,EOS,BAS,NEU,LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW,
 • Parametry badawcze – ALY, ALY%, LIC, LIC%
 • Typy pomiaru – CBC, CBC + 5-diff
 • Metoda aspiracji – probówki otwarte
 • Metoda pomiaru – cytometria przepływowa, impedancja elektryczna
 • Ilość aspirowanej próbki – 15ul krwi pełnej oraz 15ul w trybie wstępnego rozcieńczenia
 • Odczynniki – 3 odczynniki bezcyjankowe

 

BM HEM 5

Automatyczny analizator hematologiczny

 • Wydajność - 60 ozn./godz.
 • Ilość parametrów - 29 parametrów krwi z rozmazem 5-diff WBC
 • WBC,LYM,MON,EOS,BAS,NEU,LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDWcv, RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW,
 • Parametry badawcze – P-LCR , P-LCC, ALY, ALY%, LIC, LIC%
 • Typy pomiaru – CBC, CBC + 5-diff
 • Metoda aspiracji – probówki otwarte
 • Metoda pomiaru – cytometria przepływowa, impedancja elektryczna
 • Ilość aspirowanej próbki – 20 ul krwi pełnej oraz 20 ul w trybie wstępnego rozcieńczenia
 • Kontrola analizatora – za pomocą komputera zewnętrznego
 • Odczynniki – 4 odczynniki bezcyjankowe

 

BM HEM 3

Automatyczny analizator hematologiczny

 • Wydajność - 80 ozn./godz.
 • Ilość parametrów - 22 parametry krwi z rozmazem 3-diff WBC
 • WBC,LYM,MID,GRA,LYM%,MID%,GRA%,HGB, RBC, HCT,MCV,RDWcv,RDWsd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDWcv, PDWsd, P-LCR%,P-LCC
 • Metoda aspiracji – probówki otwarte
 • Metoda pomiaru – impedancja elektryczna
 • Ilość aspirowanej próbki – 25 ul krwi
 • Baza danych – 100 000 wyników wraz z histogramami
 • Odczynniki – bezcyjankowe, diluent, lizat oraz detergent

 

MIESZADŁO ROLKOWE

 • Szybkość mieszania: 35 obrotów na minutę
 • Waga: 2,0 kg
 • Ilość probówek: Vacutainer 4 ml – 6 pozycji

 

MIESZADŁO TARCZOWE

 • Szybkość mieszania: 15 obrotów na minutę
 • Waga: 1,2 kg.
 • Ilość probówek : Vacutainer 4 ml - 12 pozycji
 • oraz do OB 8 mm – 4 pozycje (suma 16 pozycji)