Analityka
NADCHODZĄCE SZKOLENIA

26 listopada 2019 r. -  Metody i walidacja/weryfikacja pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością. Zasady pobierania próbek żywności, wody, pasz. Przygotowanie próbek w laboratorium. Kryteria mikrobiologiczne: bezpieczeństwa żywności i higieny procesu, aktualne wymagania prawne, normatywne i jednostki udzielającej uznania

Chemia kliniczna

BioMaxima S.A. od początku swojej działalności zajmuje się produkcją odczynników do chemii klinicznej. Od ponad 15 lat udoskonala swoje produkty i dopasowuje do zmieniających się potrzeb rynku diagnostycznego. W swojej ofercie posiada ponad 140 różnych odczynników biochemicznych oraz materiału kontrolnego, w tym linie dedykowane do analizatorów BM 100, BM 200 oraz BM 500.
Jednym z ostatnich wyzwań stawianych przez Zarząd firmy było opracowanie i produkcja własnego analizatora biochemicznego BM 200, którego premiera miała miejsce w 2017 roku.

Szybkie testy

BioMaxima S.A. jest pierwszą w Polsce firmą, która rozpoczęła produkcję szybkich testów diagnostycznych. Najbardziej popularnym produktem jest test na krew utajoną w kale. Test ten jest wykorzystywany w diagnostyce raka jelita grubego.

BioMaxima w swojej ofercie posiada testy do diagnostyki chorób infekcyjnych, jak również markery czynników zapalnych, chorób nowotworowych oraz testy do detekcji obecności środków uzależniających.