Pożywki do biologii molekularnej
Symbol Produkt Masa
1540 INDUCTION BASE MEDIUM - Pożywka o niskiej zawartości tryptofanu stosowana do zależnej od tryptofanu indukcji ekspresji genów pod kontrolą promotora PL regulowanego przez repersor cI faga I, w szczepach E. coli GI724, GI826, GI698 500 g
PS 31 LB BROTH (Lennox) - Do hodowli E. coli w badaniach z dziedziny z mikrobiologii molekularnej 500 g
PS 09 LB LAB-AGAR™ (Lennox) - Pożywka zalecana do hodowli szczepów E. coli w badaniach z dziedziny genetyki molekularnej 500 g
1551 LB BROTH (Miller) - Pożywka zalecana do hodowli szczepów E. coli w badaniach z dziedziny genetyki molekularnej 500 g
1552 LB AGAR (Miller) - Pożywka agarowa do hodowli szczepów E. coli w badaniach z dziedziny genetyki molekularnej 500 g
1266 LURIA BROTH (Miller) - Pożywka płynna do badań z dziedziny genetyki molekularnej 500 g
1308 LURIA AGAR (Miller) - Pożywka płynna do badań z dziedziny genetyki molekularnej 500 g
1549 NZCYM BROTH - Pożywka do hodowli zrekombinowanych szczpów E.coli 500 g
1538 RM BASE MEDIUM - Do namnażania i przechowywania E. coli GI 724, GI826 i GI698 z promotorem PL 500 g
1542 RM BASE MEDIUM -Do namnażania i przechowywania E. coli GI724, GI826 i GI698 z promotorem PL 500 g
1541 SOB MEDIUM - Do hodowli zrekombinowanych szczepów E. coli 500 g
1246 TERRIFIC BROTH - Do hodowli zrekombinowanych szczepów E. coli 500 g
PS 26 YEAST NITROGEN BASE W/O ADDED AMINOACIDS - Pożywka do hodowli drożdży 500 g
1553 YEAST NITROGEN BASE W/O AMINOACIDS and W/O AMMONIUM SULPHATE - Pożywka stosowana do klasyfikacji szczepów drożdży na podstawie ich wymagań co do źródła węgla i azotu 500 g
1513 YP AGAR BASE MEDIA - Do namnażania i przechowywania drożdży w badaniach z dziedziny mikrobiologii molekularnej 500 g
1511 YP BASE MEDIUM - Do namnażania i przechowywania drożdży w badaniach z dziedziny mikrobiologii molekularnej 500 g
1546 YPD AGAR - Do namnażania i przechowywania drożdży w badaniach z dziedziny mikrobiologii molekularnej 500 g
1547 YPD BROTH - Do namnażania i przechowywania drożdży w badaniach z dziedziny mikrobiologii molekularnej 500 g
1507 2xYT MEDIUM - Pożywka do namnażania bakteriofagów nitkowatych 500 g
1560.1 AMINO ACID MIX - Mieszanina aminokwasów używana jako uzupełnienie do pożywek dla Pichia pastoris 100 g
1543.1 GRACE`S MEDIUM SUPPLEMENT - Uzupełnienie pożywek do hodowli komórek owadzich 100 g