Immunochemia

iFlash 1800

 • Zasada wykrywania: Magnetyczna separacja metodą immunochemiluminescencji (ester akrydyny)
 • Wydajność: 180 testów/h
 • Objętość próbki: : 5 - 150 μl
 • Czułość: IgG > 95%, IgM > 90%
 • Swoistość: IgG > 95%, IgM > 95%
 • Materiał badany: osocze, surowicza
 • Niskie wymagania laboratoryjne
 • Wykonywanie rutynowych testów na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 (2019-nCoV) IgM i IgG 
 • Zastępuje klasyczne analizatory ELISA
 • Możliwość wykonania testów dla 119 parametrów
 • Lista testów dla iFlash 1800
 • Wyniki dostępne po kilkunastu minutach w porównaniu do klasycznego testu ELISA, którego wynik otrzymany jest po kilku godzinach
 • Intuicyjny interfejs oprogramowania
 • Ciągłe ładowanie odczynników, próbek, materiałów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora.
 • Brak kontaktu z próbką (unikanie ryzyka zakażenia patogenem drogą kropelkową)

 

PATHFAST

PATHFAST to połączenie dokładności analizatora laboratoryjnego z elastycznością systemu oddziałowego. Kompaktowa konstrukcja sprawia, że jest to idealny system analizy w laboratoriach, oddziałach szpitalnych, prywatnych gabinetach lekarskich oraz jako analizator typu back-up w laboratoriach centralnych.

 • Parametry mierzone:
  • Troponina I o wysokiej czułości
  • marker sepsy - PRESEPSYNA
  • D-dimery
  • CK-Mbmasa
  • NT-proBNP
  • Mioglobina
  • hsCRP
 • Metoda pomiaru – reakcja immunoenzymatyczna, separacja magnetyczna, chemiluminescencja
 • Czas - pomiaru 15 minut
 • Wydajność – 6 dowolnych testów w 15 minut
 • Rodzaj próbki – krew pełna, osocze
 • Objętość próbki - 100 μl
 • Baza danych – 1000 wyników pacjentów, 1800 QC, 300 kalibracji

PREPSYNA – MARKER SEPSY 

Presepsyna jest markerem sepsy używanym jako pomoc w prognozowaniu, diagnostyce oraz w ocenie stopnia jej zaawansowania, a także w oszacowaniu ryzyka przeżycia chorych. Białko to jest specyficznym fragmentem polipeptydu pochodzącym od glikoproteiny CD14 znajdującej się na powierzchni monocytow, makrofagow i neutrofili. CD14 funkcjonuje jako receptor dla bakteryjnego lipopolisacharydu (LPS) i białka wiążącego LPS (LPB). CD14 może wiązać się z peptydoglikanem i innymi strukturami powierzchniowymi bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych. CD14 wraz z cząsteczkami LPS-LPB uwalniany jest z błony komorkowej jako kompleks sCD14, który ulega proteolizie w wyniku czego powstaje sCD14-ST – Presepsyna.