27.60 zł 0.00%
wolumen:3979 szt.
cena max 1D:27.60 zł
cena min 1D:26.60 zł
2023-03-24
Bieżące informacje

05.2022

30.05.2022 – Relacja z konferencji wynikowej
Przedstawiamy link relacji agencyjnej z konferencji: https://pap-mediaroom.pl/biznes-i-finanse/biomaxima-z-rekordowymi-przychodami-i-zyskiem-w-i-kw-2022-r oraz do prezentacji multimedialnej zawierającej omówienie wyników finansowych I kwartału 2022 roku oraz rocznych 2021: https://biomaxima.com/46-prezentacje-dla-inwestorow.html

26.05.2022- Konferencja wynikowa BioMaxima SA
Serdecznie zapraszamy na konferencję, podczas której przedstawimy raport finansowy za I kwartał. 2022 r., omówimy bieżącą sytuację spółki, a także podsumujemy ubiegły rok oraz odpowiemy na dodatkowe pytania inwestorów.

Konferencja online odbędzie się w poniedziałek, 30 maja 2022 r., o godzinie 9:00, aby wziąć w niej udział należy się uprzednio zarejestrować pod linkiem: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_cLDaFUKNSOOKTD7UPuorLg

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma zindywidualizowany link, poprzez który będzie można dołączyć do konferencji.

03.2022

02.03.2022- BioMaxima otrzymała dotację z PARP
Projekt: Zwiększenie konkurencyjności firmy BioMaxima S.A. poprzez internacjonalizację produktów firmy będący przedmiotem wniosku nr POPW.01.02.00-06-0091/21 został wybrany do dofinansowania w ramach POPW.01.02.00 Internacjonalizacja MŚP, według informacji które otrzymał Zarząd. Kwota dofinansowania wyniesie 336 010 zł i dotyczy udziału w targach Medlab 2022 i 2023, Medica 2023 oraz konferencji ECCMID 2023.

02.2022

25.02.2022- Komunikat ws. współpracy z Ukrainą, Białorusią i Rosją.
Zarząd Spółki informuje że w minionych latach sprzedaż do odbiorców w Ukrainie, Białorusi i Rosji łącznie nie przekraczała 2,5 % rocznych przychodów. Trudna sytuacja na Wschodzie nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki Spółki w 2022 roku.

 

01.2022

31.01.2022 BioMaxima debiutuje na głównym rynku GPW jako pierwsza spółka w 2022 roku
Akcje BioMaxima SA, wiodącej spółki z sektora diagnostyki laboratoryjnej w Polsce, zostały dziś wprowadzone do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka przeniosła notowania z New Connect, na który weszła w 2010 roku. Emitent, zgodnie ze wstępnymi danymi finansowymi, w ubiegłym roku osiągnął ponad 78,5 mln zł przychodów, czyli wzrost na poziomie 31 proc. względem 2020 r. Przeniesieniu notowań na główny rynek nie towarzyszy emisja nowych akcji. Komunikat prasowy: https://biomaxima.com/54-komunikaty-prasowe.html

31.01.2022 Rozpoczęcie notowań akcji BioMaxima SA na rynku głównym GPW
Zapraszamy do obejrzenia transmisji z rozpoczęcia notowań akcji BioMaxima SA na rynku regulowanym, GPW podczas rozpoczęcia sesji giełdowej o godzinie 9:00.

28.01.2022- Zamówienie od klienta z Ukrainy
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z Ukrainy o wartości 208,5 tys.zł. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego- podłoża oraz testy do badania lekooporności

28.01.2022 Zamówienie na testy RT-PCR
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 od jednego z krajowych laboratoriów na kwotę 182,0 tys.zł.

26.01.2022 Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji BioMaxima S.A.
Dnia 26 stycznia zgodnie z A, B, C, D, E i F Spółki, zgodnie z którą postanowił dopuścić z dniem 31 stycznia 2022 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje zwykłe na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda: a_ 1.440.000 akcji serii A, b_ 600.000 akcji serii B, c_ 1.000.000 akcji serii C, d_ 690.000 akcji serii D, e_ 190.000 akcji serii E, f_ 400.000 akcji serii F

24.01.2022 – Zamówienie na testy RT-PCR
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 od jednego z krajowych laboratoriów na kwotę 192,4 tys. zł.

21.01.2022 – Zamówienie od krajowej sieci laboratoryjnej
BioMaxima otrzymała zamówienie od jednej z krajowych sieci laboratoryjnych o wartości 119 tys. zł, dotyczące asortymentu mikrobiologicznego oraz jednorazowych materiałów zużywalnych.

19.01.2022 – Zamówienie od dystrybutora z Malty
BioMaxima otrzymała zamówienie od nowego dystrybutora z Malty na testy antygenowe do diagnostyki COVID-19 o wartości 387 tys. zł.

19.01.2022 – Zamówienie od dystrybutora z Niemiec
BioMaxima otrzymała i już częściowo zrealizowała zamówienia od dystrybutora z Niemiec na testy antygenowe to diagnostyki COVID-19 o wartości 323,1 tys. zł.

18.01.2022 – Zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2. Wartość zamówienia to 468,6 tys. zł.

18.01.2022 – Zamówienia od klientów z Polski
BioMaxima otrzymała zamówienia na testy RT-PCR do diagnostyki SARS – CoV -2 od trzech laboratoriów, o współpracy z którymi informowano w 2021 r. Wartość zamówień wynosi 249,8 tys. zł.

18.01.2022 – Zamówienie od spółki zależnej
BioMaxima otrzymała zamówienie od BioMaxima Clinical na analizatory biochemiczne i hematologiczne wraz z odczynnikami. Wartość zamówienia wynosi 129,6 tys. zł.

13.01.2022 – Realizacja kolejnych zamówień od dystrybutora obsługującego rynek Grecji i Cypru
Spółka otrzymała i zrealizowała kolejne zamówienia na testy do diagnostyki SARS-CoV-2, szybkie testy do diagnostyki innych chorób zakaźnych oraz pożywki mikrobiologiczne. Zamówienia w tym miesiącu wyniosły 142,5 tys. zł.

11.01.2022- Złożenie do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku podstawowym
Zarząd złożył wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji BioMaxima SA serii A, B, C, D, E i F do obrotu giełdowego na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych SA

11.01.2022 – Zamówienie od krajowego klienta z branży farmaceutycznej
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od firmy farmaceutycznej na odczynniki o wartości 467,7 tys. zł do analizatora służącego do monitorowania hodowli komórkowych

10.01.2022 – Wybór oferty BioMaxima
Spółka wygrała postępowanie w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Kielcach. Przetarg dotyczył asortymentu mikrobiologicznego. Wartość oferty wynosi 116,8 tys.zł.

