Formation
NADCHODZĄCE SZKOLENIA

Data: 26 czerwiec  2018 r.
Tytuł szkolenia:   Walidacja metod mikrobiologicznych ilościowych, jakościowych i alternatywnych oraz zapewnienie Jakości wyników badań zgodnie z wymaganiami aktualnego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025,PN-EN ISO 7218, dokumentów PCA i odpowiednich przepisów prawa
Miejsce szkolenia: Warszawa

Data: 27-29 czerwca 2018 r.
Tytuł szkolenia: Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017 do badań wody w obszarze regulowanym w kierunku oznaczania liczby bakterii z rodzaju Legionella
Miejsce szkolenia: Warszawa

Bienvenu à notre plan de formation 2018,

Nous offrons des formations dans les domains suivants:

  • Microbiologie alimentaire
  • Microbiologie de l’eau
  • Microbiologie clinique
  • Systèmes de qualité et de fonctionnements des laboratoires 

Nous vous invitons à vous familiariser avec le plan de formation 2018! Nous sommes convaincus que chacun y trouvera son intérêt! 

Voir: Plan de formation dans la Microbilogie 2018