Klinika

Zestawy diagnostyczne Real Time PCR (CE-IVD)

SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8-dołkowe PCR 5008 96 testów Test RT-PCR SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT™ służy do identyfikacji koronawirusa SARS-CoV-2 w próbkach od pacjentów z objawami zakażenia COVID-19. Analiza opiera się na jakościowym wykrywaniu dwóch genów wirusa (ORF1ab i N) w reakcji PCR w czasie rzeczywistym poprzedzonej odwrotną transkrypcją. Test posiada wewnętrzną kontrolę amplifikacji. Test przygotowany jest w formie liofilizatu w probówkach lub płytkach do różnego typu termocyklerów qPCR. CE IVD
Paski 8-dołkowe wysoki profil PCR 5008 HP 96 testów
Płytki 96-dołkowe PCR 5096 96 testów
Płytki 96-dołkowe wysoki profil PCR 5096 HP

96 testów

 

SARS-CoV-2 3G-Hum Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8-dołkowe PCR 5308 96 testów Test RT-PCR SARS-CoV-2 3G-Hum Real Time PCR LAB-KIT™ służy do identyfikacji koronawirusa SARS-CoV-2 w próbkach od pacjentów z objawami zakażenia COVID-19. Analiza opiera się na jakościowym wykrywaniu trzech genów wirusa (ORF1ab, N, E) w reakcji PCR w czasie rzeczywistym; test wykorzystuje primery i sondę do ludzkiego genu GAPDH (gen typu "housekeeping")  jako endogenną kontrolę wewnętrzną (endo-IC). Test przygotowany jest w formie liofilizatu w probówkach do różnego typu termocyklerów qPCR. CE IVD
Paski 8-dołkowe wysoki profil PCR 5308 HP 96 testów

SARS-Flu-RSV Lyo-Multiplex Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8-dołkowe PCR 5108 96 testów Test RT-qPCR SARS-Flu-RSV Lyo-Multiplex Real Time PCR LAB-KIT™ służy do jakościowego wykrywania kwasów nukleinowych wirusów: SARS-CoV-2, grypy A/B i ludzkiego syncytialnego wirusa oddechowego A/B (RSV A/B) w próbkach z dróg oddechowych. Test przygotowany jest w formie liofilizatu w probówkach lub płytkach do różnego typu termocyklerów qPCR. CE IVD
Paski 8-dołkowe wysoki profil PCR 5108 HP 96 testów
Płytki 96-dołkowe PCR 5196 96 testów
Płytki 96-dołkowe wysoki profil PCR 5196 HP

96 testów

Parainfluenza 4.0 Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8-dołkowe PCR 5208 2 x 48 testów

Test genetyczny Parainfluenza 4.0 Real Time PCR LAB-KIT™ służy do identyfikacji i różnicowania wirusów paragrypy 1-4 w próbkach od pacjentów z objawami zakażenia dróg oddechowych. Materiał genetyczny patogenów jest ekstrahowany z próbek klinicznych, odwrotnie transkrybowany, a następnie namnażany PCR w czasie rzeczywistym i wykrywany za pomocą sond fluorescencyjnych. Test przygotowany jest w formie liofilizatu w probówkach do różnego typu termocyklerów qPCR. CE IVD

Paski 8-dołkowe wysoki profil PCR 5208 HP 2 x 48 testów

Influenza 4.0 Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8-dołkowe PCR 5408 96 testów Test Influenza 4.0 Real Time PCR LAB-KIT™ służy do identyfikacji i różnicowania wirusów grypy A (H1N1)pdm09, H3N2, H5N1 oraz H7N9 w próbkach od pacjentów z objawami zakażenia dróg oddechowych. Materiał genetyczny patogenów jest ekstrahowany z próbek klinicznych, odwrotnie transkrybowany, a następnie namnażany PCR w czasie rzeczywistym i wykrywany za pomocą sond fluorescencyjnych. Test przygotowany jest w formie liofilizatu w probówkach lub płytkach do różnego typu termocyklerów qPCR. CE IVD
Paski 8-dołkowe wysoki profil PCR 5408 HP 96 testów
Płytki 96-dołkowe PCR 5496 96 testów
Płytki 96-dołkowe wysoki profil PCR 5496 HP 96 testów