10.01.2022 – Zamówienie od dystrybutora z Egiptu
Spółka otrzymała zamówienie od dystrybutora z Egiptu na testy do oznaczania lekowrażliwości o wartości 166,1 tys. zł.

10.01.2022 – Wygrany przetarg i podpisanie umowy
Spółka podpisała umowę w związku z wyborem oferty BioMaxima przez ZOZ Wadowice. Umowa dotyczy zakupu asortymentu mikrobiologicznego. Wartość umowy wynosi 120,7 tys. zł.

05.01.2021- Zamówienie od klienta z Polski
Spółka otrzymała zamówienie od dużego uniwersyteckiego szpitala klinicznego na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 na kwotę 117 tys zł netto. Zamówienie zostało zrealizowane jeszcze w dniu dzisiejszym.

05.01.2021- Podpisanie znaczącej umowy na dostawę testów do diagnostyki SARS-Cov-2
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z jednostką finansów publicznych umowę mającą za przedmiot dostawę testów do diagnostyki SARS-Cov-2.

 

12.2021

31.12.2021- Zatwierdzenie prospektu BioMaxima S.A. przez KNF
W dniu 31 grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt BioMaxima SA, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta serii A, B, C, D, E i F. Spółka złożyła prospekt do KNF w sierpniu b.r. Przeniesieniu notowań na rynek podstawowy GPW nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji.

28.12.2021 – Zamówienie od klienta z Polski
BioMaxima otrzymała zamówienie na testy antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2 od jednego z liderów branży FMCG. Wartość zamówienia wynosi 400,0 tys. zł.

23.12.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Ukrainy
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z Ukrainy o wartości 128,0 tys. zł. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy dyfuzyjne do oznaczania lekowrażliwości

23.12.2021 – Zamówienie od firmy biotechnologicznej
Spółka otrzymała zamówienie od polskiej firmy biotechnologicznej na produkty mikrobiologiczne o wartości 145,2 tys. zł netto.

23.12.2021 – Spotkanie z analitykami TFI

W dniu dzisiejszym Zarząd BioMaxima SA spotkał się z analitykami jednego z wiodących na GPW inwestorów instytucjonalnych. Prezentację zamieszczamy w zakłdace „prezentacje dla inwestorów”.

21.12.2021 – Realizacja zamówienia od klienta na testy RT-PCR
BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienia od klienta z Polski Północnej na dostawę testów RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 na kwotę 100,8 tys. zł.

21.12.2021 – Realizacja kolejnych zamówień od dystrybutora obsługującego rynek Grecji i Cypru

Spółka otrzymała i zrealizowała kolejne zamówienia na testy antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2 oraz szybkie testy do diagnostyki innych chorób. Obroty w tym miesiącu wyniosły 135,5 tys. zł.

20.12.2021 – Zwiększenie wartości zamówienia od dystrybutora z Hiszpanii
Spółka otrzymała zwiększenie zamówienia od dystrybutora z Hiszpanii na testy RT- PCR do diagnostyki SARS-CoV-2. Wartość zamówienia uległa zwiększeniu z 240,1 tys. zł na 480,2 tys. zł.

17.12.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2. Wartość zamówienia to 240,1 tys. zł.

17.12.2021 – Zamówienie na testy RT-PCR
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 od jednego z krajowych laboratoriów na kwotę 240 tys. zł.

15.12.2021 – Zamówienie od klienta na testy RT-PCR
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z kraju na dostawę testów RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 na kwotę 182 tys. zł.

13.12.2021 – Zamówienie na testy antygenowe
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od kontrahenta z Polski świadczącego usługi telekomunikacyjne na testy antygenowe do szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2. Wartość zamówienia wynosi 135 tys. zł.

10.12.2021 - Powołanie Komitetu Audytu
Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w dniu 10.12.2021 r. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, w składzie:
1. Mirosław Panek
2. Mariusz Nowak
3. Andrzej Mikosz

06.12.2021 – Zamówienie na testy RT-PCR
BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie na testy RT-PCR służące do diagnostyki SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów na kwotę 135,3 tys. zł.

03.12.2021 – Zamówienie od klienta na testy RT-PCR
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z Polski południowej na dostawę testów RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 na kwotę 130 tys. zł.


03.12.2021 – Rozwój współpracy w zakresie testów RT-PCR (aktualizacja informacji z 31.03.2021)
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienia na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów. Zamówienia zrealizowane w tym roku wynoszą już 839,79 tys. zł

11.2021

30.11.2021 – Zamówienie na testy RT-PCR
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 od jednego z krajowych laboratoriów na kwotę 126,3 tys. zł.

30.11.2021 – Rozwój współpracy z krajową siecią laboratoryjną
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie o wartości 104,4 tys. zł od jednej z krajowych sieci laboratoryjnych. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego.

29.11.2021 – Zamówienie od kontrahenta z Polski
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie na testy antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2 od kontrahenta z Polski, świadczącego usługi telekomunikacyjne. Wartość zamówień od tego kontrahenta w bieżącym roku wyniosła 591,2 tys. zł.

29.11.2021 – Realizacja kolejnych zamówień od dystrybutora obsługującego rynek Grecji i Cypru
Spółka otrzymała i zrealizowała kolejne zamówienia na asortyment do diagnostyki SARS-CoV-2, oraz szybkie testy do diagnostyki innych chorób. Obroty w tym miesiącu wyniosły 121,9 tys. zł.

29.11.2021 r. – Kolejne zamówienie od klienta z Polski
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie na testy antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2 od kontrahenta z Polski o wartości 101,3 tys. zł.

26.11.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii na testy RT PCR SARS-CoV-2. Wartość zamówienia to 242 tys. zł.

25.11.2021 r. – Zamówienie od krajowego klienta z branży farmaceutycznej

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z branży farmaceutycznej o wartości 136,1 tys. zł netto. Zamówienie dotyczy odczynników do analizatora służącego do monitorowania kultur komórkowych.

24.11.2021 – Rozwój współpracy z krajową siecią laboratoryjną
BioMaxima otrzymała i zrealizowała kolejne zamówienie do jednej z krajowych sieci laboratoryjnych. Zamówienia otrzymane w tym miesiącu od tego kontrahenta wyniosły już 129,7 tys. zł i dotyczyły asortymentu mikrobiologicznego a także szybkich testów niezwiązanych z diagnostyką SARS-CoV-2.

24.11.2021 – Realizacja zamówienia od klienta na testy PCR
BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie od klienta z Polski południowej na dostawę testów RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 na kwotę 104 tys. zł.

24.11.2021 – Zamówienia od dystrybutora
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie na testy antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2 od dystrybutora z Polski północnej. Wartość zamówień w tym miesiącu od tego kontrahenta wyniosła 101, 24 tys. zł.

