Szkolenia
NADCHODZĄCE SZKOLENIA

19 września 2019 r.-  Jak bezpiecznie i jak najprościej przejść przez przez wdrażanie w laboratorium aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Najczęstsze problemy w laboratorium z wdrażaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans (analiza ryzyka wybranych elementów, ćwiczenia).

Serdecznie witamy w cyklu szkoleniowym 2019 r.

Nasza oferta obejmuje w szczególności szkolenia z zakresu:

  • mikrobiologii żywności
  • mikrobiologii wody
  • mikrobiologii klinicznej
  • systemów jakości i funkcjonowania laboratoriów

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi szkoleniami.  Wierzymy, ze każdy z Państwa znajdzie tu coś ciekawego dla siebie.

Data: 19 września 2019 r.
Tytuł szkolenia: Jak bezpiecznie i jak najprościej przejść przez przez wdrażanie w laboratorium aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Najczęstsze problemy w laboratorium z wdrażaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans (analiza ryzyka wybranych elementów, ćwiczenia)
Miejsce szkolenia: Warszawaszkolenie Norma 17025 formularz zgłoszenia Norma 17025 formularz zwolnienia z VAT

Data: 28 listopada 2019 r.
Tytuł szkolenia: Rekomendacje laboratoryjnej diagnostyki bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego- wybrane zagadnienia
Miejsce szkolenia: Warszawaszkolenie listopad formularz zgłoszenia listopad formularz zwolnienia z VAT

Zobacz: PLAN SZKOLEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH 2019

ARCHIWALNE: SZKOLENIA 2018

Data:  30 kwiecień 2019 r.
Tytuł szkolenia:  „Znowelizowana norma ISO/IEC 17025:2017 podejście procesowe w laboratorium”
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje

Data:  26 czerwiec 2018 r. 
Tytuł szkolenia:   Walidacja metod mikrobiologicznych ilościowych, jakościowych i alternatywnych oraz zapewnienie Jakości wyników badań zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025,PN-EN ISO 7218, dokumentów PCA i odpowiednich przepisów prawa
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje

Data: 27-29 czerwca 2018 r.
Tytuł szkolenia: Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017 do badań wody w obszarze regulowanym w kierunku oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 11-12 lipca 2018 r.
Tytuł szkolenia: Wykrywanie i oznaczanie liczby patogenów w żywności, próbkach środowiskowych, materiale biologicznym i paszach (L. monocytogenes, Listeria spp, Salmonella spp., Campylobacter spp.) wg aktualnych norm
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 28-29 sierpień 2018 r.
Tytuł szkolenia: Podstawowe badania mikrobiologiczne w kierunku oznaczania wskaźników kałowego zanieczyszczenia wody w obszarze oceny jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  19-20 wrzesień 2018 r. 
Tytuł szkolenia:  Techniki badań mikrobiologicznych żywności i wody (posiew wgłębny, posiew powierzchniowy, filtracja membranowa, technika NPL), zasady profesjonalnej praktyki laboratoryjnej, podstawowe parametry mikrobiologiczne w żywności  (ogólna liczba drobnoustrojów, Enterobacteriace, L. monocytogenes) w połączeniu z podstawową kontrolą pożywek
Miejsce szkolenia: Warszawa
Szkolenie praktyczne w laboratoriumdodatkowe informacje
Data:  22 listopada 2018 r. 
Tytuł szkolenia:  Szczepy w laboratorium, zakup, tworzenie kolekcji, przechowywanie , wykorzystanie. Wybrane elementy normy PN-EN ISO 11133:2014 + PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04 oraz PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013 w kontekście zapewniania i kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  18 grudnia 2018 r.
Tytuł szkolenia:  Weryfikacja i walidacja metod mikrobiologicznych i alternatywnych np. molekularnych , szacowanie niepewności pomiaru , potwierdzenie ważności wyników ( zapewnienie jakości ) z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych, w tym PN-EN ISO/IEC 17025:2018
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  
Tytuł szkolenia:  Wykrywanie Salmonella i Listeria w żywności metodą PCR szkolenie praktyczne
Miejsce szkolenia: Warszawa
Szkolenie praktyczne w laboratorium

Data:   
Tytuł szkolenia:   Przedstawianie i obliczanie wyników z oznaczeń ilościowych wraz z niepewnością pomiaru oraz przedstawienie wyników w badaniach jakościowych wg nowych wymagań w badaniach mikrobiologicznych
Miejsce szkolenia: Warszawa 

Data:  
Tytuł szkolenia:  Wykrywanie i oznaczanie liczby Enterobacteriaceae wg norm PN-EN ISO21528:2-2017- szkolenie praktyczne w laboratorium 
Miejsce szkolenia: Warszawa
Szkolenie praktyczne w laboratorium