Mikrobiologia
NADCHODZĄCE SZKOLENIA

31 marca 2020r. -  Identyfikacja i nadzorowanie ryzyk oraz szans w laboratorium wg. Normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02”.

real-time PCR

Rosnące wymagania rynku szczególnie co do czasu badania próbki, dokładności metody i nakładu pracy sprawiły, że Biomaxima S.A. postawiła sobie za cel stworzenie produktów odpowiadających takiemu zapotrzebowaniu. Oferta firmy BIOMAXIMA S.A. powiększyła się o produkty z wykorzystaniem metody Real -Time PCR.  Są to w tym momencie SingleCup PCR Salmonella spp. LAB-KIT™  i SingleCup PCR Listeria monocytogenes LAB-KIT™
W porównaniu z metodami tradycyjnymi testy Real -Time PCR  są prostymi i szybkimi testami jakościowymi polegającymi na wykryciu odpowiednio charakterystycznych sekwencji DNA dla Salmonella spp. i Listeria monocytogenes obecnych w badanej próbce. Testy wykorzystują  sprawdzoną i udokumentowaną metodę łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (real-time PCR).
Dobór innowacyjnych bulionów do namnażania proponowanych przez BIOMAXIMA S.A. sprawia, że wyniki testu uzyskuje się w ciągu 24 godzin, a w przypadku Salmonella nawet w ciągu  10-12  godzin od przyjęcia próbki do laboratorium.
W przygotowaniu kolejne zestawy Real -Time PCR: 2019-nCOV, Vibrio, Cronobacter sakazakii, Legionella pneumophila, Legionella spp; Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa

PODŁOŻA CHROMOGENNE

BIOMAXIMA S.A posiada wysokiej  jakości pożywki chromogenne w tym do wykrywania drobnoustrojów o różnych mechanizmach oporności (MRSA), VRE, ESBL, KPC). Ich zastosowanie w badaniach skriningowych jest bardzo powszechne. Odpowiednio dobrane składniki mieszaniny chromogennej umożliwiają bezpośrednią identyfikację nawet gatunków drobnoustrojów, co skraca czas oczekiwania na wynik do 24 godzin i umożliwia podjęcie właściwych działań terapeutycznych lub epidemiologicznych.  Ważne jest również to, że brak wzrostu charakterystycznych kolorowych kolonii kończy etap badania. Prócz zastosowania w mikrobiologii klinicznej  pożywki chromogenne ze względu na swoje właściwości znajdują także zastosowanie w badaniach wody, żywności, próbek środowiskowych, a także w klinice weterynaryjnej. 
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą podłoży chromogennych BIOMAXIMA S.A.