Sprzęt laboratoryjny
NADCHODZĄCE SZKOLENIA
Data: 28 października 2021 r.
Tytuł szkolenia: „Nowe parametry mikrobiologiczne w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi" .

BioMaxima S.A. wychodząc naprzeciw wymaganiom klientów oraz zapotrzebowaniu na rynku medycznym oferuje najwyższej klasy probówki do głębokiego mrożenia w temperaturze do -196 st. C serii ClearLine. Probówki są wolne od DNA, DNaz, RNaz, ATP, inhibitorów PCR oraz niepirogenne, dzięki sterylizacji SAL 10-6. Produkowane w klasie czystości ISO 7. Probówki posiadają barkody, podziałkę, duże, białe pole do opisu. Oferujemy różne pojemności, gwint wewnętrzny lub wewnętrzny, okrągłodenne lub samostojące. Posiadamy również pudełka do głębokiego mrożenia na 81/100 probówek.

W zakresie badań mikrobiologicznych oferujemy sterylne jednorazowe pipety Pasteura wykonane z PE o pojemności 1ml lub 3ml, jednorazowe ezy z kalibrowanym oczkiem 1ul lub 10ul, a także ezy dwustronne 1ul/10ul i ezy z kulką. Ponadto ofertujemy wymazówki transportowe w probówkach bez podłoży i z podłożami Amies, Stuart i Cary Blair.

Kamery do analizy osadu moczu Fast Read wykonane z materiału najwyższej jakości, gwarantują precyzyjną analizę i jednoznaczne wyniki. Kamera posiada pojedynczą, regularną siateczką i pojemność celki 7ul. Służy do analizy 10 różnych próbek moczu. Oferujemy również probówki do wirowania moczu oraz specjalne pipety Pasteura do przenoszenia materiału badanego na kamerę.