Szkolenia
NADCHODZĄCE SZKOLENIA
16 grudnia 2021 r.
Tytuł szkolenia: „Laboratoryjne metody wyznaczania okresu przydatności dla środków spożywczych

Serdecznie witamy w cyklu szkoleniowym 2021 r.

Nasza oferta obejmuje w szczególności szkolenia z zakresu:

  • mikrobiologii żywności
  • mikrobiologii wody
  • mikrobiologii klinicznej
  • systemów jakości i funkcjonowania laboratoriów

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi szkoleniami.  Wierzymy, ze każdy z Państwa znajdzie tu coś ciekawego dla siebie.

NADCHODZĄCE SZKOLENIA:

Data: 16 grudnia 2021 r.
Tytuł szkolenia: „Laboratoryjne metody wyznaczania okresu przydatności dla środków spożywczych"
Forma szkolenia: Online szkolenie 16 grudnia  Formularz zgłoszenia

SZKOLENIA ARCHIWALNE:

Data: 02 grudnia 2021 r.
Tytuł szkolenia: „"Mikrobiologia żywności dla nie-mikrobiologówi początkujących mikrobiologów żywności -
tajniki warsztatu laboratoryjnego"
Forma szkolenia: Online szkolenie 02 grudnia  Formularz zgłoszenia

Data: 28 października 2021 r.
Tytuł szkolenia: „Nowe parametry mikrobiologiczne w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi"
Forma szkolenia: Online szkolenie 28 października  Formularz zgłoszenia

Data: 7 października 2021 r.
Tytuł szkolenia: „Poznanie i doskonalenie wiedzy z obszaru postępowania z certyfikowanymi
materiałami odniesienia w badaniach mikrobiologicznych żywności i pasz".

Forma szkolenia: Online szkolenie 07 października  Formularz zgłoszenia

Data: 23-24 września 2021 r.
Tytuł szkolenia: Wymagania normy PN-EN ISO 11133 w laboratorium mikrobiologicznym - przygotowanie i kontrola jakości pożywek".
Forma szkolenia: Online szkolenie 23-24 września

Data: 31 marca 2020 r.
Tytuł szkolenia: Identyfikacja i nadzorowanie ryzyk oraz szans w laboratorium wg. Normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02”.
Miejsce szkolenia: Warszawaszkolenie 31 marzec Ryzyka i szanse 17025 Formularz zgłoszenia

Data: 04 grudnia 2019 r.
Tytuł szkolenia: „Nowe wymagania normalizacyjne i prawne w zakresie weryfikacji i walidacji metod znoramalizowanych i alternatywnych w laboratorium wykonującym badania mikrobiologiczne i biochemiczne / molekularne wody, żywności, pasz, próbek środowiskowych itp. (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10, PN-EN ISO 16140-1:2016-09, ISO/DIS 16140-3 – Część 3, Przewodnik EURACHEM, DAB-07, Rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rozporządzenia Ministra Zdrowia)”.
Miejsce szkolenia: Warszawa

dodatkowe informacje
Data: 28 listopada 2019 r.
Tytuł szkolenia: JRekomendacje laboratoryjnej diagnostyki bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego- wybrane zagadnienia
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 26 listopada 2019 r.
Tytuł szkolenia: Metody i walidacja/weryfikacja pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością. Zasady pobierania próbek żywności, wody, pasz. Przygotowanie próbek w laboratorium. Kryteria mikrobiologiczne: bezpieczeństwa żywności i higieny procesu, aktualne wymagania prawne, normatywne i jednostki udzielającej uznania
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 19 września 2019 r.
Tytuł szkolenia: Jak bezpiecznie i jak najprościej przejść przez przez wdrażanie w laboratorium aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Najczęstsze problemy w laboratorium z wdrażaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans (analiza ryzyka wybranych elementów, ćwiczenia)
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  30 kwiecień 2019 r.
Tytuł szkolenia:  „Znowelizowana norma ISO/IEC 17025:2017 podejście procesowe w laboratorium”
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  26 czerwiec 2018 r. 
Tytuł szkolenia:   Walidacja metod mikrobiologicznych ilościowych, jakościowych i alternatywnych oraz zapewnienie Jakości wyników badań zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025,PN-EN ISO 7218, dokumentów PCA i odpowiednich przepisów prawa
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 27-29 czerwca 2018 r.
Tytuł szkolenia: Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017 do badań wody w obszarze regulowanym w kierunku oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 11-12 lipca 2018 r.
Tytuł szkolenia: Wykrywanie i oznaczanie liczby patogenów w żywności, próbkach środowiskowych, materiale biologicznym i paszach (L. monocytogenes, Listeria spp, Salmonella spp., Campylobacter spp.) wg aktualnych norm
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 28-29 sierpień 2018 r.
Tytuł szkolenia: Podstawowe badania mikrobiologiczne w kierunku oznaczania wskaźników kałowego zanieczyszczenia wody w obszarze oceny jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  19-20 wrzesień 2018 r. 
Tytuł szkolenia:  Techniki badań mikrobiologicznych żywności i wody (posiew wgłębny, posiew powierzchniowy, filtracja membranowa, technika NPL), zasady profesjonalnej praktyki laboratoryjnej, podstawowe parametry mikrobiologiczne w żywności  (ogólna liczba drobnoustrojów, Enterobacteriace, L. monocytogenes) w połączeniu z podstawową kontrolą pożywek
Miejsce szkolenia: Warszawa
Szkolenie praktyczne w laboratoriumdodatkowe informacje
Data:  22 listopada 2018 r. 
Tytuł szkolenia:  Szczepy w laboratorium, zakup, tworzenie kolekcji, przechowywanie , wykorzystanie. Wybrane elementy normy PN-EN ISO 11133:2014 + PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04 oraz PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013 w kontekście zapewniania i kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  18 grudnia 2018 r.
Tytuł szkolenia:  Weryfikacja i walidacja metod mikrobiologicznych i alternatywnych np. molekularnych , szacowanie niepewności pomiaru , potwierdzenie ważności wyników ( zapewnienie jakości ) z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych, w tym PN-EN ISO/IEC 17025:2018
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje