Szkolenia
NADCHODZĄCE SZKOLENIA
 23-24.03.2023 r. „Tajniki diagnostyki mikrobiologicznej E. coli (i STEC) w łańcuchu żywnościowym wg najnowszych norm ISO 16649 (Arkusze 1-3), PN-ISO 7251:2006 i ISO/TS 13136:2012 (STEC E. coli)"

Serdecznie witamy w cyklu szkoleniowym 2022 r.

Nasza oferta obejmuje w szczególności szkolenia z zakresu:

  • mikrobiologii żywności
  • mikrobiologii wody
  • mikrobiologii klinicznej
  • systemów jakości i funkcjonowania laboratoriów

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi szkoleniami.  Wierzymy, ze każdy z Państwa znajdzie tu coś ciekawego dla siebie.

Harmonogram szkoleń na 2023

Karta zgłoszenia uczestnictwa 2023

NADCHODZĄCE SZKOLENIA:

Data:  06.06.2023 r.
Tytuł szkolenia: „Whole Genome Sequencing (WGS) w typowaniu i charakterystyce genomowej bakterii łańcucha żywnościowego – możliwości oraz wymagania dla stosowania w diagnostyce mikrobiologicznej zgodnie z normą ISO 23418:2022"- 1 dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie   Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  27-28.04.2023 r.
Tytuł szkolenia: Szacowanie niepewności pomiaru w badaniach mikrobiologicznych łańcucha żywnościowego – od wymagań normy PN-EN ISO 19036:2020-04 do praktyki laboratoryjnej?" - 2 dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 27-28 kwietnia  Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

SZKOLENIA ARCHIWALNE-

Data:  13-14.02.2023 r.
Tytuł szkolenia: „Spójność pomiarowa w laboratorium mikrobiologicznym – od nadzoru nad wyposażeniem i środowiskiem, przez postępowanie z materiałami odniesienia, po nadzór nad pożywkami i odczynnikami"- 2 dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 13-14 luty  Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  16-17.02.2023 r.
Tytuł szkolenia: „Próbka analityczna w laboratorium mikrobiologii łańcucha żywnościowego – proces poboru wg ISO/TS 17728:2015 oraz postępowania i przygotowania do badania wg norm PN-EN ISO 6887 (Arkusze 1-6)"- 2 dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 16-17 luty  Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  4-5.08.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Mikrobiologia predyktywna- narzędzia ich zastosowanie w mikrobiologii żywności"- 2 dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 4-5 sierpnia  Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  19.08.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Zasady diagnostyki mikrobiologicznej Enterobacteriaceae w łańcuchy żywnościowym zgodnie z normą PN-EN ISO 21528-1:2017-08 I PN-EN ISO 21528-2:2017-08"- 1 dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 19 sierpnia  Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  25-26.08.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Zasady diagnostyki mikrobiologicznej E.coli w łańcuchu żywnościowym zgodnie z normą ISO 16649-1-2018; PN-EN ISO 16649-2-2004, PN-EN ISO 16649-3-2015-07 oraz PN-EN ISO 16654:2002+A1:2017-06 i ISO 13136:2021"- 2 dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 25-26 sierpnia  Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  07-08.07.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Organizacja, struktura, zasoby i warsztat diagnostyczny laboratorium łańcucha żywnościowego – czego nie mówi nam norma PN-EN ISO 7218"- 2 dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 7-8 lipca  Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  23-24.06.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Szacowanie niepewności pomiaru w badaniach mikrobiologicznych – spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 19036:2020-04"- 2 dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 23-24 czerwca Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  28-29.06.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Mikrobiologia predyktywna - narzędzia i ich zastosowanie w mikrobiologii żywności"- 2 dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 28-29 czerwca Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  21-22.04.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Laboratoryjne metody wyznaczania terminu przydatności do spożycia dla żywności – wymagania normy ISO 20976-1:2019-05 i ISO/DIS 20976-2:2022- 2 dniowe"
Forma szkolenia: Online szkolenie 21-22 kwietnia Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  17.03.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Prawidłowe zasady pobierania próbek z obszaru produkcji i obrotu żywnością – wymagania normy PN-EN ISO 18593:2018-08"
Forma szkolenia: Online szkolenie 17 marca Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  10.03.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Najnowsze wymagania normalizacyjne w diagnostyce koagulazo-dodatnich Staphylococcus spp. w łańcuchu żywnościowym (ISO 6888-1, -2 i -3)"
Forma szkolenia: Online szkolenie 10 marca Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT

Data:  10-11.02.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Procesy produkcji, kontroli jakości, postępowania i przechowywania pożywek w laboratorium – spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 11133:2014-07+A1:2018-04+A2:2020-10"- 2-dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 10-11 lutego Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT 

Data:  24-25.02.2022 r.
Tytuł szkolenia: „Wykrywanie, oznaczanie liczby i typowanie serologiczne Salmonella spp. w łańcuchu żywnościowym – spełnienie wymagań najnowszych wydań norm szeregu ISO 6579 (arkusze 1, 2 ,3 i 4)"- 2-dniowe
Forma szkolenia: Online szkolenie 24-25 lutego Formularz zgłoszenia formularz zwolnienia z VAT 

Data: 16 grudnia 2021 r.
Tytuł szkolenia: „Laboratoryjne metody wyznaczania okresu przydatności dla środków spożywczych"
Forma szkolenia: Online szkolenie 16 grudnia  Formularz zgłoszenia

Data: 02 grudnia 2021 r.
Tytuł szkolenia: „"Mikrobiologia żywności dla nie-mikrobiologówi początkujących mikrobiologów żywności -
tajniki warsztatu laboratoryjnego"
Forma szkolenia: Online szkolenie 02 grudnia  Formularz zgłoszenia

Data: 28 października 2021 r.
Tytuł szkolenia: „Nowe parametry mikrobiologiczne w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi"
Forma szkolenia: Online szkolenie 28 października  Formularz zgłoszenia

Data: 7 października 2021 r.
Tytuł szkolenia: „Poznanie i doskonalenie wiedzy z obszaru postępowania z certyfikowanymi
materiałami odniesienia w badaniach mikrobiologicznych żywności i pasz".