23.11.2021 Spółka otrzymała zamówienie od dystrybutora z Kazachstanu na analizatory biochemiczne oraz odczynniki o wartości 168 tys zł.

19.11.2021 – Realizacja zamówienia na testy antygenowe
Spółka zrealizowała zamówienie o wartości 120 tys. zł na testy antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2 do jednego ze szpitali w Polsce Południowej.

10.11.2021 – Informacja o wyborze oferty BioMaxima w postępowaniu
Spółka otrzymała informację o wyborze oferty BioMaxima SA w wyniku postępowania przeprowadzonym przez Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy. Postępowanie dotyczyło zakupu analizatora immunochemicznego oraz dostawy odczynników. Wartość oferty BioMaxima wyniosła 266,5 tys. zł.

10.11.2021 – Zamówienie od kontrahenta z Polski
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od kontrahenta z Polski świadczącego usługi telekomunikacyjne na testy antygenowe COVID-19. Wartość zamówień od tego kontrahenta w tym roku wynosi już 518,7 tys. zł.

10.11.2021 – Wykorzystanie dotacji 3.7 rozliczenie końcowe bez uwag
BioMaxima otrzymała protokół z przeprowadzonej w Spółce kontroli z trwałości (3 lata od ostatniej płatności) projektu 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” Innowacyjne produkty mikrobiologiczne. Dotacja w głównej mierze została wykorzystana na budowę nowego zakładu produkcyjnego oraz na zakup maszyn. Przyznana i rozliczona dotacja wyniosła 2,9 mln zł. Kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości, co oznacza, że ustały jakiekolwiek przesłanki do ewentualnej korekty dotacji.

10.11.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie testów RT-PCR
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienia na testy PCR SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Wschodniej. Wartość zamówień wynosi 115,2 tys. zł.

08.11.2021 – Bieżąca współpraca klientem w zakresie testów PCR
BioMaxima otrzymała kolejne zamówienia na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 od jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Południowej. Wartość zamówień wynosi 195,0 tys. zł.

03.11.2021 – Zamówienie na testy RT-PCR
BioMaxima otrzymała zamówienie na testy RT- PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 od jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Centralnej na kwotę 126,3 tys. zł.

10.2021

           

27.10.2021 – Wygrany przetarg w szpitalu im. Jana Bożego w Lublinie

BioMaxima wygrała postępowanie przetargowe i podpisała umowę ze Szpitalem im. Jana Bożego w Lublinie. Umowa dotyczy dostawy pasków testowych do analizy moczu. Wartość umowy wynosi 100,8 tys. zł.

22.10.2021 – Zamówienie na testy PCR

Spółka otrzymała zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 od jednego z krajowych laboratoriów w Polsce centralnej na kwotę 130,9 tys. zł.

22.10.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Ukrainy

Spółka otrzymała zamówienie od dystrybutora z Ukrainy o wartości 112,8 tys. zł. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego.

15.10.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii na testy RT PCR do diagnostyki SARS-CoV-2. Wartość zamówienia to 237 272 PLN.

15.10.2021 – Zamówienie od firmy farmaceutycznej

BioMaxima otrzymała zamówienie od polskiej firmy farmaceutycznej zajmującej się produkcją preparatów leczniczych o wartości 146.057,20 zł netto. Zamówienie dotyczy dostawy preparatów mikrobiologicznych.

12.10.2021 – BioMaxima złożyła najkorzystniejszą ofertę

BioMaxima złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na dostawę odczynników do systemu Biolog. Wartość oferty wynosi 137.815 zł netto.

11.10.2021 – Realizacja zamówienia do klienta z branży farmaceutycznej

Spółka zrealizowała zamówienie od klienta z branży farmaceutycznej wytwarzającego leki biologiczne, o wartości 112,1 tys. zł netto. Zamówienie dotyczy odczynników dla dostarczonego przez BioMaxima analizatora do monitoringu hodowli komórkowych.

06.10.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie testów PCR

BioMaxima realizuje kolejne zamówienie na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Zachodniej. Wartość zamówienia wyniosła 135,3 tys. zł netto.

09.2021

29.09.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Ugandy

BioMaxima otrzymała zamówienie od kontrahenta z Ugandy na testy antygenowe SARS-CoV-2. Wartość zamówienia 110,9 tys. zł.

29.09.2021 – Realizacja kolejnych zamówień od dystrybutora obsługującego rynek Grecji i Cypru

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienia na testy RT-PCR, antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2, oraz na podłoża transportowe. Obroty w bieżącym roku wyniosły już 3.154,6 tys. zł, a w okresie od ostatniej informacji zrealizowano zamówienia na kwotę 185,1 tys. zł.

30.09.2021 – Zamówienie od użytkownika końcowego z Polski

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie od kontrahenta z Polski świadczącego usługi telekomunikacyjne na testy antygenowe COVID-19. Wartość zrealizowanych zamówień od ostatniej informacji wyniosła 146 tys. zł.

24.09.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii na testy RT PCR do diagnostyki SARS-CoV-2. Wartość zamówienia to 238 526 PLN.

23.09.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Ukrainy

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z Ukrainy o wartości 124,2 tys. zł. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekowrażliwości.

20.09.2021 – Zamówienie od klienta z branży farmaceutycznej

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od klienta z branży farmaceutycznej wytwarzającego leki biologiczne, o wartości 129,2 tys. zł netto. Zamówienie dotyczy odczynników dla dostarczonego przez BioMaxima analizatora do monitoringu hodowli komórkowych.

17.09.2021 – Wygrany przetarg w WSZS w Czerwonej Górze

BioMaxima wygrała postępowanie przetargowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Czerwonej Górze na kwotę netto 177 797,90 zł netto w zakresie produktów mikrobiologicznych, testów i jednorazowych materiałów zużywalnych.

17.09.2021 – Wygrany przetarg w WIW Łódź

W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi na dostawy preparatów do diagnostyki mikrobiologicznej została wybrana oferta BioMaxima S.A. Wartość wygranego przetargu wynosi 102.857 zł netto.

14.09.2021 – Zakończenie audytu systemów ISO

W dniach 13-14 września w Spółce (jednostce dominującej) został przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA audyt nadzoru systemu zarządzania w zakresie zgodności z wymaganiami: PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 13485:2016-04 (dla wyrobów medycznych). Zespół audytujący nie stwierdził nieprawidłowości. Utrzymanie certyfikacji ISO9001 oraz ISO13485 jest warunkiem koniecznym dla utrzymania znaku CE dla wyrobów do diagnostyki in vitro sprzedawanych przez Spółkę.

10.09.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii na testy RT PCR do diagnostyki SARS-CoV-2. Wartość zamówienia to 234,9 tys. zł.

