Profil działalności

BioMaxima S.A. jest notowanym na NewConnect polskim producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Accelerated Diagnostics, Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, oraz Biolog. Spółka posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016. Produkty BioMaxima S.A. są znakowane CE i spełniają wymagania Dyrektywy Europejskiej 98/79/WE. Dzięki szerokiej ofercie produktów BioMaxima S.A. jest znaczącym partnerem dla wielu klientów z rynku diagnostyki klinicznej, weterynaryjnej oraz przemysłowej zarówno w Polsce (gdzie zaopatrujemy ponad 1800 laboratoriów) jak i na rynkach międzynarodowych, gdzie obsługujemy ponad 60 dystrybutorów na czterech kontynentach.


Oferta BioMaxima S.A. obejmuje następujące główne grupy produktów:

  • podłoża mikrobiologiczne oraz suplementy podłóż
  • systemy do oznaczania lekooporności mikroorganizmów (AST)
  • analizatory oraz odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi i innych płynów ustrojowych
  • szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych, markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami
  • systemy do analizy moczu
  • analizatory hematologiczne wraz z odczynnikami
  • analizatory jonoselektywne wraz z odczynnikami
  • analizator immunologiczny markerów kardiologicznych wraz z odczynnikami
  • glukometry do użytku profesjonalnego
  • analizatory do badań gazometrycznych i parametrów krytycznych krwi