Biolog
Biolog Inc. jest amerykańską firmą dostarczającą technologię umożliwiającą identyfikację bardzo szerokiego zakresu i dużej liczby gatunków drobnoustrojów (> 2000) za pomocą prostych testów fenotypowych. Oferowany przez firmę Biolog asortyment produktów, opartych na opatentowanej technologii, wykorzystywany jest głównie do identyfikacji i charakterystyki metabolicznej różnych grup mikroorganizmów (w tym grzybów strzępkowych).

 

Proponowane przez firmę Biolog produkty do identyfikacji mikrobiologicznej cieszą się dużym zainteresowaniem głównie wśród laboratoriów kontroli jakości i/lub B & R firm farmaceutycznych, biotechnologicznych, kosmetycznych i medycznych, a także wśród uniwersyteckich i rządowych laboratoriów badawczych, laboratoriów badających choroby zwierząt i roślin, laboratoriów prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska oraz firm lub organizacji zajmujących się produkcją żywności i napojów.

 

W 2001 roku firma Biolog wprowadziła na rynek rewolucyjną technologię Phenotype MicroArray™, która pozwala badaczom oceniać tysiące fenotypów komórkowych jednocześnie, zarówno w komórkach drobnoustrojów, jak i ssaków. Opracowane zestawy mikromacierzy fenotypowych pozwalają w trakcie jednego badania ocenić blisko 2000 fenotypów komórek drobnoustrojów i prawie 1500 fenotypów komórek ssaków. Technologia ta ma szerokie zastosowanie głównie w obszarze B & R.

 

BioMaxima S.A. jest wyłącznym dystrybutorem produktów  Biolog Inc. w Polsce.