Formation
NADCHODZĄCE SZKOLENIA

Data: 18 czerwiec 2019 r.
Tytuł szkolenia:   „Kontrola i monitorowanie wody w kierunku zanieczyszczenia bakteriami z rodzaju Legionella - aspekty prawne wymagań polskich regulacji prawnych i wytycznych europejskich”
Miejsce szkolenia: Warszawa

Bienvenu à notre plan de formation 2018,

Nous offrons des formations dans les domains suivants:

  • Microbiologie alimentaire
  • Microbiologie de l’eau
  • Microbiologie clinique
  • Systèmes de qualité et de fonctionnements des laboratoires 

Nous vous invitons à vous familiariser avec le plan de formation 2018! Nous sommes convaincus que chacun y trouvera son intérêt! 

Voir: Plan de formation dans la Microbilogie 2018