06.09.2021 r. – Kolejne zamówienie od klienta z branży farmaceutycznej

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z branży farmaceutycznej o wartości 137,4 tys. zł netto. Zamówienie dotyczy odczynników do zainstalowanego u klienta analizatora służącego do monitorowania hodowli komórkowych.

06.09.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie testów PCR

BioMaxima realizuje kolejne zamówienie na testy RT-PCR do diagnostyki SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Południowej. Wartość zamówienia wyniosła 111,4 tys. zł netto.

06.09.2021- Podajemy do wiadomości historyczne informacje finansowe Spółki za lata 2019-2020 zgodnie z MSSF wraz z notą o przekształceniu. HIF 2019-2020

08.2021

30.08.2021 – Zamówienie z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie na zakup testów RT-PCR do diagnostyki zakażenia SARS-CoV-2 od Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi o wartości 104,1 tys. zł.

25.08.2021 – Zamówienie na testy PCR

BioMaxima otrzymała i zrealizowała zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 od jednego z krajowych laboratoriów w Polsce centralnej na kwotę 126,3 tys. zł.

19.08.2021 – Realizacja zamówień od dystrybutora obsługującego rynek Grecji i Cypru

Spółka zrealizowała kolejne zamówienia na testy RT-PCR oraz testy antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2. Obroty z tym kontrahentem w tym roku wyniosły już 2.969,5 tys. zł. W okresie od ostatniej informacji zrealizowano zamówienia na kwotę 227,1 tys. zł.

18.08.2021 – Realizacja zamówienia od dystrybutora z Ukrainy

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie od dystrybutora z Ukrainy o wartości 136 tys. zł. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekooporności. Wartość zrealizowanych zamówień w tym roku wynosi 1.078 tys. zł.

16.08.2021 - Podpisanie umowy ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu

BioMaxima otrzymała umowę od Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, w związku z wygranym postępowaniem przetargowym. Wartość netto wygranego przetargu wynosi 102.936,70 i dotyczy dostawy krążków do oznaczania lekooporności, testów oraz podłóż mikrobiologicznych. 

16.08.2021 – Zamówienie z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie na zakup testów RT-PCR SARS-CoV-2 od Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi o wartości 104,1 tys. zł. Po jego realizacji sprzedaż w tym roku do tego klienta osiągnie 1.840,8 tys. zł.

12.08.2021 – Zamówienie na rynek w Indonezji

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora obsługującego rynek Indonezji na testy PCR SARS-CoV-2 w kwocie 142.560 USD (ok. 558 tys. zł).

10.08.2021 – Opinia biegłego rewidenta

W nawiązaniu do raporu bieżącego 34/2021 i do innych wcześniejszych informacji zawiadamiamy, że biegły rewident Grant Thornton sp.z o.o. sp.k  zakończył badanie historycznych informacji finansowych za lata 2019 i 2020 i w dniu dzisiejszym przesłał do spółki sprawozdanie z badania zawierające opinię bez zastrzeżeń. Obecnie kontynuujemy prace nad treścią Prospektu.

10.08.2021 – Zamówienie od firmy farmaceutycznej  

Spółka otrzymała zamówienie o wartości 132,8 tys. zł netto na odczynniki oraz części do automatycznego analizatora do monitorowania hodowli komórkowych od jednej z polskich firm farmaceutycznych zajmujących się produkcją leków biologicznych.

06.08.2021 – Zamówienie na dostawę systemu Biolog

Spółka otrzymała zamówienie od jednej z polskich firm zajmujących się mikrobiologiczną analizą gleb na system OmniLog PM na kwotę 481 tys. zł netto.

5.08.2021 – Zamówienie od firmy farmaceutycznej  

Spółka otrzymała zamówienie o wartości 420 tys. zł netto na odczynniki oraz części do automatycznego analizatora do monitorowania hodowli komórkowych od jednej z polskich firm farmaceutycznych zajmujących się produkcją leków biologicznych.

07.2021

30.07.2021 – Wygrany przetarg w Instytucie Ogrodnictwa

Spółka wygrała przetarg na dostawy odczynników do systemu identyfikacji i charakteryzacji mikroorganizmów organizowany przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. Wartość netto wygranego przetargu wynosi 147.371 zł.

29.07.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii

Spółka otrzymała zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii na testy RT-PCR SARS-CoV-2  na kwotę 238 tys. zł.

28.07.2021 r. – Zamówienie od klienta z Ukrainy

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora z Ukrainy. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testów dyfuzyjnych do badania lekowrażliwości. Wartość zamówienia wynosi 130 tys. zł.

26.07.2021 – Zamówienie od firmy biotechnologicznej  

Spółka otrzymała zamówienie na odczynniki oraz części do automatycznego analizatora do monitorowania hodowli komórkowych o wartości 174 tys. zł netto od jednej z polskich firm biotechnologicznych zajmujących się rozwojem leków biologicznych.

23.07.2021 – Realizacja kolejnych zamówień od dystrybutora obsługującego rynek Grecji i Cypru

Spółka zrealizowała kolejne zamówienie na testy RT-PCR oraz antygenowe do diagnostyki SARS-CoV-2. Obroty w tym roku wyniosły już 2.742,4 tys. zł.

23.07.2021 – Kolejne zamówienie dla Indonezji

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji na testy RT-PCR służące do diagnostyki SARS-CoV-2 na kwotę 440 tys. zł.

19.07.2021 – Instalacja fotowoltaiczna już pracuje

W nawiązaniu informacji z 27.04.2021 r. o dofinansowaniu projektu pt. „Produkcja energii z OZE w firmie BioMaxima S.A.”, instalacja fotowoltaiczna została wykonana i już wytwarza energię elektryczną na potrzeby Spółki w tym niezwykle gorącym okresie letnim. W związku z tym, BioMaxima złoży wniosek do instytucji finansującej o rozliczenie przyznanej dotacji.

16.07.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od kontrahenta z Hiszpanii na testy RT-PCR SARS-CoV-2  na kwotę 237,3 tys. zł.

15.07.2021 – Zamówienie na rynek indonezyjski

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora na rynek w Indonezji na testy RT-PCR SARS-CoV-2 w kwocie 505 tys. zł.

09.07.2021 – Kolejne zamówienie od dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji

Do Spółki wpłynęło już trzecie zamówienie w ciągu ostatnich dwóch tygodni na testy RT-PCR przeznaczone na rynek w Indonezji na kwotę 50.080,00 USD. Zostanie zrealizowane w przeciągu najbliższych dni.

08.07.2021 – Realizacja kolejnego zamówienia na rynek w Indonezji

BioMaxima otrzymała i zrealizowała kolejne zamówienie od dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji na testy RT- PCR SARS-CoV-2. Wartość zamówienia to 200.000 USD. Po realizacji tego zamówienia obroty z tym klientem w 2021 r. wyniosły już 3.250 tys. zł. Zamówienia zrealizowane w ostatnie dwa tygodnie opiewają na wartość 1.572,5 tys. zł.

