Profil działalności

BioMaxima S.A. jest notowanym na GPW polskim producentem podłoży mikrobiologicznych, odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak: Accelerated Diagnostics, Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Technoclone, Kabe oraz Biolog.

Spółka posiada Certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz ISO 13485:2016. Produkty BioMaxima S.A. są znakowane CE i spełniają Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746..

Dzięki szerokiej ofercie produktów, BioMaxima S.A. jest znaczącym partnerem dla wielu klientów z rynku medycyny laboratoryjnej, weterynaryjnej oraz przemysłowej. Zaopatruje odbiorców w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych współpracując z ponad 60 dystrybutorami na czterech kontynentach.


Oferta BioMaxima S.A. obejmuje następujące główne grupy produktów:

  • podłoża mikrobiologiczne oraz suplementy podłóż
  • systemy do oznaczania lekooporności mikroorganizmów (AST)
  • analizatory oraz odczynniki diagnostyczne do badania parametrów biochemicznych krwi i innych płynów ustrojowych
  • szybkie testy diagnostyczne do wykrywania chorób infekcyjnych, markerów nowotworowych, markerów zawału serca, środków uzależniających wraz z czytnikami
  • systemy do analizy moczu
  • analizatory hematologiczne wraz z odczynnikami
  • analizatory jonoselektywne wraz z odczynnikami
  • analizator immunologiczny markerów kardiologicznych wraz z odczynnikami
  • glukometry do użytku profesjonalnego
  • analizatory do badań gazometrycznych i parametrów krytycznych krwi