Immunochemia

iFlash 1800

 • Zasada wykrywania: Magnetyczna separacja metodą immunochemiluminescencji (ester akrydyny)
 • Wydajność: 180 testów/h
 • Objętość próbki: : 5 - 150 μl
 • Czułość: IgG > 95%, IgM > 90%
 • Swoistość: IgG > 95%, IgM > 95%
 • Materiał badany: osocze, surowicza
 • Niskie wymagania laboratoryjne
 • Wykonywanie rutynowych testów na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 (2019-nCoV) IgM i IgG 
 • Zastępuje klasyczne analizatory ELISA
 • Możliwość wykonania testów dla 119 parametrów
 • Lista testów dla iFlash 1800
 • Wyniki dostępne po kilkunastu minutach w porównaniu do klasycznego testu ELISA, którego wynik otrzymany jest po kilku godzinach
 • Intuicyjny interfejs oprogramowania
 • Ciągłe ładowanie odczynników, próbek, materiałów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora.
 • Brak kontaktu z próbką (unikanie ryzyka zakażenia patogenem drogą kropelkową)

 


 

PATHFAST

PATHFAST to połączenie dokładności analizatora laboratoryjnego z elastycznością systemu oddziałowego. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest to idealny system analizy w laboratoriach, oddziałach szpitalnych, prywatnych gabinetach lekarskich oraz jako analizator typu back-up w laboratoriach centralnych.

 • Parametry mierzone:
  • Troponina I o wysokiej czułości
  • marker sepsy - PRESEPSYNA
  • D-dimery
  • CK-Mbmasa
  • NT-proBNP
  • Mioglobina
  • hsCRP
 • Metoda pomiaru – reakcja immunoenzymatyczna, separacja magnetyczna, chemiluminescencja
 • Czas - pomiaru 15 minut
 • Wydajność – 6 dowolnych testów w 15 minut
 • Rodzaj próbki – krew pełna, osocze
 • Objętość próbki - 100 μl
 • Baza danych – 1000 wyników pacjentów, 1800 QC, 300 kalibracji

PREPSYNA – MARKER SEPSY 

Presepsyna jest markerem sepsy używanym jako pomoc w prognozowaniu, diagnostyce oraz w ocenie stopnia jej zaawansowania, a także w oszacowaniu ryzyka przeżycia chorych. Białko to jest specyficznym fragmentem polipeptydu pochodzącym od glikoproteiny CD14 znajdującej się na powierzchni monocytow, makrofagow i neutrofili. CD14 funkcjonuje jako receptor dla bakteryjnego lipopolisacharydu (LPS) i białka wiążącego LPS (LPB). CD14 może wiązać się z peptydoglikanem i innymi strukturami powierzchniowymi bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych. CD14 wraz z cząsteczkami LPS-LPB uwalniany jest z błony komorkowej jako kompleks sCD14, który ulega proteolizie w wyniku czego powstaje sCD14-ST – Presepsyna.

 


 

Fluorecare MF-T1000

Fluorecare model MF-T1000 to kompaktowy analizator immunofluorescencyjny POCT. Rozbudowany panel badań pozwala na pomiar aż 40 parametrów. 

 • Automatyczna kalibracja za pomocą chipów ID bez konieczności użycia dodatkowych kalibratorów;
 • Zestawy testowe przechowywane w temperaturze pokojowej;
 • Czas oznaczenia do 15 minut;
 • Materiał badany: krew pełna, surowica lub osocze;
 • Wbudowana drukarka termiczna;
 • W zestawie inkubator na 6 kasetek pomiarowych z pomiarem czasu;
 • Duży, kolorowy ekran dotykowy;

 

LISTA DOSTĘPNYCH TESTÓW

NAZWA TESTU MATERIAŁ BADANY ZAKRES CZAS REAKCJI
CEA surowica/osocze 1-200ng/mL 15 min
AFP surowica/osocze 2-300ng/mL 15 min
CA125 surowica/osocze 1-500U/mL 15 min
CYFRA21-1 surowica/osocze 1-300ng/mL 15 min
PG I/II surowica/osocze PG I 2-800ng/mL PG II 1-150ng/mL 10 min
Ferrytyna surowica/osocze 10-1000 ng/ml 15 min
B hCG surowica/osocze 5-10000mIU/mL 15 min
LH surowica/osocze 1-100mIU/mL 15 min
FSH surowica/osocze 1-100mIU/mL 15 min
Prolaktyna surowica/osocze 1-100ng/mL 15 min
Testosteron surowica 0.1-15 ng/ml 15 min
Progesteron surowica/osocze 0.8-40 ng/ml 15 min
TSH surowica/osocze 0.1-100mIU/L 15 min
T3 surowica/osocze 0.5-12 nmol/ml 10 min
T4 surowica/osocze 10-300 nmol/ml 10 min
AMH surowica/osocze 0.1-25 ng/ml 15 min
Kortyzol surowica/osocze 0.5-75 μg/dL 15 min
Prokalcytonina surowica/osocze 0.1-50ng/mL 15 min
CRP krew pełna/surowica/osocze 0.5-200mg/L 3 min
SAA surowica/osocze 5-150 mg/ml 5 min
NT-proBNP surowica/osocze 100-35000pg/mL 15 min
Troponina I surowica/osocze 0.1-50ng/mL 15 min
CK-MB surowica/osocze 1-80 ng/mL 15 min
MYO surowica/osocze 1-500ng/mL 15 min
D-dimery osocze 0.1-10mg/L 10 min
HbA1c krew pełna 4-16% 12 min
Insulin surowica/osocze 2-300 mIU/ml 15 min
C-peptide surowica/osocze 0.1-30 ng/ml 15 min
Witamina D surowica/osocze 3-100 ng/ml 15 min