05.07.2021 – Kolejne zamówienie z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie na zakup testów RT-PCR SARS-CoV-2 dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi o wartości 121,2 tys. zł. Sprzedaż w tym roku do tego klienta wynosi 1.736,7 tys. zł.

02.07.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Hiszpanii

Spółka otrzymała zamówienie od kontrahenta z Hiszpanii na testy PCR SARS-CoV-2  na kwotę 234,2 tys. zł, jest to już kolejne zamówienie testów przeznaczonych na rynek hiszpański.

01.07.2021 – Realizacja kolejnych zamówień na rynek grecki i cypryjski

Systematycznie rozwija się współpraca z dystrybutorem obsługującym rynek w Grecji i na Cyprze, który zamawia szeroki asortyment związany z pandemią. Spółka zrealizowała kolejne zamówienie na testy RT- PCR. Obroty w tym roku wyniosły już 2.577,8 tys. zł.

06.2021

28.06.2021 – Zamówienie na asortyment mikrobiologii przemysłowej

Spółka otrzymała zamówienie od jednej z polskich firm biotechnologicznych na kwotę 166,8 tys. zł. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego.

28.06.2021 – Kolejne zamówienie na rynek w Indonezji

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora zaopatrującego rynek w Indonezji. Zamówienie dotyczy testów RT-PCR oznaczających SARS-CoV-2  i opiewa na kwotę 808,0 tys. zł. Po realizacji tego zamówienia wartość obrotów z tym odbiorcą w bieżącym roku wyniesie 2.484,8 tys. zł.

23.06.2021 – Podpisanie umowy na dostawy

W wyniku wygranego postępowania przetargowego na dostawy podłóż mikrobiologicznych oraz jednorazowych materiałów zużywalnych, ogłoszonego przez Szpital Wojewódzki w Łomży BioMaxima podpisała umowy o wartości 106,9 tys. zł brutto.

21.06.2021 – Wybór oferty BioMaxima w Instytucie Ogrodnictwa

Oferta BioMaxima na dostawy asortymentu mikrobiologicznego (podłoża mikrobiologiczne, odczynniki) została wybrana przez Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach. Wartość wygranego przetargu wynosi 147,4 tys. zł.

17.06.2021 – Wybór oferty BioMaxima na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy poinformował, iż w wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego”, została wybrana oferta firmy BioMaxima na kwotę 180.000,00 zł brutto. Zapytanie dotyczyło dostawy mikrostacji umożliwiającej identyfikację bakterii tlenowych, identyfikację drożdży, identyfikację grzybów strzępkowych.

15.06.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Indonezji

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora obsługującego rynek indonezyjski. Zamówienie dotyczy testów PCR SARS-CoV-2  i opiewa na kwotę 228,6 tys. zł. Po realizacji tego zamówienia wartość sprzedaży do tego klienta w bieżącym roku wyniesie 1.676,8 tys. zł.

15.06.2021 r. – Realizacja zamówienia od klienta z Ukrainy

Spółka zrealizowała kolejne zamówienie dla dydtrybutora z Ukrainy. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekowrażliwości. Wartość zamówienia wynosi 123,4 tys. zł. Wartość zrealizowanych w bieżącym roku zamówień od tego kontrahenta wyniosła 824,3 tys. zł.

14.06.2021 – Realizacja zamówienia na automatyczny analizator do monitorowania hodowli komórkowych

Spółka zrealizowała zamówienie na automatyczny analizator do monitorowania hodowli komórkowych do jednej z firm biotechnologicznych zajmujących się rozwojem leków biologicznych. Wartość zrealizowanej dostawy wynosi 720 tys. zł netto. W dalszej kolejności Spółka zrealizuje usługę przeprowadzenia kwalifikacji sprzętu, a następnie będzie dostarczać klientowi odczynniki do zainstalowanej aparatury. Aktualizacja informacji z 15.04.2021.

8.06.2021 – Realizacja umowy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

W ramach realizacji umowy (o której informowaliśmy w ESPI 41/2020) na zakup testów RT PCR do diagnostyki SARS-CoV-2, Spółka zrealizowała zamówienie dla Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki na kwotę 177 tys. zł, będące już kolejną dostawą tego asortymentu dla Instytutu.

08.06.2021 – Podpisanie umowy z PARP

Spółka podpisała w dniu dzisiejszym umowę z PARP o dofinansowanie udziału w targach – projekt „Internacjonalizacja produktów firmy BioMaxima” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Wysokość wydatków kwalifikowanych wynosi 603.400 zł, zaś wartość dofinansowania 512.890 zł.

07.06.2021 – Kolejne zamówienie od polskiego kontrahenta

Laboratorium prowadzące badania w kierunku zakażeń SARS-CoV-2 z Południa Polski złożyło kolejne zamówienie na testy PCR  o wartości 114 tys zł.

07.06.2021 – Kolejne zamówienie od dystrybutora z Indonezji

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji. Zamówienie dotyczy testów PCR SARS-CoV-2  i opiewa na kwotę 216,3 tys. zł. Po realizacji tego zamówienia wartość sprzedaży do tego klienta w bieżącym roku wyniesie 1.448,2 tys. zł.

02.06.2021 – Zamówienie od australijskiego dystrybutora

Spółka otrzymała zamówienie od dystrybutora z Australii na asortyment mikrobiologiczny. Wartość zamówienia wynosi 365 tys. zł.

05.2021

31.05.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie testów PCR

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów klinicznych w Polsce Zachodniej na kwotę 270 600, 00 zł.

28.05.2021 – Podpisanie umowy na dostawy Instytut Agrofizyki PAN

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego organizowanego przez Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, Spółka otrzymała umowę na dostawę odczynników. Wartość netto umowy wynosi 137.657,00 zł.

27.05.2021 r. – Zamówienie od klienta z Ukrainy

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z Ukrainy. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testów dyfuzyjnych do badania lekowrażliwości. Wartość zamówienia wynosi 122,9 tys. zł.

