Odczynniki ogólne
ODCZYNNIKI DO CHEMII KLINICZNEJ – ZESTAWY UNIWERSALNE
Nr kat.TestObjętośćMetoda
1-203-0060ALAT3 x 20 mlIFCC bez fosf pirydoksalu
1-203-0150ALAT3 x 50 mlIFCC bez fosf pirydoksalu
1-203-0300ALAT3 x 100 mlIFCC bez fosf pirydoksalu
1-003-0080ALBUMINA*4 x 20 mlBCG
1-003-0200ALBUMINA*4 x 50 mlBCG
1-221-0060ALP3 x 20 mlIFCC
1-003-0150ALP3 x 50 mlIFCC
1-423-0060AMONIAK3 x 20 mlEnzymatyczna
1-213-0080AMYLAZA4 x 20 mlCNPG3
1-213-0200AMYLAZA4 x 50 mlCNPG3
1-208-0060ASAT3 x 20 mlIFCC bez fosf pirydoksalu
1-208-0150ASAT3 x 50 mlIFCC bez fosf pirydoksalu
1-208-0300ASAT3 x 100 mlIFCC bez fosf pirydoksalu
1-152-0050ASO*50 mlTurbilateks
1-018-0060BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA3 x 20 mlJendrassik
1-013-0150BILIRUBINA CAŁKOWITA3 x 50 mlJendrassik
1-013-0300BILIRUBINA CAŁKOWITA3 x 100 mlJendrassik
1-014-0300BILIRUBINA CAŁKOWITA DMSO3 x 100 mlDMSO
1-413-0200WAPŃ ASX*4 x 50 mlArsenazo III
1-414-0150WAPŃ CPC*3 x 50 mloCPC
1-425-0200CHLORKI*4 x 50 mlTjocjanian
1-023-0200CHOLESTEROL*4 x 50 mlGPO/PAP
1-023-0400CHOLESTEROL*4 x 100 mlGPO/PAP
1-023-1000CHOLESTEROL*2 x 500 mlGPO/PAP
1-233-0060CK3 x20 mlIFCC
1-233-0150CK3 x 50 mlIFCC
1-138-0060CK MB3 x 50 mlIFCC Immunoinhibicja
1-430-0055MIEDŹ*55 mlKolorymetryczna
1-038-0150KREATYNINA*3 x 50 mlJaffe
1-038-0300KREATYNINA*3 x 100 mlJaffe
1-040-0060KREATYNINA ENZ*3 x20 mlEnzymatyczna
1-150-0050CRP*50 mlTurbidymetryczna
1-154-0050CRP HS*50 mlTurbilateks
1-155-0030FERRYTYNA30 mlTurbilateks
1-228-0060GGT3 x 20 mlIFCC
1-228-0150GGT3 x 50 mlIFCC
1-033-0400GLUKOZA*4 x 100 mlGPO/PAP
1-033-1000GLUKOZA*2 x 500 mlGPO/PAP
1-057-0040HBA1C40 mlTurbidymetryczna
1-030-0060HDL BEZPOŚREDNI3 x 20 mlImmunoinhibicja / GPO/PAP
1-030-0150HDL BEZPOŚREDNI3 x 50 mlImmunoinhibicja / GPO/PAP
1-029-0200HDL STRĄCAJĄCY4 x 50 mlKwas fosforowolframowy/ MgCl2
1-420-0080ŻELAZO CAB*4 x 20 mlChromazurol
1-420-0200ŻELAZO CAB*4 x 50 mlChomazurol
1-418-0150ŻELAZO*3 x 50 mlFeren
1-419-0150ŻELAZO*3 x 50 mlFerrozyna
1-218-0060LDH3 x 20 mlDGKC
1-218-0150LDH3 x 50 mlDGKC
1-056-0060LDL BEZPOŚREDNI3 x 20 mlSelektywne blokowanie
1-250-0048LIPAZA*48 mlKolorymetryczna
1-408-0080MAGNEZ*4 x 20 mlBłękit ksylidylowy
1-408-0200MAGNEZ*4 x 50 mlBłękit ksylidylowy
1-156-0041MIKROALBUMINA*41 mlTurbilateks
1-403-0080FOSFOR*4 x 20 mlMolibdenian (UV)
1-403-0200FOSFOR*4 x 50 mlMolibdenian (UV)
1-440-0080POTAS*4 x 20 mlTurbidymetria
1-055-0200BIAŁKO W MOCZU I PMR*4 x 50 mlCzerwień pirogalolu
1-153-0050RF*50 mlTurbilateks
1-421-0060TIBC3 x 20 mlWytrącanie węglanem magnezu
1-008-0200BIAŁKO CAŁKOWITE*4 x 50 mlBiuretowa
1-008-0400BIAŁKO CAŁKOWITE*4 x 100 mlBiuretowa
1-008-1000BIAŁKO CAŁKOWITE*2 x 500 mlBiuretowa
1-053-0200TRIGLICERYDY*4 x 50 mlGPO/PAP
1-053-0400TRIGLICERYDY*4 x 100 mlGPO/PAP
1-048-0150MOCZNIK*3 x 50 mlUreaza/GLDH
1-048-0300MOCZNIK*3 x 100 mlUreaza/GLDH
1-049-0200MOCZNIK Berthelota*4 x 50 mlBerthelota
1-043-0150KWAS MOCZOWY*3 x 50 mlUrikaza / PAP
1-044-0200KWAS MOCZOWY*4 x 50 mlUrikaza / PAP (monoreagent)