BioMaxima podsumowuje 2022 i szykuje się do dalszego wzrostu

BioMaxima podsumowuje 2022 i szykuje się do dalszego wzrostu
BioMaxima SA, wiodący polski producent i eksporter diagnostyki laboratoryjnej, trzeci rok z rzędu notuje rekordowe wyniki finansowe. W 2022 roku Grupa Kapitałowa BioMaxima SA wypracowała 143 867 tys. zł przychodów netto, co stanowi wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 81,90%. Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) za rok 2022 osiągnął poziom 36 874 tys. zł. Zysk netto za rok 2022 wyniósł 28 885 tys. złotych i jest wyższy od zysku netto osiągniętego w roku poprzednim o 182 %. Zakończony rok, jest pierwszym rokiem kiedy akcje Spółki były notowane na rynku regulowanym GPW.
– „Rok 2022 był nie tylko rokiem rekordowym pod względem wyników finansowych, ale również obfitował w inne ważne wydarzenia dla pozycji oraz przyszłości BioMaxima SA. Pierwsze notowanie akcji spółki na głównym parkiecie GPW nastąpiło 31 stycznia 2022 roku. Dynamiczny rozwój BioMaximy został zauważony i spółka znalazła się w prestiżowym rankingu FT1000 dziennika Financial Times jako jedna z najszybciej rosnących europejskich spółek roku. Taki rozwój był możliwy dzięki systematycznej ciężkiej pracy naszego zespołu, oraz dzięki reinwestowaniu zarabianych przez BioMaxima środków.” – Powiedział Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima - ”Konsekwentnie realizujemy opisaną w Prospekcie strategię budowy silnego polskiego producenta testów służących do diagnostyki zakażeń, jedynego w regionie Europy Środkowej wytwórcę systemów do oznaczania lekowrażliwości.”- dodał.
Stabilne przychody
Przychody ze sprzedaży związanej z diagnostyką COVID-19 w II połowie 2022 roku stanowiły już tylko ok. 3% całości przychodów spółki. Natomiast sprzedaż wyrobów nie związanych z COVID-19 wzrosła w 2022 roku o 38% w stosunku do poprzedzającego pandemię roku 2019. Przychody większości tradycyjnych asortymentów Spółki systematycznie rosną i osiągnęły w 2022 roku wartości historycznie rekordowe. Przykładowo, sprzedaż w obszarze mikrobiologii ogółem wzrosła względem 2021 rok do roku o 19%, szybkich testów o 46%, a krążków dyfuzyjnych do oznaczania lekowrażliwości o 140%.
Strategia napędzi przyszły rozwój
W Lublinie została już zakończona budowa nowego zakładu produkcyjnego Spółki i adaptacja budynku magazynowego oraz biurowego o łącznej powierzchni użytkowej 2350 m2. BioMaxima SA oczekuje teraz na wydanie pozwolenia na użytkowanie, co zwiększy dostępną dla Spółki infrastrukturę do 6000 m2 łącznie. Kolejnym etapem inwestycji będzie rozbudowa mocy produkcyjnych w segmencie mikrobiologii w istniejącym budynku, której ukończenie planowane jest na 3 kwartał br.
Emitent prowadzi prace rozwojowe mające na celu opracowanie technologii produkcji testów obejmujących nowe oznaczenia z krwi i innych płynów ustrojowych, a także w zastosowaniach przemysłowych.
Podczas spotkania z inwestorami zarząd ocenił, że powyższe projekty inwestycyjne i rozwojowe, realizowane w ramach opisanej w Prospekcie strategii BioMaxima SA, pozwolą sukcesywnie, w perspektywie 3 lat od ich zakończenia uzyskać dodatkowe przychody w segmencie lekowrażliwości (AST), szybkich testów, diagnostyki molekularnej a także mikrobiologii, na poziomie pomiędzy 45 a 75 mln zł rocznie.
Realizowana w ramach inwestycji automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych oraz magazynowych pozwoli znacząco zwiększyć skalę i efektywność operacyjną oraz obniży jednostkowe koszty wytworzenia wyrobu. Zarząd oczekuje, że w opisanym horyzoncie czasowym należy spodziewać się efektu skali również w postaci większego wzrostu EBITDA generowanego przez Spółkę w stosunku do przychodów ogółem.
Sprzyjające trendy w otoczeniu rynkowym
Podczas spotkania z inwestorami zarząd również wskazał na wydarzenia, takie jak wprowadzenie refundacji procedury badania różnicującymi testami potrójnymi infekcji górnych dróg oddechowych w Polsce, czy ustawę o zawodzie farmaceuty która daje farmaceutom uprawnienia do wykonywania badań diagnostycznych, które stanowią korzystne bodźce do rozwoju rynku szybkich testów.
Zwrócono też uwagę, że w wyniku powszechnego testowania podczas pandemii COVID-19 szybka diagnostyka trafiła szeroko do publicznej świadomości. Przykładem tego trendu w Polsce jest zmiana Prawa Pracy i wprowadzenie de facto obowiązkowego testowania pracowników przez pracodawców.
Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowane) w 2020 roku był szacowany na 3,22 miliarda USD. Oczekuje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,5% rocznie osiągając w 2025 roku wartość 4,2 miliarda USD (MarketsAndMarkets, 2020). Problem związany z szybkim oznaczaniem lekowrażliwości, choćby w związku z diagnostyką sepsy i koniecznością wprowadzania nowoczesnych rozwiązań umożliwiających wcześniejsze wdrożenie terapii celowanej, zyskuje zainteresowanie też w Polsce ze strony społeczeństwa jak i decydentów.
Dobra sytuacja finansowa
W 2022 roku Spółka wypłaciła 1 948 tys. zł tytułem dywidendy. W okresie III kw. 2022 r. realizując uchwałę WZA przeprowadzono również skup akcji własnych za kwotę 5 mln zł, gdzie Emitent nabył 180 187 akcji własnych celem ich umorzenia.
Na koniec 2022 r. wskaźnik pokrycia kapitałami własnymi sumy bilansowej Spółki wyniósł 70,5%. Oznacza to, że BioMaxima SA jest w dobrej sytuacji finansowej.
 

BioMaxima podsumowuje 2022 i szykuje się do dalszego wzrostu_BioMaxima podsumowuje 2022 rok.pdf