26.05.2021 – zakończenie procesu nabycia nieruchomości

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że podpisał umowę przeniesienia własności nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Vetterów 3, a więc będącej w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby Spółki.
Cena netto nabywanej nieruchomości wynosi 3.940.000,00 zł. BioMaxima S.A. w grudniu 2020 zapłaciła Sprzedawcy zaliczkę w kwocie 900.000,00 zł. Kwota ta zaliczana jest na poczet ceny sprzedaży. Inwestycja w zakup nieruchomości oraz budowę nowego budynku produkcyjnego finansowana jest w 22,84% środkami własnymi Spółki a w 77,16% kredytem bankowym przyznanym przez jeden z banków obsługujących Spółkę. Powierzchnia całej nabywanej działki wynosi 4.000 m.kw. Nieruchomość położona jest w Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest zabudowana budynkiem jednokondygnacyjnym produkcyjnym z częścią socjalno-biurową o łącznej pow. użytkowej 1043,9 m kw. Nabywana nieruchomość sąsiaduje z działką, na której znajduje się zakład produkcyjny BioMaxima S.A.. Nabycie nieruchomości związane jest z realizacją planów dalszej rozbudowy potencjału produkcyjnego Spółki.

24.05.2021 r.- Kolejne zamówienie od dużego pracodawcy z Polski(aktualizacja info z 21.04.2021)

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od operatora telekomunikacyjnego z Polski na testy antygenowe COVID-19 do celów przesiewowego badania pracowników. Wartość zamówienia wynosi ponad 73 tys. zł.

20.05.2021 r. – Realizacja dostawy na Ukrainę

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie od klienta z Ukrainy. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekooporności. Zamówienia zrealizowane w bieżącym roku wyniosły już 700,9 tys. zł.

19.05.2021 – Realizacja kolejnych zamówień od dystrybutora obsługującego rynek Grecji i Cypru

Dynamicznie rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który kupuje szeroki asortyment związany z pandemią. Spółka zrealizowała kolejne zamówienia na testy antygenowe, zestawy do izolacji oraz podłoża VTM o wartości 146,1 tys. zł. Obroty w tym roku wyniosły już 2.412,8 tys. zł.

19.05.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie testów PCR (aktualizacja informacji z 21.04.2021)

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Zachodniej. Zamówienia zrealizowane w tym roku wyniosły 686,4 tys. zł.

10.05.2021 – Bieżąca współpraca z cypryjskim dystrybutorem

Dystrybutor z Cypru, który obsługuje rynek grecki i cypryjski złożył kolejne zamówienie o wartości 109,7 tys zł na testy antygenowe SARS-CoV-2. Obroty z tym kontrahentem w bieżącym roku wyniosły już 2.266,7 tys. zł.

05.05.2021 – BioMaxima z najkorzystniejszą ofertą w WIW Poznań

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym organizowanym przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu. Wartość złożonej oferty wynosi 193,8 tys. zł brutto i dotyczy asortymentu mikrobiologicznego.

05.05.2021 – Zamówienie od polskiego kontrahenta (aktualizacja info z 22.04.2021)

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienia od kontrahenta z Polski na testy antygenowe COVID-19 o wartości 198 tys. zł. Wartość zrealizowanych w tym roku zamówień wynosi 916,8 tys. zł.

05.05.2021 – Kontynuacja współpracy z dystrybutorem obsługującym rynek w Indonezji

Spółka otrzymała kolejne zamówienie na rynek Indonezji. Zamówienie dotyczy testów PCR SARS-CoV-2  i opiewa na kwotę 274 tys. zł. Po realizacji tego zamówienia wartość sprzedaży do tego klienta w tym roku wynosi 1.232 tys. zł.

04.2021

27.04.2021 – Najkorzystniejsza oferta w przetargu na zakup analizatora

BioMaxima SA złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na zakup analizatora immunochemicznego oraz dostawę odczynników dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy. Wartość brutto oferty wynosi 274.612,00 zł.

27.04.2021 – Otrzymanie dotacji na instalację fotowoltaiczną

Wniosek BioMaxima S.A. o dofinansowanie projektu pt. „Produkcja energii z OZE w firmie Biomaxima S.A.” złożony w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, i został wybrany do dofinansowania ze środków EFRR. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu nastąpi w dniu 27.05.2021 r. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 210.650,00 zł.

26.04.2021 – Współpraca z cypryjskim dystrybutorem

Systematycznie rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który obsługuje rynek grecki i cypryjski. Spółka zrealizowała kolejne zamówienie na testy antygenowe SARS-CoV-2, oraz podłoża mikrobiologiczne o wartości 255,1 tys. zł. Obroty z tym kontrahentem w 2021 roku wyniosły już 2.157,1 tys. zł.

22.04.2021 – Zamówienie od polskiego kontrahenta (aktualizacja info z 15.04.2021)

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienia od odbiorcy z Polski o wartości 132 tys. zł na testy antygenowe COVID-19. Łączna wartość zrealizowanych w tym roku zamówień dla tego odbiorcy wynosi 718,7 tys. zł.

21.04.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie eksploatacji analizatora BioProfile

Spółka zrealizowała zamówienie o wartości 129.033,78 zł na odczynniki oraz materiały zużywalne dla producenta leków biologicznych który eksploatuje dostarczony przez Spółkę analizator BioProfile

21.04.2021 – Stan realizacji umowy z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Klient systematycznie realizuje umowę (o której informowaliśmy w ESPI 41/2020) na zakup testów PCR do diagnostyki SARS-CoV-2. Sprzedaż w bieżącym roku do tego klienta wyniosła już 1.335 tys. zł a w listopadzie i grudniu 2020 r. 462 tys. zł.

21.04.2021 – Zamówienie od dużego pracodawcy z Polski

BioMaxima otrzymała zamówienie od operatora telekomunikacyjnego z Polski na testy antygenowe COVID-19 do celów przesiewowego badania pracowników. Wartość zamówienia wynosi 300 tys. zł.

21.04.2021 – Realizacja kolejnych zamówień dla dystrybutora z Cypru

Systematycznie rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który zamawia szeroki asortyment związany z pandemią. Spółka zrealizowała kolejne zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 o wartości 116,1 tys. zł. Obroty w tym roku wyniosły już 1.899,2 tys. zł. Dla porównania w całym roku 2020 – 639 tys. zł.

21.04.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie testów PCR (aktualizacja informacji z 08.03.2021)

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Zachodniej. Zamówienia zrealizowane w tym roku już wyniosły 607,2 tys. zł.

16.04.2021 – BioMaxima z najkorzystniejszą ofertą w CSK MSWiA

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę i została wybrana w postępowaniu przetargowym dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie na łączną kwotę 140 350.32 zł. Przetarg dotyczy dostawy podłoży mokrobiologicznych.

15.04.2021 – Realizacja zamówienia od odbiorcy końcowego

Spółka zrealizowała kolejne zamówienie o wartości 110 tys zł na testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 od kontrahenta z Polski, będącego podmiotem realizującym usługi testowania. Wartość zrealizowanych w tym roku zamówień dla tego odbiorcy wynosi już 586,7 tys. zł. Spółka dotychczas nie informowała o współpracy z tym podmiotem.