Forma szkolenia: Online szkolenie 07 października  Formularz zgłoszenia

Data: 23-24 września 2021 r.
Tytuł szkolenia: Wymagania normy PN-EN ISO 11133 w laboratorium mikrobiologicznym - przygotowanie i kontrola jakości pożywek".
Forma szkolenia: Online szkolenie 23-24 września

Data: 31 marca 2020 r.
Tytuł szkolenia: Identyfikacja i nadzorowanie ryzyk oraz szans w laboratorium wg. Normy PN-EN ISO/EC 17025:2018-02”.
Miejsce szkolenia: Warszawaszkolenie 31 marzec Ryzyka i szanse 17025 Formularz zgłoszenia

Data: 04 grudnia 2019 r.
Tytuł szkolenia: „Nowe wymagania normalizacyjne i prawne w zakresie weryfikacji i walidacji metod znoramalizowanych i alternatywnych w laboratorium wykonującym badania mikrobiologiczne i biochemiczne / molekularne wody, żywności, pasz, próbek środowiskowych itp. (PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, PN-EN ISO 7218:2008+A1:2013-10, PN-EN ISO 16140-1:2016-09, ISO/DIS 16140-3 – Część 3, Przewodnik EURACHEM, DAB-07, Rozporządzenia Komisji Europejskiej i Rozporządzenia Ministra Zdrowia)”.
Miejsce szkolenia: Warszawa

dodatkowe informacje
Data: 28 listopada 2019 r.
Tytuł szkolenia: JRekomendacje laboratoryjnej diagnostyki bakteryjnych zakażeń przewodu pokarmowego- wybrane zagadnienia
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 26 listopada 2019 r.
Tytuł szkolenia: Metody i walidacja/weryfikacja pobierania próbek środowiskowych z obszaru produkcji i obrotu żywnością. Zasady pobierania próbek żywności, wody, pasz. Przygotowanie próbek w laboratorium. Kryteria mikrobiologiczne: bezpieczeństwa żywności i higieny procesu, aktualne wymagania prawne, normatywne i jednostki udzielającej uznania
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 19 września 2019 r.
Tytuł szkolenia: Jak bezpiecznie i jak najprościej przejść przez przez wdrażanie w laboratorium aktualnej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Najczęstsze problemy w laboratorium z wdrażaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, w tym działania odnoszące się do ryzyk i szans (analiza ryzyka wybranych elementów, ćwiczenia)
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  30 kwiecień 2019 r.
Tytuł szkolenia:  „Znowelizowana norma ISO/IEC 17025:2017 podejście procesowe w laboratorium”
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  26 czerwiec 2018 r. 
Tytuł szkolenia:   Walidacja metod mikrobiologicznych ilościowych, jakościowych i alternatywnych oraz zapewnienie Jakości wyników badań zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025,PN-EN ISO 7218, dokumentów PCA i odpowiednich przepisów prawa
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 27-29 czerwca 2018 r.
Tytuł szkolenia: Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017 do badań wody w obszarze regulowanym w kierunku oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 11-12 lipca 2018 r.
Tytuł szkolenia: Wykrywanie i oznaczanie liczby patogenów w żywności, próbkach środowiskowych, materiale biologicznym i paszach (L. monocytogenes, Listeria spp, Salmonella spp., Campylobacter spp.) wg aktualnych norm
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data: 28-29 sierpień 2018 r.
Tytuł szkolenia: Podstawowe badania mikrobiologiczne w kierunku oznaczania wskaźników kałowego zanieczyszczenia wody w obszarze oceny jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  19-20 wrzesień 2018 r. 
Tytuł szkolenia:  Techniki badań mikrobiologicznych żywności i wody (posiew wgłębny, posiew powierzchniowy, filtracja membranowa, technika NPL), zasady profesjonalnej praktyki laboratoryjnej, podstawowe parametry mikrobiologiczne w żywności  (ogólna liczba drobnoustrojów, Enterobacteriace, L. monocytogenes) w połączeniu z podstawową kontrolą pożywek
Miejsce szkolenia: Warszawa
Szkolenie praktyczne w laboratoriumdodatkowe informacje
Data:  22 listopada 2018 r. 
Tytuł szkolenia:  Szczepy w laboratorium, zakup, tworzenie kolekcji, przechowywanie , wykorzystanie. Wybrane elementy normy PN-EN ISO 11133:2014 + PN-EN ISO 11133:2014-07/A1:2018-04 oraz PN-EN ISO 7218:2008/A1:2013 w kontekście zapewniania i kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje
Data:  18 grudnia 2018 r.
Tytuł szkolenia:  Weryfikacja i walidacja metod mikrobiologicznych i alternatywnych np. molekularnych , szacowanie niepewności pomiaru , potwierdzenie ważności wyników ( zapewnienie jakości ) z uwzględnieniem aktualnych wymagań akredytacyjnych, w tym PN-EN ISO/IEC 17025:2018
Miejsce szkolenia: Warszawadodatkowe informacje