BIOMAXIMA

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Accelerate Diagnostics, Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

Uwaga! Informujemy, że dn. 1.12.2020 roku weszło w życie zarządzenie Prezesa NFZ Nr 189/2020/DSOZ, zmieniające zarządzenie Nr 174/2020/DSOZ z dnia 05.11.2020 r., w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zgodnie z aktualnym zarządzeniem, minimalne kryteria jakie muszą spełniać jednostkowe produkty rozliczeniowe: 99.05.0005 Wykonanie testu antygenowego na obecność wirusa SARS-CoV-2 to:

czułość: 90%, swoistość: 97% (określone w zarządzeniu jako ustalone zgodnie z danymi walidacyjnymi deklarowanymi przez producenta w procesie rejestracji wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro).

Miło nam poinformować ze oba znajdujące się w naszej ofercie testy antygenowe: wytwarzany przez BioMaxima S.A. COVID-19 Antigen Rapid Test, a także SD Biosensor Standard Q COVID 19 Ag test, którego jesteśmy dystrybutorem w Polsce, spełniają wymagania NFZ dotyczące refundacji.
Parametry walidacyjne testu COVID-19 Antigen Rapid Test (nr kat. 1-364-K020):
- Czułość testu: 96,4%
- Swoistość testu: 99,2%

Parametry walidacyjne testu STANDARD Q COVID-19 Ag (nr kat. Q NCOV 01G):
- Czułość testu: 96,52%
- Swoistość testu: 99,68%