15.04.2021 – Zamówienie od firmy biotechnologicznej

BioMaxima otrzymała zamówienie na automatyczny analizator do monitorowania hodowli komórkowych wraz z usługą przeprowadzenia kwalifikacji, od jednej z firm biotechnologicznych zajmujących się rozwojem leków biologicznych. Wartość zamówienia wynosi 765 tys. zł netto. Zamówienie zostanie zrealizowane w bieżącym kwartale. W dalszej kolejności Spółka będzie dostarczać klientowi odczynniki do zainstalowanej aparatury.

12.04.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Cypru

Kontynuujemy współpracę z dystrybutorem z Cypru, w zakresie szerokiego asortymentu związanego z pandemią, przeznaczonego na rynek cypryjski i grecki. Klient złożył kolejne zamówienie na testy antygenowe SARS-CoV-2 o wartości 326,1 tys. zł. Nie licząc bieżącego zamówienia, obroty w tym roku wyniosły już 1.319,8 tys. zł. Dla porównania w roku 2020 – 639 tys. zł.


12.04.2021 r. – Zamówienie od klienta świadczącego usługi testowania na zlecenie

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z Polski świadczącego usługi testowania na zlecenie pracowników dla zakładów pracy w Polsce i za granicą o wartości 123,5 tys. zł. Zamówienie dotyczy testów antygenowych COVID-19. Poprzednie zamówienia zrealizowane w tym roku opiewały na łączną kwotę 504,9 tys. zł o czym informowaliśmy 26 marca.

08.04.2021 r. – Bieżąca współpraca z klientem z branży farmaceutycznej

Spółka otrzymała kolejne zamówienie o wartości 150 tys. zł od klienta z branży farmaceutycznej na odczynniki do analizatora BioProfile, służącego do monitorowania hodowli komórkowych. Zamówienia tego asortymentu zrealizowane już w bieżącym roku opiewają na łączną kwotę 130 tys. zł.

06.04.2021 –Zamówienie od dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji

Spółka otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji. Zamówienie dotyczy testów genetycznych RT PCR SARS-CoV-2  i opiewa na kwotę 291 tys. zł.

06.04.2021 – BioMaxima SA z najkorzystniejszą ofertą w WSSE Szczecin

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Szczecinie w zakresie pakietów Nr 2, 3, 6, 7, 9, 13 i 14 na łączną kwotę 226.440,03 zł netto. Oferta dotyczy dostaw podłóż mikrobiologicznych na rok 2021.

03.2021

31.03.2021 – Rozwój współpracy z krajową siecią szpitalną

BioMaxima realizuje kolejne zamówienia do jednej z krajowych sieci placówek medycznych. Zamówienia zrealizowane w tym roku wyniosły już 222 tys. zł i dotyczyły testów antygenowych wykrywania zakażenia SARS-CoV-2.

29.03.2021 – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BioMaxima SA o wartości 178.800,00 zł

Szpital Wojewódzki SPZOZ w Bielsku-Białej ogłosił informację o udzieleniu zamówienia w części nr. 3 na dostawy podłoży mikrobiologicznych BioMaxima SA na kwotę 178.800,00zł

29.03.2021 – Realizacja kolejnych zamówień od dystrybutora z Cypru

Dynamicznie rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który zaopatruje w szeroki asortyment związany z pandemią zarówno lokalny rynek cypryjski, jak również klientów w Grecji.
Obroty w tym roku wyniosły już 1.173 tys. zł. Dla porównania w całym roku 2020 było to 639 tys. zł.

26.03.2021 r. –Zamówienie od dystrybutora z Ukrainy

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zamówienie od dystrybutora z Ukrainy o wartości 138 tys. zł. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekowrażliwości. Klient ten składa zamówienia w cyklach miesięcznych. Zamówienia realizowane dotychczas w 2021 roku opiewały na łączną kwotę 443 tys. zł.

26.03.2021 r. – Kolejne zamówienie od klienta z Polski

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od klienta z Polski o wartości 127,38 tys. zł. Klient świadczy usługi testowania na zlecenie pracowników zakładów pracy w Polsce i za granicą. Zamówienie dotyczy testów antygenowych COVID-19. Poprzednie zamówienia zrealizowane w tym roku opiewały na łączną kwotę 377,5 tys. zł o czym informowaliśmy 8 marca.

23.03.2021 – BioMaxima z najkorzystniejszą ofertą w IHiT

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Wartość brutto oferty 481 722,77 PLN i dotyczy dostawy odczynników do oznaczania aktywności metaloproteazy, wraz z dzierżawą analizatora.

18.03.2021 – Zamówienie od dystrybutora z Somalii

Spółka zrealizowała zamówienie od dystrybutora z Somalii na odczynniki biochemiczne. Wartość dostawy wyniosła USD 25,1 tys.. Współpraca z tym dystrybutorem ma charakter już wieloletni.

18.03.2021 – Rozwój współpracy z wiodącym polskim laboratorium sieciowym

Spółka zrealizowała kolejne zamówienie do jednej z krajowych sieci laboratoryjnych. Zamówienia zrealizowane dla tego kontrahenta w tym roku już wyniosły 246 tys. zł i dotyczyły asortymentu mikrobiologicznego oraz szybkich testów innych niż testy SARS-CoV-2.

12.03.2021 – Zamówienie od polskiego kontrahenta na testy antygenowe

BioMaxima otrzymała zamówienie od krajowego dystrybutora na testy antygenowe SARS-CoV-2 na kwotę 283 tys. zł.

08.03.2021 r. – Kolejne zamówienie od polskiego klienta

 

Spółka otrzymała kolejne zamówienie na testy antygenowe SARS-CoV-2 od klienta krajowego o wartości 150 tys. zł. Zamówienia od tego klienta zrealizowane już w bieżącym roku opiewały na łączną kwotę 227,5 tys. zł.

 

08.03.2021 – Rozwój współpracy w zakresie testów PCR

 

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Północnej. Zamówienia zrealizowane w tym roku wyniosły 547 tys. zł.

 

08.03.2021 – Realizacja kolejnych zamówień od dystrybutora z Cypru

 

Dynamicznie rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który zamawia szeroki asortyment związany z pandemią jak:

- podłoża VTM

- testy PCR SARS-CoV-2

- testy antygenowe SARS-CoV-2

- bufory PBS

- wymazówki

Obroty w bieżącym roku wyniosły już 906 tys. zł. Dla porównania w roku 2020 – 639 tys. zł.

 

08.03.2021 – Bieżąca współpraca w zakresie testów PCR

 

BioMaxima zrealizowała kolejne zamówienie na testy PCR SARS-CoV-2 do jednego z krajowych laboratoriów w Polsce Zachodniej. Zamówienia zrealizowane w bieżącym roku wyniosły już 462 tys. zł.