STD Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8-dołkowe PCR 6008 96 testów Test genetyczny STD Real Time PCR LAB-KIT™ służy do jakościowej identyfikacji i różnicowania Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum i/lub Mycoplasma hominis w próbkach klinicznych od pacjentów z objawami chorób przenoszonych drogą płciową. Materiał genetyczny patogenów jest ekstrahowany z próbek klinicznych, namnażany w PCR w czasie rzeczywistym i wykrywany za pomocą sond fluorescencyjnych. Test przygotowany jest w formie liofilizatu w probówkach do różnego typu termocyklerów qPCR.
Paski 8-dołkowe wysoki profil PCR 6008 HP 96 testów

Herpes / Treponema Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8-dołkowe PCR 6108 96 testów Test genetyczny Herpes/Treponema Real Time PCR LAB-KIT™ służy do identyfikacji i różnicowania patogenów Treponema pallidum oraz wirusów opryszczki pospolitej typu 1 lub 2 (HSV-1 i 2). Materiał genetyczny patogenów jest ekstrahowany z próbek klinicznych, namnażany w PCR w czasie rzeczywistym i wykrywany za pomocą sond fluorescencyjnych. Test przygotowany jest w formie liofilizatu w probówkach lub płytkach do różnego typu termocyklerów qPCR.
Paski 8-dołkowe wysoki profil PCR 6108 HP 96 testów
Płytki 96-dołkowe PCR 6196 96 testów
Płytki 96-dołkowe wysoki profil PCR 6196 HP 96 testów

HPV Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8-dołkowe PCR 6208 96 testów Test genetyczny HPV Real Time PCR LAB-KIT™ identyfikuje materiał genetyczny wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV), najczęstszą przyczynę wirusowych infekcji układu rozrodczego. Identyfikacja odbywa się na podstawie amplifikacji konserwatywnego fragmentu genu L2 dla Human papillomavirus 16 oraz L1 dla Human papillomavirus 18. Test przygotowany jest w formie liofilizatu w probówkach lub płytkach do różnego typu termocyklerów qPCR.
Paski 8-dołkowe wysoki profil PCR 6208 HP 96 testów
Płytki 96-dołkowe PCR 6296 96 testów
Płytki 96-dołkowe wysoki profil PCR 6296 HP 96 testów

Patho E.coli Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8 – dołkowe PCR 7008 96 testów

Patho E.coli Real Time PCR LAB-KIT™ służy do identyfikacji materiału genetycznego szczepów Escherichia coli wywołujących choroby biegunkowe. W szczególności patotypów: enterokrwotocznej E. coli (EHEC), enterotoksygennej E. coli (ETEC), enteroinwazyjnej E. coli (EIEC), enteropatogennej E. coli (EPEC), enteroagregacyjnej E. coli (EAggEC) i o rozsianym typie adhezji (DAEC). Identyfikacja EHEC, STEC, EPEC, ETEC i EIEC/Shigella odbywa się na podstawie amplifikacji konserwatywnego fragmentu genów stx1, stx2, eae, lt, st1a, st1b oraz ipaH.  Test przygotowany jest w formie liofilizatu w probówkach do różnego typu termocyklerów qPCR. CE IVD

 

Paski 8 – dołkowe wysoki profil PCR 7008 HP 96 testów

MPXV Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8-dołkowe PCR 5508 96 testów

Test genetyczny MPXV Real Time PCR LAB-KITTM jest przeznaczony do jakościowej identyfikacji genów małpiej ospy w materiale potencjalnie zakaźnym pobranym od pacjenta z podejrzeniem zakażenia wirusem ospy.
Identyfikacja wirusa odbywa się na podstawie dwóch specyficznych genów: F3L oraz G2R. Test zawiera endogenną kontrolę wewnętrzną amplifikacji opartą o gen ludzkiej beta-globiny (EIC HBB gene).  CE/IVD

 

 

Paski 8-dołkowe wysoki profil PCR 5508 HP 96 testów
Płytki 96-dołkowe PCR 5596 96 testów
Płytki 96-dołkowe wysoki profil PCR 5596 HP 96 testów

Clostridium Real Time PCR LAB-KITTM

Postać Nr kat. Opakowanie Opis
Paski 8-dołkowe PCR 7108 96 testów Clostridium Real Time PCR LAB-KIT™ służy do identyfikacji Clostridium difficile. Identyfikacja toksyn A i B  C. difficile odbywa się na podstawie amplifikacji konserwatywnych fragmentów genów tcdA i tcdB. Test przygotowany jest w formie liofilizatu w probówkach lub płytkach do różnego typu termocyklerów qPCR.
Paski 8-dołkowe wysoki profil PCR 7108 HP 96 testów
Płytki 96-dołkowe PCR 7096 96 testów
Płytki 96-dołkowe wysoki profil PCR 7096 HP 96 testów