 

05.03.2021 – Wybór oferty BioMaxima w PIWet Puławy

 

BioMaxima wygrała postępowanie przetargowe w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach na dostawę asortymentu mikrobiologicznego. Wartość dostaw wyniesie 105.166,43 zł.

 

01.03.2021 – Zamówienie na testy genetyczne PCR do diagnostyki SARS-CoV-2

 

BioMaxima otrzymała zamówienie na dostawę testów genetycznych SARS-CoV-2 Real Time PCR LAB-KIT od jednego z krajowych laboratoriów diagnostycznych na kwotę 326,4 tys. zł. Zamówienie zostanie zrealizowane w dwóch równych transzach.

02.2021

 

25.02.2021 r. – Kolejne zamówienie od dystrybutora z Ukrainy

 

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od dystybutora z Ukrainy o wartości 146 tys. zł. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekowrażliwości. Klient ten składa zamówienia w cyklach miesięcznych. Zamówienia realizowane dotychczas w 2021 roku opiewały na łączną kwotę 297 tys. zł.

 

23.02.2021 r  - Testy antygenowe BioMaxima SA na liście BfArM

 

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, BioMaxima uzyskała zezwolenie na wprowadzenie swoich testów do wykrywania antygenu SARS-CoV-2 do laboratoriów niemieckich.

 

BioMaxima złożyła w niemieckim Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych BfArM (Bundesinstitut fur Arzneimittel und Medizinprodukte) zgłoszenie o zamiarze wprowadzenia na rynek niemiecki antygenowych testów marki BioMaxima do wykrywania antygenu SARS-CoV-2.

Po weryfikacji przez Instytut Paula Ehrlicha (PEI) zgodności testów z rygorystycznymi kryteriami niemieckimi – test uzyskał zgodę na wprowadzenie do obrotu. Poniżej link do strony BfArM:

https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101:100:12780102626445:::::&tz=1:00

 

19.02.2021 r. – Współpraca z dystrybutorem na Ukrainie

 

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienie od dystrybutora z Ukrainy o wartości 154 tys. zł, które jest już w trakcie realizacji produkcyjnej. Zamówienie dotyczy asortymentu mikrobiologicznego – podłoża oraz testy krążkowe do badania lekooporności. Dystrbutor ten składa zamówienia w cyklach miesięcznych. Poprzednie zamówienie zrealizowane w styczniu opiewało na kwotę 143 tys. zł.

 

19.02.2021 – Status realizacji umowy o której Spółka informowała w ESPI z 27.01.2021 r.

 

Umowa mająca za przedmiot dostawę testów antygenowych do diagnostyki SARS-Cov-2 o łącznej wartości netto 9,1 mln złotych (raport ESPI z 27.01.2021 r.) jest obsługiwana zgodnie z planem. Do dnia dzisiejszego zrealizowano już dwie dostawy o łącznej wartości netto 5.640.544,00 zł. Ostatnia transza o wartości netto 3.459.456,00 zł zostanie zrealizowana w dniu 22 lutego 2021 r. 

 

10.02.2021 – Najkorzystniejsza oferta w postępowaniu w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku – Białej

 

BioMaxima SA złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym ogłoszonym przez Szpital Wojewódzki w Bielsku – Białej. Nasza oferta ma najkorzystniejszą cenę w pakietach 1, 3 i 9. Oferta dotyczy asortymentu mikrobiologicznego i opiewa na kwotę 310.384,92 zł.

 

10.02.2021 – BioMaxima z najkorzystniejszą ofertą w SPSZOZ „ZDROJE” w Szczecinie

 

Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę  dla SPSZOZ „ZDROJE” w Szczecinie w zakresie pakietu Nr 59 - Zestawy transportowe do pobierania materiału do badań metodą RT-PCR do urządzenia Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV, posiadanego przez Zamawiającego. Wartość oferty wynosi 107.503,20 zł.

 

09.02.2021 – Realizacja kolejnej dostawy dla dystrybutora obsługującego rynek w Indonezji

Spółka otrzymała i zrealizowała w dniu dzisiejszym kolejne zamówienie od dystrybutora z Indonezji. Zamówienie dotyczyło wysokoprofilowych testów PCR i opiewało na kwotę 698 tys. zł.

09.02.2021 - Kolejne zamówienie od dystrybutora z Cypru

Cypryjski dystrybutor złożył kolejne zamówienie na kwotę 168 tys. zł. Jak informowaliśmy 4 lutego, dystrybutor z Cypru zamawia szeroki asortyment wyrobów BioMaxima związany z pandemią.

08.02.2021 - Rosnąca sprzedaż podłoży transportowych

Obserwujemy wzrost zainteresowania opracowanymi i produkowanymi przez BioMaxima SA podłożami VTM i PBS służącymi do transportu i przechowywania próbek zawierających wirusy. Wyroby te są sprzedawane w kraju i za granicą. W tym roku do dzisiaj ich sprzedaż wyniosła 261 tys. zł, przy 1.102 tys. zł w całym roku 2020. Oba wyroby produkowane są w BioMaxima S.A. w nowoczesnej Pracowni Podłoży do Kultur Komórkowych, mogą być stosowane jako podłoża transportowe dla próbek komórek zwierzęcych i ludzkich a także wirusów. Buforowany roztwór VTM- dzięki swojej specjalnej formule i produkcji zgodnej z zaleceniami Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) oraz WHO rekomendowany jest przez te organizacje jako podłoże do transportu wirusów w tym SARS-Cov-2 zachowując ich cechy diagnostyczne i fizjologiczne.

05.02.2021 – Najkorzystniejsza oferta na dostawę podłóż bakteriologicznych

BioMaxima złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie na dostawę podłóż bakteriologicznych na kwotę 140.350,32 zł.

05.02.2021 – Przyspieszenie Południowej Afryce

BioMaxima otrzymała kolejne zamówienia testów antygenowych SARS-CoV-2 od dystrybutora z Republiki Południowej Afryki. Łączna wartość zamówień wynosi 222 tys. zł, Spółka planuje ich realizację w lutym br.

04.02.2021 – Rozwój współpracy z dystrybutorem z Cypru

Rozwija się współpraca z dystrybutorem z Cypru, który kupuje szeroki asortyment związany z pandemią jak:

  • podłoża VTM
  • testy PCR SARS-CoV-2
  • testy antygenowe SARS-CoV-2
  • bufory PBS
  • wymazówki

Obroty w tym roku wyniosły już 398 tys. zł. Dla porównania w całym roku 2020 – 639 tys. zł.

04.02.2021 – Realizacja pierwszej dostawy do nowego dystrybutora z RPA

Spółka zrealizowała pierwszą dostawę testów antygenowych dla nowego dystrybutora z Republiki Południowej Afryki. Wartość przedmiotowej dostawy wyniosła 133 tys. zł.